Begrijpen we het watersysteem van de Veluwe?

 

De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies met deskundigen uit alle hoeken heeft de Provincie Gelderland de beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd.
Conclusie is dat we nog lang niet alles weten over de verdamping en het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op de beekafvoer.

Lees hier het hele rapport: 2014-3_Expertdialoog de Veluwe