Beekeigenaren na 25 jaar weer zelf aan de slag…

De meeste sprengen en beken zijn circa 25 jaar geleden A-watergangen geworden en worden sindsdien onderhouden door het waterschap. Het toenmalige polderdistrict werd uitgebreid met de hoog gelegen dorpen en steden. Als tegenprestatie ging dit nieuwe waterschap (Veluwe) de beken onderhouden. Door beleidswijzigingen trekt het huidige waterschap Vallei en Veluwe zich terug en wil zijn beekoevers niet meer onderhouden. Uit de foto blijkt dat het een grote klus is. Fijn dat Beerd Volkers deze werkzaamheden aan zijn beek kan uitvoeren.

Beerd Volkers

Eigenaar deel Heerder beken en eigenaar Korenmolen te Heerde