Baggerwerkzaamheden Mariëndaal

In november 2015 heeft Geldersch Landschap & Kasteelen de sprengkop, de Slijpbeek, de Eendjesvijver en de wijer op landgoed Mariëndaal laten uitbaggeren.

De baggerspecie, die uit de verstopt geraakte sprengkop, de Slijpbeek, de Eendjesvijver en uit de wijerd van de voormalige “bovenste papiermolen” werd ontgraven, is van te voren onderzocht. Volgens het Besluit Bodemkwaliteit is de kwaliteit zodanig dat deze baggerspecie niet hoeft te worden afgevoerd, maar op het landgoed kan worden verwerkt. In totaal werd 700 kubieke meter baggerspecie ontgraven.

De baggerspecie is op een graslandje bij de entree van Mariëndaal aan de Utrechtseweg in depot gezet. Dit stukje grasland is tijdelijk voor dit doel als slibdepot ingericht. Als de baggerspecie is ingedroogd dan wordt de grond geëgaliseerd en weer ingezaaid met gras.

Door het verwijderen van de dikke blad- en sliblaag worden de watervoerendheid en de waterkwaliteit sterk verbeterd. De wijerd werd tevens voorzien van een 15 tot 20 centimeter dikke nieuwe kleilaag zodat deze weer volledig waterdicht is.

Voor meer informatie zie hier.