Beekwet?

Uit doorgaans verkeerd ingelichte kringen vernemen wij het volgende:

BEEKWET:

De Beekwet heeft als doel de bestaande beken in Nederland in stand te houden.

Zij zou misschien op 1 april 2014 in werking kunnen treden. Zij verplicht dan onder andere tot hergraving.

Binnen drie jaar hergraven

Door de drooglegmelding verplicht u zich om binnen drie jaar na de drooglegging van een beek(-gedeelte) een nieuwe beek te graven.

U doet hiervoor dus geen aparte aanvraag.
Niet functionerende nieuwe beken vervangt u ook binnen 3 jaar na de hergraving.

Kwaliteit en kwantiteit hergraving

De hergraving die u nieuw aanbrengt moet kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding staan tot de drooggelegde beek.

Wilt u zeker weten dat de hergraving voldoet aan de eisen?

Neem dan contact op met met de Bekenstichting info@sprengenbeken.nl

(De Bekenstichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en consequenties van dit bericht.)