Afronding project Lunterse Beek Klein Wolfswinkel-Engelaar

Op vrijdag 5 juni 2015 hebben GS van Utrecht, het DB van het Waterschap Vallei en Veluwe en de Gebiedscoöperatie O-gen de werkzaamheden van het project Lunterse Beek Klein Wolfswinkel-Engelaar feestelijk afgerond met een bijeenkomst waar, naast vertegenwoordigers van de genoemde organisaties, ook veel andere betrokken buurtbewoners, gebiedseigenaren en andere betrokken organisaties voor waren uitgenodigd.

naamloos-4 naamloos-6
naamloos-7 naamloos-8
naamloos-9 naamloos-11

Het traject dat nu is aangepakt betreft een deel van de Lunterse beek, westelijk van Renswoude, net zuidelijk van de N224 tot aan de Liniedijk van de Grebbelinie.

Omdat de Lunterse beek een bak vol water is, met weinig stroming en dynamiek, heeft het waterschap een nevengeul gemaakt, die landschappelijk in het gebied moest worden ingericht en de beek een beter ecologisch milieu moet geven. Deze nevengeul dient tevens als overloop bij grote waterafvoeren. Dat dit al heeft plaats gevonden en de nevengeul op deze wijze een eigen vorm krijgt is op de foto’s te zien. Bij de aansluiting van de Munnikenbeek is een overstort gemaakt voor deze af en toe voorkomende situatie. Omdat in de doorsnijding van de liniedijk een stuw zit in de beek, is de nevengeul via een duiker door de liniedijk gevoerd, waarna deze meanderend aansluit op de Lunterse beek na de stuw. Juist bij deze werkzaamheden zijn geologisch interessante opgravingen gedaan door buro RAAP. Uit de vondst van oude stenen pijlpunten blijkt dat hier lang geleden al mensen leefden op deze strategische positie langs de beek.

naamloos-12 naamloos-13
naamloos-14 naamloos-16

De nevengeul loopt door een klein bosgebied van Klein Wolfswinkel, waar vlak langs een dassenburcht moest worden gegraven, op een van de foto’s is de kraamkamer te zien. Verder zijn er verblijfplaatsen van de vos, de havik en de buizerd en is er een reigerskolonie.

De ecologie zal verder worden gevolgd, zowel bij de oevers, waar men stobben heeft toegepast als oeverafscheiding, in de beek en ook ten aanzien van de beplanting welke langs de beek is geplaatst op een aantal plaatsen. De inrichting heeft zodanig plaats gevonden dat er weinig tot geen onderhoud aan zal plaats hoeven te vinden.

Naast korte toespraken van de nieuwe Heemraad Schoonman van het Waterschap, de voorzitter van de Gebiedscoöperatie O-gen en de wethouder van Renswoude werd de openingshandeling verricht door deze mensen samen met een aantal gebiedsbewoners/-eigenaren.

naamloos-17 naamloos-18
naamloos-19 naamloos-21

Het gebied is in principe niet toegankelijk. Er komt vanaf de Lunterse beek nog wel een wandelpad (klompenpad?) over de beek het gebied in van Klein Wolfwinkel, waar t.z.t. woningen worden gebouwd op in te richten landgoederen.

Een laatste werk aan de Lunterse beek is in voorbereiding, nl. het opengraven van een geul bij Huize Scherpenzeel. Daarna volgt aansluiting op het Valleikanaal.

Als Stichting zullen we ons best doen dit weer te volgen.