Bijdrage voor informatiepaneel in het gebied Motketel te Vaassen

Het Rabofonds Noord Veluwe heeft in december een bijdrage van EUR 1000,- verleend voor het laten vervaardigen en plaatsen van een informatiepaneel in het gebied Motketel te Vaassen.
De Bekenstichting is de Rabobank hiervoor zeer erkentelijk.

Er wordt te zijner tijd nog nadere publiciteit verzorgd rondom het plaatsen en in gebruik nemen van dit informatiebord.