Apeldoorn, februari 2012

Apeldoorn, februari 2012
Met een investering van enkele miljoenen is er een eind gekomen aan de overstort van vuil rioolwater op de Grift. Het schone water van de sprengenbeken waarmee de Grift wordt gevoed kan nu probleemloos de rioolzuivering in Apeldoorn-Noord passeren. Verschillende voorzieningen bij de rioolzuivering voorkomen dat vuil water in de beek terecht komt. Voor de Grift is ter plekke een nieuwe bedding gegraven. Het beekwater zoekt daarin z’n eigen weg waardoor de beek uit zichzelf gaat meanderen. Een onderhoudspad maakt het wandelen langs de nieuwe bedding mogelijk.