14 november, Gastles ‘De Jansbeek’ voor basisschoolkinderen van De Binnenstad

Op dinsdagmiddag, 14 november a.s. gaan de kinderen van basisschool De Binnenstad nadenken over en meewerken aan een leefbare stad. In gastlessen gaan zij in kleine groepen met het thema aan de slag en denken zij na over vragen zoals:

Van wie is stad?
Wie zorgt voor wat?
Wat doen wij om de stad leefbaar te maken?
Hoe deed men dit vroeger?
Wat verandert er en hoe komt dat?
Welke problemen kent de stad?

De vragen worden behandelt aan de hand van verschillende presentaties die betrokken stadsbewoners geven. Vanuit de Bekenstichting zal Kees Kant iets vertellen over de Jansbeek en de rol van water in de stad. Zo zal hij de ontwikkelingen rondom deze beek delen met de verschillende kinderen die met hem op pad zullen gaan.