Poëzie in het park

Zondagmiddag 14 mei

Een ontspannen poëziewandeling in Park Sonsbeek op moederdag.
Sonsbeek en poëzie horen bij elkaar.
Bij de ruisende waterval en op andere poëtische plaatsen worden gedichten gelezen.
De gids heeft een keuze gemaakt en u mag zelf ook een gedicht meebrengen.


De wandeling vertrekt vanaf Molenplaats en duurt ongeveer anderhalf uur.

Zondag 14 mei
Vertrek om 13.30 uur
Deelname € 4,-

Molenplaats Sonsbeek
Zijpendaalseweg 24a
6814 CL Arnhem
026 – 4450660
www.molenplaatssonsbeek.nl

‘De Over-Veluwe’

Op 2 juni a.s. wordt het boek  ‘De Over-Veluwe’ van Leendert de Boer gepresenteerd. Leendert heeft al eens eerder in de Wijerd gepubliceerd (maart, juni en september 2014) over de Nijkerkse waterlopen. In zijn boek wordt in een aantal hoofdstukken vijf beken uitvoerig beschreven: de Breede Beek, de Appelsche Beek, de Rubberbeek (Raperbeek), de Veldbeek en zijn cluster en de Laak.

Wellicht is het aardig voor jullie leden en donateurs kennis te nemen van dit boek. Op de tweede pagina van deze nieuwsbrief van de IVN Nijkerk staat meer informatie.

 

Veluwediner met Landschapsveiling

Het Veluwefonds nodigt uit voor het Veluwediner met Landschapsveiling op woensdag 31 mei 2017.
Interessant voor zakelijk gebruik

Samen met de Bekenstichting, kwartaalblad Nieuwe Veluwe en stichting Erkend Veluws Streekproduct bieden zij een uitdagend programma. Tijdens de Landschapsveiling kunt u bieden op unieke Veluwse belevenissen, zowel voor uzelf als voor uw relaties of medewerkers. Onder andere veiling item 3 ‘Eer de Eerbeek’.

Het programma start om 15 uur met een  Wandelexcursie langs de Koppelsprengen in Ugchelen.

veilingitem 3 –>  ‘Eer de Eerbeekse Beek.’ De Eerbeekse Beek is gegraven om water te leveren voor energie en het maken van papier. DS Smith De Hoop is een van de vijf papierfabrieken die nog steeds op de oude watermolenplaats staat. Hier krijgt u een exclusieve rondleiding, inclusiefwandeling langs de fraaie beek én een bezoek aan de Eerbeekse (water-) oliemolen met koffie en lekkers. Hiermee ondersteunt u het werk van de Bekenstichting .Startbod: € 550 (voor 20 personen)

Zie voor meer informatie hier.

Historische molenwandeling

Zondag 9 april 2017 13.30 uur

Arnhem zou nooit zo mooi zijn geweest zonder die vloeiende stroom water die Sint Jansbeek heet. Deze beek die al heel wat eeuwen stroomt, speelt een allesbepalende rol in dit gebied.


De maand april staat, net als vorig jaar, in het teken van de Sint Jansbeek met haar watermolens. De Sonsbeekgids neemt je op zondag 9 april mee voor een historische wandeling, waarbij je uitleg krijgt over de molens die hier aan de beek eeuwenlang een ‘bedrijventerrein’ vormden.
We wandelen langs de enig overgebleven Witte Watermolen en langs de plekken waar molens hebben gestaan.
Begin en einde van de wandeling is bij Molenplaats Sonsbeek aan de Zypendaalseweg.

Zondag 9 april 13.30 uur
Deelname € 4,-
Aanmelden niet nodig

Molenplaats Sonsbeek
Zypendaalseweg 24a
6814CL Arnhem
026 4450660

Jongeren beleven de Veluwe

Geslaagde velddag IVN Jongeren Adviesbureau

Jongeren van 4 VWO van de Noordgouw te Heerde zijn door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om belevingsconcepten te ontwikkelen voor de Veluwe. Dat gebied is in het najaar 2016 verkozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De jongeren doen hiervoor mee aan het Jongeren Adviesbureau georganiseerd door IVN Gelderland. Dinsdag 21 maart gingen zij eerst maar eens zelf de Veluwe beleven.

foto: Arnoud Kamp

Ministerie van Economische Zaken
Om meer aandacht te vragen voor de Nationale Parken en de vele andere natuurgebieden in Nederland, heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) in het najaar van 2016 het initiatief genomen voor de publieksverkiezing “Mooiste natuurgebied van Nederland”. De Veluwe is als tweede natuurgebied geëindigd. Het Ministerie van EZ was op zoek naar jonge adviseurs met een open, creatieve en onbevooroordeelde kijk, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderdeel beleving. De jongeren doen hiervoor mee aan het project IVN Jongeren Adviesbureau. Ze verdiepen zich in hun eigen Veluwse omgeving om voor het ministerie van Economische Zaken belevingsconcepten te ontwikkelen, dat is een aansprekend aanbod voor toeristen uit binnen- en buitenland. Zij richten hiervoor in de klas een echt adviesbureau op en gaan als echte adviseurs te werk.

