35 jarig jubileum Bekenstichting wordt gevierd op 11 oktober

De viering van het 35 jr. jubileum van onze Bekenstichting plaats zal vinden op zaterdagmiddag 11 oktober a.s. vanaf 13.30 u. Dat is ook precies de datum waarop de Bekenstichting 35 jaar geleden is opgericht. U kunt als donateur deze datum vast in uw agenda noteren.

We beginnen dan in elk geval met de najaarsexcursie voor donateurs en andere belangstellenden onder leiding van boswachters van Natuurmonumenten langs het traject van de Leuvenumse beek. We bekijken dan de werkzaamheden die Natuurmonumenten en Waterschap momenteel al hebben uitgevoerd en nog zullen uitvoeren aan de beek. Zie ook de Wijerd nr. 1 van 2014.  Het aansluitende programma dat we eveneens in de directe omgeving van Leuvenum proberen te laten plaats vinden, wordt nog bekend worden gemaakt.