Behoud van watererfgoed op de Veluwe

Ons bestuurslid Ron Kamperman heeft in het kader van zijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksunivsersiteit Groningen stage gelopen bij de Bekenstichting. Zoals we eerder aangegeven hebben is het Waterschap voornemens om de cultuurhistorisch waardevolle sprengenbeken minder vaak te gaan onderhouden. Ron heeft onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van dit verminderde onderhoudsniveau voor de sprengenbeken. Ook beschrijft hij hoe het voortbestaan van de sprengenbeek gewaarborgd kan worden.

Dit onderzoek heeft een interessant rapport opgeleverd. U kunt het lezen door op de afbeelding te klikken.

Sprengenbeken op de Veluwe