Apeldoorn, juni 2013

Apeldoorn, juni 2013
Op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn wordt een sportcomplex gebouwd. Daarbij is een kleischot doorsneden.
Daartegen is door de Bekenstichting destijds een zienswijze ingediend. In overleg met de Dienst Vastgoed van Defensie zijn voorwaarden opgesteld om nadelige invloeden voor de omringende sprengen te voorkomen.
Dinsdag 4 juni 2013 is de afdichting tussen het bouwwerk en het kleischot gerealiseerd. Daarbij was het kleischot duidelijk zichtbaar als een rechtopstaande harde wand van ±10 cm breed.