Lezingen en excursies

Hebt u ook iets te vieren of wilt u een jubileum of feestje eens een andere inhoud geven?

Wij zijn als Bekenstichting graag bereid hier iets bijzonders van te maken. Neem in dat geval contact op met ons secretariaat.


Organiseren van lezingen en excursies

Op verzoek organiseert de stichting (dia)lezingen, powerpoint presentaties en excursies over en langs de sprengen en beken op de Veluwe. De duur van de lezing is afhankelijk van de doelgroep en van de gewenste onderwerpen.

Kosten:
– reiskosten voor de spreker
– donatie voor de stichting (gebruikelijk is € 100,00)

Voor informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met de Bekenstichting.


Zaterdag 14 oktober 2017
Beamerlezing door: Stichting Sprengen en Beken. (in samenwerking met Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe )

Sprengenbeken zijn zonder meer uniek. De Veluwe is het enige gebied in Europa waar dit type beken voorkomt. Met hun prachtige natuur en rijke historie zijn de beken een onmisbaar onderdeel van het Veluwse Landschap.
Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81, 7339 AN Ugchelen.


Woensdag 18 oktober
Lezing: Sprengen en beken op de Veluwe. (in samenwerking met Oudheidkundige Vereniging “De Marke”)

De heer Jan van de Velde, voorzitter van de stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, verzorgt voor de pauze zijn lezing “Sprengen en beken op de Veluwe”.

Bossen, heide, heuvels en droge zandgrond horen bij het beeld van het Veluwse landschap. Stromend water op de Veluwe is minder bekend, maar zeker niet minder interessant. Het kristalheldere water stroomt door de Veluwse beken. Naast de twee natuurlijke beken gaat het daarbij om meer dan 150 sprengenbeken.

Deze gegraven sprengenbeken zijn zonder meer uniek. Met hun watertoevoer dreven ze in vroeger tijden de voor de economie zo belangrijke watermolens aan. Daarmee werd graan verwerkt en onder meer papier en koper geproduceerd. De Veluwe is nagenoeg het enige gebied in Europa waar deze gegraven beken voorkomen.

Tegenwoordig zijn er andere energiebronnen en maken beken en sprengen deel uit van ons nationaal cultuurhistorisch erfgoed. Wij kunnen genieten van de prachtige natuur waarin ze voortkabbelen met prachtige flora en bijzondere diersoorten. Op tal van plekken op de Veluwe zijn nog watervallen te zien, soms nog compleet met eeuwenoude watermolens en wijerds.

Na de pauze zal de heer Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei & Veluwe vertellen, hoe en waarom het destijds genoemde waterschap Veluwe, in samenwerking met diverse partijen, het beekherstel aan de Eerbeekse Beek heeft opgepakt.

De lezing vindt plaats op woensdag 18 oktober 2017  in Zalencentrum Concordia aan Engelenburgerlaan 1 te Brummen. Aanvang 20.00 uur.


Zaterdag 21 oktober
Excursie: rondleiding langs de cultuurhistorische en natuurlijke waarden van de Eerbeekse beek. Deze excursie zal worden geleid door Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting. Tijdens de rondleiding worden onder andere het parkbos van landgoed Voorstonden, de moderne papierfabriek Mayr-Melnhof Karton en de wijerd bij Huis te Eerbeek bezocht.

De rondleiding zal starten bij Restaurant – Grand Café De Korenmolen, Kanaalweg 3 te Eerbeek. Aan de excursie zijn geen kosten verborgen, maar u moet zich wel opgeven. Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee. Opgeven kan via uitgever@nieuweveluwe.nl of 0317-425880.