Arnhemse Leemlagen

De gemeente Arnhem heeft een bestemmingsplan opgesteld wat er voor moet zorgen dat de leemlagen in de gemeente intact zullen blijven.

In het noordelijk deel van de gemeente Arnhem liggen een aantal fraaie beken die het stedelijk gebied doorkruisen. De beken worden gevoed door grondwater. Regenwater dat in de bodem infiltreert, stagneert op in de bodem aanwezige leemlagen. Het grondwater stroomt vervolgens af richting het beekdal, waarna het uitstroomt in de beken. De beken worden gevoed door de leemlagen. Leemlagen zijn een essentieel deel van het afwateringssysteem in het noordelijke stadsdeel.
In een aantal recentelijk vastgestelde bestemmingsplan worden deze leemlagen via een vergunningenstelsel beschermd. In de oudere bestemmingsplannen ontbreekt echter zo’n stelsel. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is opgesteld ter opvulling van deze leemte in de bescherming van de leemlagen.  Met het plan wordt in alle bestemmingsplannen, die nog geen beschermende werking hebben, een bepaling
opgenomen ter bescherming van de leemlagen (een verbod om dieper dan 1,5 meter te bouwen, waarop uitzonderingen mogelijk zijn). Deze bepaling sluit aan op de bepaling in de bestemmingsplannen waarin de bescherming van leemlagen wel is opgenomen.

Hierover stond op 27 februari 2015 het volgende in de Gelderlander.