De Wijerd, kwartaalblad van de Bekenstichting

Voor de inhoud van de afzonderlijke kwartaaluitgaven en artikelen wordt u verwezen naar de per jaar opgenomen tabbladen op deze site (zie top-navigatie). Uitgaven van twee jaar terug en ouder kunt u daar downloaden.

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie of de Bekenstichting de daarin weergegeven mening deelt. De redactie kan bijdragen inkorten of weigeren. Brieven, voorzien van naam en woonplaats kunt u sturen naar webredactie@sprengenbeken.nl.

Vasthouden

Jan van de Velde, Vaassen, 10 juni 2020

Als betrokken donateur van de Bekenstichting maak ik me grote zorgen over de beangstigende verdroging van de Veluwe. We moeten voorkomen dat beken droogvallen, dat boeren hun landerijen niet meer mogen beregenen met drink- en/of bronwater én dat de drinkwatervoorziening überhaupt gerantsoeneerd wordt.

Daartoe moeten er oplossingen verwerkelijkt worden; en wel op korte termijn. Ik heb daartoe ideeën* ontwikkeld; bijvoorbeeld voor vergroting van de mogelijkheden van een circulaire economie die gaat over hergebruik van producten en grondstoffen. Dat is namelijk ook de doelstelling van ons Waterschap Vallei & Veluwe. In de komende Wijerd (september 2020) kunt u daar nog meer over lezen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wil nu honderd miljoen euro extra beschikbaar stellen voor aanpak van de droogte in vooral Oost-Nederland; zo werd onlangs bekend gemaakt. Naast het omzetten van naald- naar loofbossen (het duurt nog tientallen jaren voordat de effecten daarvan merkbaar worden) wordt door haar ook gesproken over het afsluitbaar maken van sloten en greppels. Maar dat rijksgeld moet zeker ook worden ingezet om echt wat te doen (buiten die greppeltjes) door bijvoorbeeld de door onze stichting geopperde ideeën om te zetten tot effectieve ingrijpende oplossingen.

In het programma Nieuwsuur van de NOS op 4 juni 2020 vertelde de deskundige professor Flip Witte dat er eind vorige eeuw (dat is >20 jaar geleden) uitgewerkte bruikbare plannen en afspraken tot realisatie gemaakt waren. “daar is eigenlijk onvoldoende van terechtgekomen”, zegt Witte. “Ik hoop dat het nu echt gaat gebeuren.”

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2336176-de-uitzending-van-4-juni-spannende-dag-voor-cultuurinstellingen-nog-een-crisis-de-droogte-wordt-racisme-protest-gehoord-in-den-haag.html

Nu
Al eerder reikte ik oplossingen aan die zouden kunnen bijdragen aan de beperking van het nijpend watertekort; om zo de verdroging van Veluwe tegen te gaan. Maar geopperde ideeën moeten wel op enigerlei wijze tot uitvoering komen; daarom DOEN !

JAn van de Velde

*zoals onze voorzitter daarover recent schreef onder de kop: Van-het-Bestuur

Van het Bestuur

Na een heel mooi jubileumjaar richten we ons op de toekomst: wat vraagt onze aandacht, waar moeten we op reageren en op welke manier. De afgelopen jaren nam cultuurhistorie een belangrijke plaats in, in onze activiteiten. Dat is effectief geweest. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft, mede door onze invloed, cultuurhistorie als een van de uitgangspunten voor het beleid. Het molen- en beken register heeft veel aandacht gekregen en op verschillende plaatsen zijn en worden watermolens of waterraderen herbouwd.

Lees Verder

Water in de beken; ofwel de rol van de Grift

Door: Jan van de Velde, mei 2020

INLEIDING:
Behoort de Grift tot de Veluwse beken?
In ieder geval is de Grift er voor de Veluwse beken, met name om ervoor te zorgen dat daarin voldoende water aanwezig is (ook in droge tijden).

De Grift
Over deze gegraven smalle en ondiepe waterweg vond -voor zover te achterhalen is- vanaf de 16e eeuw scheepvaart plaats met platbodems (ik stel me dan een Berkelzomp voor). Bovendien diende de Grift in het verleden voor de levering van waterkracht aan molens. Ook zal ze wel als leverancier van proceswater voor de papierproductie zijn ingezet.

lees meer

Prachtige bekenfoto’s van Bart Stornebrink

Fotograaf Bart Stornebrink heeft vanaf 2019 de monsterklus op zich genomen om als vrijwilliger het Veluwse bekenstelsel in beeld te brengen. Bezoek vooral eens zijn website waar per bekenstelsel dit project te volgen is via deze link. Genieten!

