Agenda

14 oktober 2017    : Beamerlezing in samenwerking met Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe.
Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, Ugchelen.

18 oktober 2017    : Lezing over de sprengen en beken op de Veluwe in samenwerking met Oudheidskundige Vereniging “De Marke”. Aanvang 20.00 in Zalencentrum Concordia, Engelenburgerlaan 1, Brummen.

21 oktober 2017    : Rondleiding bij de Eerbeekse beek met Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting. Kennismaking met de cultuurhistorie en natuurlijke waarden van de beek. Start: Restaurant – Grand café De Korenmolen, Kanaalweg 3, Eerbeek. Opgave is verplicht (max. 20 personen). U kunt zich opgeven via uitgever@nieuweveluwe.nl of 0317-425880

4 november 2017  : Contactpersonenochtend in informatiecentrum De Beken, Nieuwe Keijenborgseweg 174 te Renkum vanaf 09.30 – 13.15.

4 november 2017 : Najaarsexcursie in Jufferswaard t.p.v. verlegde Heelsumse beek met aansluitend afsluiting in gebouw De Beken. Verzamelpunt: informatiecentrum De Beken, Nieuwe Keijenborgseweg 174 te Renkum. Meer informatie (onder andere over opgave) kunt u hier vinden.


Vergaderdata Algemeen Bestuur 2017: 23 november


Vergaderdata Dagelijks Bestuur 2017 : 18 oktober; 13 december