Bijeenkomst voor contactpersonen en Najaarsexcursie Veluwse Bekenstichting

Op 4 november jl. hield de Bekenstichting de bijeenkomst voor de contactpersonen in gebouw De Beken van SBB in het Renkums beekdal. Ruim 20 personen waren aanwezig om naar een presentatie van het Waterschap Vallei en Veluwe te luisteren. Hierin werd uitgelegd door Carina Otte (beleidsmedewerker beheer)  en Paul van Breukelen (gebiedsbeheerder) hoe op de Veluwe het watersysteem functioneert en op welke wijze het onderhoud aan beken wordt uitgevoerd. Hoe het waterschap dit voorbereid in samenwerking met agrariërs en andere belanghebbende partijen en met welke facetten er door hen rekening wordt gehouden. Intensief wordt hierbij intern met verschillende afdelingen samengewerkt. Daarbij moet vooral aan ecologische randvoorwaarden en cultuurhistorie worden gedacht. In het bijzonder werd ingegaan op de Heelsumse en de Renkumse beken. Voor de contactpersonen van de Bekenstichting is het van belang dat ideeën, vragen en opmerkingen in principe altijd eerst moeten worden opgenomen met de gebiedsbeheerder in zijn of haar gebied.

Na de presentatie van het Waterschap werd door Marianne Poorthuis, contactpersoon in het gebied ZO-Veluwe, waar het Waterschap Rijn & IJssel de beken onderhoud, aan de hand van een Power Point presentatie uitgelegd welke aspecten van belang zijn, als we het over Cultuurhistorie hebben. Praten we dan over het cultuurhistorisch object alleen of beschouwen we dit object in een bredere context van historie en gebruik in het landschap. In het laatste geval is er een voor het publiek veel interessanter  verhaal te vertellen.  Het Waterschap is in feite vanuit de ontstaansgeschiedenis ervan in ons land op zichzelf een cultuurhistorisch fenomeen  in ons land. De Bekenstichting probeert het belang en de waardering voor cultuurhistorische objecten en voor de beekensembles in zijn geheel  geïntegreerd te krijgen in het beleid van het Waterschap V&V. Van belang is nu op welke wijze een systeem van waardebepaling kan worden opgezet voor cultuurhistorische elementen langs beken.

Aan het eind van de ochtend is nog door Wim Zeeman van de werkgroep hydrologie kort uitgelegd wat de betekenis van hydrologie in het Veluws gebied is. De kennisclip kon helaas niet meer worden getoond, maar zal naar iedereen worden toegezonden.

Wiebe Kiel
Coördinator contactpersonen en lid DB

Na de lunch is een excursie gehouden onder leiding van Peter Smits (lid AB) en Gerard van Laarhoven (contactpersoon Heelsumse beek) in het gebied van de verlegde Heelsumse beek in de Jufferswaard tussen Renkum-Heelsum.

Foto’s van deze excursie kunt u hier vinden!