ANBI

Aan de stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (Bekenstichting) is door de belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 de status van culturele ANBI-stichting toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor iedere euro die u doneert aan de Stichting kunt u 1,25 euro van uw belastbaar inkomen aftrekken. Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. U kunt het een en ander hier nalezen.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Een ANBI-instelling moet financiële en bestuurlijke informatie openbaar maken. Zie hieronder.

Voor bestuursgegevens zie organisatie.

Voor contactgegevens zie contact.

Beloningsbeleid: De Bekenstichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden van de Bekenstichting doen hun werk onbezoldigd. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten, conform de gestelde regels in het huishoudelijk reglement van de Bekenstichting.

Downloads:

– Beleidsplan Bekenstichting 2013-2017
Jaarverslag en Financiele verantwoording 2016

2017:
– Werkplan 2017
Jaarverslag 2017.
-Financieel jaarverslag 2017.

2018:
Werkplan 2018
Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018

2019:
Werkplan 2019

Overige ANBI gegevens:

– RSIN of fiscaalnummer: 8161.30.978

– KvK registratienummer handelsregister: 41038873