Bevers in uiterwaarden bij Heelsumse Beek!

Ruud Schaafsma (contactpersoon Bekenstichting voor de Zuid Veluwe) laat ons het volgende weten:

“Dit voorjaar werd een beverburcht gesignaleerd in de uiterwaard onder het Renkums beekdal. Nu sinds kort één in de Heelsumse beek. Ik werd hier op attent gemaakt door Lambert van Gils, een kenner van de Jufferswaard. Op zijn blog is een uitgebreid verslag van de bever in de Heelsumse beek te lezen.

Vanmiddag (eind oktober 2014 red.) heb ik de dam en knaagsporen bekeken, het is al heel indrukwekkend door de waterstijging in de beek en de ontstane waterval!”

Beversporen in de Jufferswaard.

Beversporen in de Jufferswaard.