9000 jaar geleden al menselijke activiteiten langs de Lunterse Beek!

Rond de Lunterse Beek woonden in de Midden-Steentijd al mensen. Dat blijkt uit vondsten en sporen die gevonden zijn tijdens archeologisch onderzoek in het beekdal van de huidige Lunterse Beek. Waterschap Vallei en Veluwe herstelt daar de bestaande Lunterse Beek en legt er een nieuw beekdeel aan.

2014-11 werkzaamheden Lunterse Beek

Het waterschap liet voorafgaand aan de werkzaamheden verplicht archeologisch onderzoek verrichten door Archeologisch Adviesbureau RAAP. Dit bureau trof op een agrarisch perceel ten westen van de stuw Groeperkade nabij Landgoed Engelaar ongeveer 9000 jaar oude vondsten en sporen uit het Mesolithicum aan.

In deze periode leefden de mensen vooral van jacht, visvangst en het verzamelen van eetbare producten uit de natuur, zoals noten en vruchten. Daarom worden ze wel “jager-verzamelaars” genoemd. Een van de vondsten is een pijlpunt (driehoek spits) van vuursteen. Deze pijlpunt laat zien dat er in het beekdal werd gejaagd, bijvoorbeeld op rendieren of herten die bij de beek kwamen drinken, of op vogels

Omdat ook het jagen, vissen en verzamelen afhankelijk is van de seizoenen, woonden de mensen in het Mesolithicum nog niet op een vaste plek. Ze trokken rond. Wel bleven ze soms een tijdje op een geschikte plaats. Beekdalen waren populair als langere verblijfplaats omdat daar drinkwater was én veel variatie in dieren en planten. Ook konden de bewoners met kano’s over de beek naar andere plaatsen varen. Werd een plek langer bewoond, dan zijn daar sporen van terug te vinden. Bij de Lunterse Beek zijn verschillende kuilen gevonden: het is goed mogelijk dat de jager-verzamelaars hier hutten of tenten bouwden, of kampvuren hadden. Behalve de pijlpunt zijn nog meer stukjes vuursteen gevonden. Dat geeft aan dat de bewoners hier niet alleen kwamen om te jagen, maar ook vuursteen hebben bewerkt

Het herstel van de Lunterse Beek is er op gericht dat het water in de beek beter gaat stromen en dat er meer variatie in plantengroei en diersoorten komt. Vissen zoals de riviergrondel en de winde kunnen binnenkort stroomopwaarts zwemmen omdat de stuw bij de Groeperkade voor vissen passeerbaar wordt gemaakt.

(Bron: waterschap Vallei en Veluwe)

Een update van de werkzaamheden rond de Lunterse Beek: De laatste week van november wordt de duiker gelegd door de Groeperkade heen. En zoals nu gepland wordt medio december het project opgeleverd en zal de nieuw gegraven beek weer stromen. Hieronder een paar foto’s die  een beeld geven van hetgeen tot nu toe is uitgevoerd. Let op! Het water stroomt nog niet en is daarom soms troebel en staat nog relatief hoog. Als het straks gaat stromen is het minder diep en helder. (foto’s beschikbaar gesteld door Maarten Veldhuis, Projectleider Projectrealisatie, Waterschap Vallei en Veluwe).

Meander in bos weer aangetakt.

Meander in bos weer aangetakt.

Beek gedempt en verlegd op Klein Wolfswinkel.

Beek gedempt en verlegd op Klein Wolfswinkel.

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding

Verbinding klompenpaden via Klein Wolfswinkel

Verbinding klompenpaden via Klein Wolfswinkel

Pijlpunt van 9000 jaar oud

Pijlpunt van 9000 jaar oud

Gefreesd en klaar voor ontgraven

Gefreesd en klaar voor ontgraven