26 oktober, Jubileumdag Bekenstichting

Het mag u nog niet ontgaan zijn: de Bekenstichting bestaat 40 jaar! Deze heugelijke gebeurtenis willen we graag vieren op 26 oktober  in restaurant “De Korenmolen”, Kanaalweg 3 in Eerbeek. Opgave voor deze dag graag vóór 11 oktober via info@sprengenbeken.nl.

De uitnodiging en het programma voor deze dag kunt u hier verder bekijken!