4 november, Najaarsexcursie Bekenstichting

De Najaarsexcursie van de Veluwse Bekenstichting vindt dit jaar plaats in de Jufferswaard, in het gebied waar enige jaren geleden de Heelsumse beek is verlegd en een nieuwe uitmonding heeft gekregen. De start vindt plaats vanaf het Informatiecentrum De Beken, Nieuwe Keijenborgseweg 174 te Renkum. Dit is gelegen aan de Renkumse Molenbeek en is te bereiken vanaf de weg Bennekom-Heelsum

Het programma is als volgt:

Vanaf 13 – 13.15 u  Ontvangst met koffie in restaurant naast infocentrum De Beken
13.20 u  Korte powerpoint Renkumse en Heelsumse beken
14.00 u  Start wandeling langs Heelsumse beek
16.00 u  Einde wandeling
16.15 u  Drankje bij De Beken
17.00 u  einde

We rijden met auto’s van de deelnemers (carpoolen) naar de parkeerplaats naast Parenco. (Deze is te bereiken via de N225, afslag Veerweg). Daar wandelen we langs de nieuwe beek tot aan de oude loop. Onderweg zien we de vispaaiplaats en leggen uit waarom er een nieuwe beek is gegraven. We gaan langs de oude loop naar de Rijn lopen en de oude vistrap bekijken en dan over de dijk terug naar de parkeerplaats. Dat is een mooie en informatieve wandeling.

We kunnen ook nog even stilstaan bij de plannen voor de ecopassage in de N225  in het Renkums beekdal en die wellicht toelichten in de powerpoint aan het begin. Daar kunnen we ook het tracé van de Heelsumse beek toelichten.

De begeleiding van de excursie wordt verzorgd door de contactpersonen in dit gebied en Peter Smits.
De excursie wordt beëindigd om 16.00 u bij de Parkeerplaats, waarna de gelegenheid is om in gebouw De Beken een drankje te gebruiken.

Opgave voor de middagexcursie graag voor 26-10 bij het secretariaat van de Bekenstichting (info@sprengenbeken.nl of 0578-631459).

N.B. Denk aan het meenemen van laarzen voor de wandeling.