Agenda Jaarvergadering 26 maart 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting tot Behoud van Sprengen en Beken, die wordt gehouden op donderdag 26 maart 2015,  in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum.

De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening/mededelingen door de voorzitter ( Jan van de Velde)
 2. Jaarverslag van de secretaris ( Maria Bruggink)
 3. Financieel verslag van de penningmeester (Dick Wouda)
 4. Kascommissie
 5. Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de bovenstaande onderwerpen
 6. Herstel molen ensemble zuidelijke Heerderbeek
  Beerd Volkers, moleneigenaar, beekeigenaar én contactpersoon, vertelt over zijn plannen met de  molen
  – Pauze –
 7. Stichting Landschapsbeheer
  Arjan Vriend , directeur van deze Stichting, vertelt over zijn organisatie en wat deze kan betekenen voor de beken op de Veluwe.
 8. Afsluiting

Zie hier voor de jaarstukken.

Routebeschrijving:

Vanaf Vaassen: richting Apeldoorn (dorpenweg). Na de Haere (woonwagencentrum) linksaf de Nieuwe Molenweg of de Ramsbrugweg inrijden. De eerste kruising is die met de Oude Zwolseweg. Hier rechtsaf richting Wenum. Na de brug ligt links de Watermolen.

Vanaf Apeldoorn: richting Vaassen (dorpenweg). Na het Van Haeftenpark rechtsaf de Oude Zwolseweg inrijden. In een ruime bocht in Wenum linksaf richting Vaassen. Na ca. 100 m. (en voor de brug) ligt rechts de Watermolen.

Er is een ruime parkeerplaats achter de molen, te bereiken via de Astaweg.