Bekenstichting levert bijdrage aan Geoweek

In de week van 18-21 mei 2015 wordt door het KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) een Geoweek georganiseerd voor leerlingen van groep 7 en 8 van het Basisonderwijs en voor de eerste twee groepen van het Voortgezet onderwijs. De doelstelling van de week is leerlingen kennis te laten maken met bodem, grond, water, etc. De exacte doelstellingen kunt u hier lezen. Ingenieursbureaus en Waterschappen en andere instellingen hebben zich opgegeven voor dit project. De Bekenstichting richt zich op beken en water. Dat is onze specialiteit.

We geven gastlessen voor een school in de omgeving:

  • – Ede-Renkum-Wageningen op 18 mei
  • – Rheden-Rozendaal op 21 mei
  • – Harderwijk-omgeving Hierdense beek op 19 mei

We richten ons als Stichting op de leerlingen van groep 7 en 8 van het Basisonderwijs en geven dan ’s morgens een gastles op school van ca 2-2,5 uur en in de middag willen we veldwerk (ca. 3 uur) doen bij of in een beek in de omgeving van de genoemde plaatsen.

De gastles gaat over water en beken.

Wist u dat op de Veluwe in een jaar tijd gemiddeld de meeste regen valt in Nederland. En wat gebeurt er dan met dat water. Waar blijft het. Hoe beweegt zich dit in de grond en waar komt het te voorschijn. Hoe ontstond de Veluwe en hoe ontstonden sprengenbeken op de Veluwe. Wat is de relatie van beken met de watermolenindustrie in de Middeleeuwen. Wat is het effect van de drinkwaterwinning op de Veluwe. Hoe bewaar je nu dit cultuurhistorisch erfgoed. Wat zijn sprengenbeken en hoe ziet zo’n beek eruit, wat leeft er in de beek en wat groeit er langs een beek?

Allemaal vragen die aan de orde komen in onze gastles en bij het veldwerk, waarbij we de leerlingen ook zelf aan het werk zetten.

De Bekenstichting heeft zich aangemeld bij de organisatie en u kunt op onderstaande links zien wat we doen.

Water in het veluws landschap – ede renkum wageningen

Water in het veluws landschap – hierdense of leuvenumse-beek

Water in het veluws landschap – rheden en rozendaal

Wanneer u interesse hebt, kunt u zich als school aanmelden voor de genoemde data in uw gebied als u interesse hebt. Echter, op elke genoemde datum en in elk gebied wordt 1 gastles gegeven met veldwerk. Dus, wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Na aanmelding treden wij in overleg met u over het inhoudelijke programma en de details van de dag. De organisatie van de Geoweek kan u hier over informeren.

Namens de Bekenstichting

Wiebe Kiel
Marianne Poorthuis
Martijn de Vos