27 maart Jaarvergadering in Wenum

logo stichting  jpg voor link

Ook dit jaar heeft de Bekenstichting ter gelegenheid van de jaarvergadering gezorgd voor een aantrekkelijk programma. Allereerst vindt het formele deel van de vergadering plaats. Vervolgens zal onze voorzitter de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar toelichten.

Verder zijn ook dit jaar boeiende sprekers uitgenodigd. Zowel cultuurhistorie als ecologie komen deze avond aan bod.

  • Ruud Schaafsma gaat in op de historie van molens en wijerds in de Renkumse en Heelsumse beeldalen. Als contactpersoon in dat gebied en al 20 jaar actief voor het IVN in het Renkums Beekdal, weet hij als geen ander hoe dit gebied in elkaar zit en welke problematiek er speelt.
  • Vervolgens zal Prof  Flip Witte spreken over de vernatting van de Veluwe. Hij licht toe hoe de Veluwe aan al zijn water komt. Vervolgens vertelt hij hoe het komt dat ondanks al het water dat de Veluwe ontvangt, zij toch dreigt te verdrogen. Flip Witte is in staat om deze ingewikkelde problematiek op een zeer toegankelijke wijze uit de doeken te doen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de waterhuishouding van de Veluwe is deze lezing beslist een aanrader.

2014-03 beekloop folder

Flip Witte is onlangs toegetreden als adviseur van onze stichting.

Uiteraard is er voor iedereen tevens gelegenheid om op informele wijze wat bij te praten of, als u voor het eerst aanwezig bent, kennis te maken met één of meerdere bestuursleden.

Op 27 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte  welkom in de watermolen te Wenum, Oude Zwolseweg 164 in Wenum.

De toegang is gratis.

Nadere info: Mevrouw Zwier Hottinga, Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, info@sprengenbeken.nl, T 0578-631459