Daar kun je de fotoreportages bekijken die van de beken worden gemaakt. Het is de bedoeling dat in de komende jaren zoveel mogelijk beken worden voorzien van een compleet fotoalbum. Bart loopt de beken vanaf de oorsprong tot de monding en volgt daarbij de Bekenatlas. Hij fotografeert alle markante punten van de beek met oog voor de waterbouwkundige details, de culturele en industriële aspecten, maar zeker ook met oog voor de landschappelijke waarde.
De foto’s mogen gratis voor niet commerciële doeleinden worden gebruikt met deze naamsvermelding: copyright www.bartfotografie.eu

De foto’s zijn te downloaden vanuit de webalbums. Mocht je een hogere resolutie nodig hebben, stel je dan in verbinding met Bart; 0653384575, of via bart@bartfotografie.eu

Hier worden aankondigingen, verslagen en artikelen bewaard waarvan de actualiteit is verlopen maar die het bewaren waard zijn.

De Veluwe, de blauwe motor van Nederland staat onder druk

Gepubliceerd op 14 mei 2020 door het Waterschap Vallei en Veluwe

Per 18 mei 2020 geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar dat is niet genoeg! Waterschap Vallei en Veluwe overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen.

Lees verder

Leden van de werkgroep Hydrologie

Ir. Wim P.C. Zeeman
(geo) hydroloog. Voorzitter van de werkgroep. Lid van Platform Beek- en rivierherstel en werkzaamheden voor STOWA. In het verleden was hij o.a. Secretaris ECCR en als senior wateradviseur werkzaam bij Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied. Secretaris ECCR.

Ir. Yolt IJzerman
Vanaf oprichting bestuurslid Bekenstichting. Opgeleid als ecoloog/ natuurbeheerder aan de WUR (1970-1979).
Was tot 2019 werkzaam bij SBB. Bijzondere belangstelling voor natuurbeheer in relatie tot (grond)waterbeheer en relatie natuur en cultuurhistorie. Daarnaast specialist op het gebied van (water)molens.

Dr. Flip Witte
Was onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute, nu zelfstandig adviseur. Bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit afd. systeemecologie. Hij is gericht op de samenhang water en natuur en de verdroging van de Veluwe gaat hem aan het hart. Flip heeft van 1991 – 2004 gewerkt aan de Wageningen Universiteit waar hij hydrologie, natuurbouw en ecohydrologie doceerde.

Dr. Gé van den Eertwegh
Eigenaar van FutureWater, thans H2O.
Specialist in aquatische en terrestrische ecologie, transport van stoffen in de bodem en kwaliteit van oppervlaktewater. Verder bestuurslid Nederlandse hydrologische Vereniging en voorzitter van de TNO-Gebruikersraad Geo-modellen Ondiep.

Ing. Piet Warmerdam
Zijn expertise is stroomgebiedshydrologie, neerslag- afvoermodellering, meting van neerslag en het onderzoek naar de verdamping van neerslag.

Ing. Ad Bot
Docent bij Van Hall/ Larenstein.

Dr. Victor Bense
WUR, Departement Omgevingswetenschappen, onderdeel, Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer.

Dr. Frank de Zanger
Fysisch geograaf (UvA).

Adviseurs van de werkgroep zijn:
Ir. Teun Spek, ecohydroloog, Prov. Gelderland;
Ir. Almer Bolman, hydroloog, waterschap Vallei en Veluwe;
Mark de Vries, omgevingsmanager Vitens.

Zwier Hottinga heeft een lintje gekregen!

Zwier in het zonnetje gezet

Op 24 april 2020 is aan Zwier Hottinga- Doornbosch door burgemeester Koops-Scheele van Heerde telefonisch medegedeeld dat aan haar de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau is verleend. Telefonisch, want als gevolg van de Coronacrisis was uitreiking op het gemeentehuis niet mogelijk.
Redenen voor de verlening waren de jarenlange formidabele inzet van Zwier voor de Bekenstichting, de Buurtbus, het Multifunctionele Centrum in Vorchten en als mantelzorger voor velen.
Later in het jaar zal de officiële uitreiking alsnog plaatsvinden. Bij die gelegenheid meer over de achtergronden.
Het bestuur heeft op een bij deze tijd gepaste manier van zijn vreugde over de benoeming laten blijken.

Felicitaties op gepaste afstand