Excursie
IVN Gelderland organiseerde deze excursie om vanuit de eigen beleving de vertaling te kunnen maken naar de opdracht. De leerlingen bezochten de stuwwal en de opgewaaide duinen in de Renderklippen om de typische ontstaansvormen van de ijstijden te ervaren. Aardrijkskunde leerkracht Arnoud Kamp nam hen hierin enthousiast mee. Daarna bezochten ze met een vrijwilliger van de Stichting tot behoud van de Veluwse Beken en Sprengen de sprengen in Heerde. Deze sprengen zijn uniek voor de Veluwe en daarmee een belangrijk element om in de uitwerking mee te nemen. Ook was promotieorganisatie Visit Veluwe aanwezig om aan de leerlingen toe te lichten welke profielen voor de toeristen er zijn. Met al deze informatie werd, met een eerste brainstorm voor belevingsconcepten, meteen een veelbelovende start van het project gemaakt. De leerlingen gaan de komende weken deze eerste ideeën verder uitwerken.

foto: Arnoud Kamp

Presentatie aan Ministerie van EZ
Op donderdag 18 mei 2017 vindt het Nationale Parken Festival plaats in De Bilt. Daar zullen de leerlingen de belevingsconcepten presenteren aan het Ministerie van EZ en aan vele andere  organisaties die zich bezighouden met Nationale Parken in Nederland.

Voor vragen kunt u terecht bij IVN Gelderland, Stefanie Janssen, s.janssen@ivn.nl of via 026-3512927.

Twee nieuwe websites gelanceerd

Start websites www.veluwserfgoedbeleven.nl en www.veluweopdekaart.nl

Op vrijdagmiddag 17 maart is in Ede, in het Akoesticum te Ede, door de gemeenten Ede en Apeldoorn en de provincie Gelderland, het project Veluws Cultuur Erfgoed Beleven aan het publiek gepresenteerd.

Op de bijgevoegde foto’s ziet u enkele beelden van deze presentatie, die werd geleid door dagvoorzitter Marlies Claasen. Veel partijen, waaronder de Veluwse Bekenstichting, hebben een bijdrage geleverd aan de website Veluwe op de kaart. Visit Veluwe neemt het project op in haar toeristisch magazine, waardoor alle bijzonderheden van de Veluwe worden gepresenteerd aan alle hotelgasten op de Veluwe en bij de lokale VVV locaties. Het belangrijke doel van dit project is om de vakantieganger te laten kennismaken met alle belangrijke cultuur historische objecten op de Veluwe.

Een aantal van de bekenstelsels met hun cultuurhistorisch erfgoed staan op deze kaart opgenomen. U kunt zoeken onder de verschillende thema’s, waarbij wij onze beken vooral hebben onder laten brengen onder Handel en Bedrijvigheid. Het project is nu formeel overgedragen aan de organisatie Erfgoed Beleven van provincie Gelderland. Deze zal het project verder onder de aandacht brengen van de bijna 1 miljoen Veluwse bewoners. Mogelijk komt er een vervolg in de zin van een Veluws Erfgoed café, waarin bijzondere verhalen van bewoners van de Veluwe kunnen worden verteld  en gepubliceerd.

De Bekenstichting zal de ontwikkelingen volgen en waar mogelijk via de genoemde websites meer bijzonderheden over ons watererfgoed publiceren.

Wiebe Kiel

Lid DB

Nieuwe wandelgroep Epe-Heerde

Genieten van landschap en natuur, de omgeving (beter) leren kennen, lekker buiten zijn, mensen leren kennen en werken aan een gezond lichaam. Dat kan allemaal als je mee wilt doen met een nieuwe wandelgroep van de afdeling Epe-Heerde van het KNNV. Het is de bedoeling dat we voorlopig eens per maand een wandeling van ongeveer 4 tot 6 kilometer in de omgeving gaan maken. Tijdens de wandelingen is er gelegenheid om korte toelichtingen te geven, op landschap, flora, fauna e.d. We blijven niet lang stilstaan bij een plant, paddenstoel en dergelijke, maar wandelen ook niet in een strak tempo. Dit betekent dat de wandelingen ongeveer anderhalf tot twee uren duren.

