Bekenstichting zoekt contactpersonen (m/v)

Houdt u van (water)natuur, wandelen (met of zonder hond) of fietsen en heeft u wat tijd over, dan is de functie van contactpersoon mogelijk iets voor u. De Bekenstichting heeft in een aantal gebieden op de Veluwe  behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Aarzel niet om contact op te nemen om bij ons als vrijwilliger aan de gang te gaan! U bent van harte welkom!

Wij zoeken geïnteresseerde mensen in de volgende regio’s:

  • Nijkerk voor de beken tussen Nijkerk (Brede beek) en Voorthuizen (gebied Appel)
  • – de stad Arnhem (Arnhemse Molenbeek, Klarenbeek en beek op de Paasberg)
  • – Het gebied van de beken rondom Lunteren en Renswoude (Meulunterse- en Lunterse beek, Overwoudse beek, Nederwoudse beek, Buzerdse beek, Fliertse beek, alsmede de Munnikenbeek bij Ederveen)
  • – Beken westrand Veluwe tussen Elburg en Nunspeet ( o.a. Eekterbeek, Huisbeek, Papenbeek, Klarenbeek bij Doornspijk, Bulsinkbeek, Horsterbeek en Andhuizerbeek)
  • – Hattem, gebied van de Molecatense beek

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken  zet zich al 37 jaar lang in voor beekherstel en beekonderhoud van alle beken op de Veluwe, die hun water uit het Veluwemassief ontvangen. Blijvend onderhoud en een samenhangende visie met omliggende natuur is van groot belang voor het behoud van dit Cultuurhistorisch Erfgoed. Zeker nu het Waterschap aanpassingen in de leggers doorvoert, het onderhoud vermindert en onderhoud steeds meer aan vrijwilligersgroepen overlaat. Dit vrijwilligerswerk gebeurt in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Contactpersonen of “beekoppassers” zijn de drijvende krachten binnen onze stichting. De contactpersonen zijn oren en ogen van onze stichting. Zij wonen in een gebied met beken en houden bij wat er zoal in en langs die beken gebeurt en wat er aan plannen door gemeenten, waterschap en natuurorganisaties  worden ontwikkeld. Zij voeden het bestuur met nieuws over hun beken uit de lokale media. Bijzonderheden die u buiten waarneemt worden veelal per mail of telefonisch overgebracht aan de coördinator Contactpersonen van onze Stichting.

Dagelijks Bestuur weer op sterkte

Veluwe, 23 januari 2016

Het Algemeen Bestuur van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, bestaat uit een tiental vrienden en kenners van deze karakteristieke waterlopen. Uit hun midden is een Dagelijks Bestuur samengesteld.

Voor het Dagelijks Bestuur zoekt de Bekenstichting enthousiaste beekliefhebbers om het DB weer op sterkte te brengen.

Heeft u zelf  belangstelling? Meld u aan.

Of kent u iemand die bereid is deel uit te maken van het DB?
We horen het graag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan van de Velde (voorzitter) of Jos Noppen (penningmeester).
info@sprengenbeken.nl