Bestemmingsplan Buitengebied Epe

Eenn klankbordgroep bestemmingsplan Buitengebied Epe, waarin ook de Bekenstichting zitting heeft, heeft het concept bestemmingsplan Buitengebied en de concept planMER beoordeeld en besproken. Hierover zijn vragen gesteld, welke door de gemeente zijn beantwoord in de Nota van beantwoording.

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe en het ontwerp planMER liggen v.a. woensdag 26 maart ter visie op het gemeentehuis Epe, Markt 14.

Contactpersoon: dhr. Hans van Bolderen, afd. Ruimtelijke ordening.

Geïnteresseerden  kunnen de plannen inzien.