We gaan de eerste dinsdagmorgen van de maand wandelen van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur. Tijdens de wandeling spreken we af waar we de volgende keer gaan wandelen. Dit wordt via de mail nog even bevestigd, zodat ook degene die niet aanwezig is weet waar de volgende wandeling plaatsvindt. Wil je deelnemen aan deze wandelingen dan graag aanmelden bij wimoosterloo@kpnmail.nl. Eenmalig aanmelden per mail is voldoende. De mailadressen worden ook gebruikt als een wandeling door bijvoorbeeld heel slecht weer wordt afgelast. Voor 08.30 uur op de wandeldag wordt voor het geval de wandeling niet doorgaat een mail verzonden.

Ook niet-leden kunnen een aantal keren meewandelen. Willen ze blijven deelnemen aan de wandelingen dan moet men lid worden van het KNNV. De contributie bedraagt €25,00 per jaar; hiervoor ontvangt men een landelijk en afdelingstijdschrift, zijn de vele lezingen en excursies gratis en wordt korting op natuurboeken gegeven (zie ook www.knnv.nl/epe-heerde).

De eerste wandeling vindt plaats in het sprengengebied van Niersen op dinsdagmorgen 7 maart a.s. Wij verzamelen ons om 10.00 uur op de niet verharde ‘parkeerplaats’ aan de Elspeterweg tussen nummer 59 en 60 tussen Vaassen en Niersen (vanaf Vaassen aan de linkerkant van de weg). Aan de deelnemers mail ik een kaartje.

Meer informatie en opgave bij:
Wim Oosterloo
wimoosterloo@kpnmail.nl
0653322836

Kansen en effecten agrarisch natuurbeheer?

IVN Voorjaarslezing 6 april 2017

Op donderdagavond 6 april laten Ron Kamperman en Cor Heidenrijk zien wat de wensen, mogelijkheden en effecten van agrarisch natuurbeheer op de Veluwe en langs de IJssel zijn. De IVN-lezing vindt plaats in de aula van de Vrijeschool De Vijfster aan de Texandrilaan 30 te Apeldoorn in de wijk Orden en begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19 uur geopend. Voor IVN/KNNV leden en vrienden van de afdeling Apeldoorn is de lezing gratis. Niet leden betalen EUR 3,00 per persoon. Aanmelden via lezingen@ivn-apeldoorn.nl of telefoon 055-5427357

Bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat het om natuur op boerenland. Maar wat houdt dat precies in? Ron Kamperman en Cor Heidenrijk van de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom zullen aan de hand van tal van voorbeelden uit de omgeving uitleg geven over de relatie tussen agrarisch natuurbeheer en weidevogels, landschapsbeheer, planvorming en beheervergoedingen.
Ron Kamperman voert de coördinatie uit van het agrarisch natuurbeheer voor de gemeenten tussen de Veluwerand en de IJssel. Cor Heidenrijk houdt zich binnen het agrarisch natuurbeheer voornamelijk bezig met weidevogelbeheer en omvormingen van landbouwgrond naar natuur.

Tuin van Sjef blijft behouden

We hebben vaak aandacht besteed aan de tuin van Sjef, bijvoorbeeld in een artikel in de Wijerd van december 2015. U kunt dat hier na lezen. De toekomst van deze mooie tuin hing lange tijd aan een zijden draadje. Dankzij een maandenlange inzameling is nu (november 2016) genoeg geld beschikbaar om huis en tuin te kunnen aankopen en behouden.

In de regionale en zelfs landelijke media is hier aandacht aan besteed:

 

Heldere waterwandeling langs de Jansbeek

Wat is Arnhem toch mooi gelegen aan de Rijn… Maar het is wèl de Sint Jansbeek die er ooit voor zorgde dat Arnhem als woonplaats is ontstaan. Tegenwoordig kan je de Sint Jansbeek waarderen vanwege het mooie heldere water wat meer dan honderd jaar geleden op de Veluwe als regenwater is gevallen.

Natuurgidsen van IVN Arnhem staan op zondag 27 november klaar om met belangstellenden al wandelend langs deze beek het ontstaan hiervan te ontrafelen en de natuurlijke pracht die je bij deze wandeling tegenkomt toe te lichten. Ook kunnen ze vertellen over de plannen die de gemeente heeft om de oude loop van de beek in het centrum weer boven de grond te brengen.

Deze rondwandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover Kasteel Zijpendaal (Zijpendaalseweg 44, Arnhem). Ze duurt 1,5 tot 2 uur. Deelname is gratis en je hoeft je hier niet voor op te geven. Het dragen van stevig schoeisel is aan te raden.

IVN Arnhem doet meer in en met de natuur. Informatie hierover is te vinden op ivn.nl/afdeling/arnhem.