De Wijerd 2014

2014-1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Van de redactie 4
Van de voorzitter, Jan van de Velde 5
Oliemolen Eerbeekse beek, Jan van de Velde 6
Koopermolens, Jan van de Velde 8
Interview met Joop Morsink, W. Kiel en J. Meijer 13
Jaarverslag 2013 18
Financieel jaaroverzicht, Dick Wouda 19
Herinrichting Leuvenumse beek, Wiebe Kiel 20
Het Vaassense bekenstelsel, Henri Slijkhuis 24
Voorjaarsexcursie, terug naar de bron 29
Nijkerkse waterlopen, Leendert de Boer 30
De Houtbeek, Peter Schut 34
Sporen van een oude beekloop, Gert-Jan Blankena 40
Schoonmakers gezocht, Heiko Tjabringa 42
‘Kist van Van Delden’, Tjada Amstedam 44
Agenda Jaarvergadering 2014 47

2014 – 2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Van de voorzitter, Jan van de Velde 4
Van de redactie, E.Willemsen en H. Slijkhuis 5
Nijkerkse waterlopen, Leendert de Boer 6
Najaarsexcursie 2014, Peter Smits en Wiebe Kiel 11
Voorjaarsexcursie 2014 Noord Oost Twente, Yolt IJzerman 12
Op stap met Herman Hagens, Henri Slijkhuis 16
Kwartaalblad Bekenstichting vernieuwd, Henri Slijkhuis 18
Jaarvergadering 2014, Maria Bruggink 19
Het Postvak van de Bekenstichting, Jan van de Velde 20
Oranje Nassau, Ruud Schaafsma 21
Mevrouw van Heeckeren van Molecaten, Wiebe Kiel en Jacques Meijer 22
Mededelingen 27

2014 -3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Van de voorzitter Jan van de Velde 4
Van de redactie 5
Nijkerkse waterlopen, deel 3 Leendert de Boer 6
Cultuurhistorie Horsthoekerbeken Henri Slijkhuis 10
Landgoed Tongeren Henri Slijkhuis 14
Verdroging Veluwe Ria Dubbelman en Hans Dijkstra 18
In gesprek met Peter Stork Wiebe Kiel en Jacques Meijer 21
Mededelingen 23

2014 -4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Van de voorzitter Jan van de Velde 4
Van de redactie Bernard en Liesbeth Willemsen 5
Terugblik najaar Henri Slijkhuis 7
Voorstellen nieuwe actieve mensen 9
Cultuurhistorie Tongerense Beekroute Henri Slijkhuis 10
In gesprek met Yolt IJzerman Wiebe Kiel en Jacques Meijer 14
Aarden wal Noordberg Renkum Johan de Putter 18
Infiltratieproject Schalterberg Bernard Willemsen 20
De Grift 1370-1829 Henri Slijkhuis 22
Waardepapier uit Ugchelen Jan van de Velde en Wim Kers 26
Mededelingen en agenda 27