Bekenstichting bindt strijd aan met ongewenste exotische planten

Nieuw kwartaalblad vol met interessant bekennieuws

VELUWE– De Bekenstichting vraagt  aandacht voor de ongewenste  opkomst  van exotische planten in de Veluwse beken.  De ongebreidelde groei  van deze invasieve soorten brengt grote risico’s met zich mee en vormt een bedreiging voor met name de natte natuur. Aanhakend bij de actie ’geen exoot in de sloot’ worden tal van initiatieven ontplooid om sprengen, beken en oevers vrij te houden van exotische planten die inheemse flora en fauna  kunnen bedreigen en zelfs waterdoorgangen kunnen verstikken.

In het nieuwste nummer van kwartaalblad de Wijerd laat De Bekenstichting ingenieur Ad Schoutens aan het woord, specialist op dit terrein. Hij vertelt hoe hij persoonlijk de strijd aan gaat met de exotische woekeraars als de Japanse duizendknoop  en de reuzenberenklauw. Ambtshalve maakt hij er echter ook werk van. Schoutens legt in de Wijerd  uit  hoe hij gemeentes en organisaties op het gebied van waterbeheer attendeert op de gevaren en hoe hij ze begeleidt in het opstellen van plannen om de aanwas van exoten een halt toe te roepen. Binnen de Bekenstichting zijn vrijwilligersgroepen actief, zoals bijvoorbeeld  in het Wenum Wieselse sprengengebied, die uitbreiding van ongewenste waterplanten voorkomen door regelmatig een controle rondje langs de beken te maken en dan te verwijderen wat er niet hoort.

Wijerd3omslag

Verder in de Wijerd veel aandacht voor het herstelproject van de Heerdense watermolen van Beerd Volkers. Deze Heerdenaar heeft zowel op technisch als toeristisch gebied veel plannen met de molen en omgeving. Volkers kent de oude en nieuwe technieken van waterradmolens als geen ander en is specialist in het opwekken van duurzame energie met waterkracht. Om het molenensemble ook voor bezoekers aantrekkelijk te maken is er onlangs een waterbelevingsplek gerealiseerd.

In dit nummer van de Wijerd staat voorts een interview met Apeldoorner Henk Weltje die beken en sprengen een warm hart toedraagt en wordt opnieuw in de historische kist van Van Delden gedoken waarin prachtig historisch materiaal ligt over  het beheer van de sprengen en beken in vroeger tijden.

Wandelaars kunnen hun voordeel doen met een achtergrond artikel van Henri Slijkhuis over alles wat er aan cultuurhistorie te zien is langs de Wenumse bekenroute.

U kunt hier een exemplaar van ‘de Wijerd’ aanvragen.