Brief Vervuiling Vaassense beken

Bewoners rondom de Vaassens beken ontvingen een brief over het onderhoud van de beek. Afval wat voortkomt uit tuinieren komt vaak in de beek, wat voor een belemmering of juist wateroverlast kan zorgen. Dirk van Alphen van de Bekenstichting stelde daarom samen met Sjaak van den Bosch van Waterschap Vallei en Veluwe deze brief op om de omwonenden hierop te wijzen. Het probleem geldt alleen helaas niet enkel voor de Vaassense beken, maar voor veel meer beken op de Veluwe.

U kunt de brief die verzonden is hier ook lezen!

 

Najaarsexcursie 2018-10-27

Met een grote groep van 38 mensen hebben we ons afgelopen zaterdagmiddag verzameld bij de Witte School in Arnhem bij het begin van de Beek op de Paasberg. Het begin wordt gemarkeerd door de kwelvijver vlak bij de school aan de Bronbeeklaan. Dit gebied ligt in een zeer geaccidenteerd terrein in Arnhem, zuidelijk van de A12, waardoor nog wel eens wateroverlast ontstaat bij zware regenval. Waterschap en gemeente Arnhem beraden zich op te treffen maatregelen in dit gebied tussen het begin van de beek en park Angerenstein. Ook een plaatselijke werkgroep probeert in samenspraak met de verschillende partijen tot een verbetering van dit gebied in meerdere opzichten te komen. Onder leiding van Hans Kampschreur van Waterschap Rijn & IJssel begeven we ons langs de beek, waar Hans over de vele bijzonderheden vertelt. Bij het Beekland Lyceum komen we bij Park Angerenstein, waar de beek en de vijvers ook gevoed worden door de sprengkoppen, die hier tevens de vele vijverpartijen voeden met water. Een deel van de beek heeft zich voor het park afgesplitst naar het naastgelegen Insula Dei. De waterhuishouding in het park luistert zeer nauw. Bij de ene stuw is het een plankje meer en bij de andere een plankje minder om de waterniveau’s goed te regelen. Ook Ronald Bos van gemeente Arnhem levert met bijzondere details zijn bijdrage. Een prachtig park en zeker met het mooie najaarsweer. Daarna over de Velperweg naar het Park Sacre Coeur, waar we tot aan de spoorlijn naar Zutphen lopen. Hier ligt de samensmelting van de Beek op de Paasberg met de Bronbeek in een prachtige oude duiker onder het spoor.

Een zeer leerzame een mooie excursie. We raden u aan op een mooie dag hier eens te gaan wandelen. De foto´s geven een beeld van het gebied. Deze kunt u bekijken door hier te klikken!

Wiebe Kiel
Lid DB

Online lezen nieuwsbrieven Natuurlijk Water

Hieronder kunt u twee links vinden naar de nieuwsbrieven van Natuurlijk Water van september en oktober. In het septembernummer kunt u onder andere meer lezen over het project rondom Erfgoed en Beken vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het boek wat hierover is geschreven. Dit nummer kunt u lezen door op deze link te klikken:

NATUURLIJK WATER 2018 08.PDF

In het oktobernummer staat onder andere een artikel van Frans te Maten over de Kayersbeek te Apeldoorn. Daarnaast kunt u in dit nummer ook meer informatie vinden over de Baakse Beek (tevens doel van de voorjaarsexcursie 2018) en de droogte in de rivieren. Dit nummer kunt u lezen door op de volgende link te klikken:

NATUURLIJK WATER 2018 09.PDF

Beide nummers zijn uitermate interessant om door te lezen en hebben mooie raakvlakken met het gebied waar onze stichting zich ook mee bezig houdt!

Najaarsexcursie dd. 27-10-2018 – Beek op de Paasberg, Park Angerenstein, Insula Dei en Sacre Coeur

Start excursie 13.15 u bij Restaurant Kumpulan op landgoed Bronbeek. Verzamelen op de parkeerplaats naast het restaurant.

Adres van Restaurant Kumpulan: Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

De ingang is precies op de hoek van de Velperweg en de Bronbeeklaan bij het verkeerslicht.  U rijdt dan over de toegangsweg tussen het Museum Bronbeek en het restaurant door naar de Parkeerplaats voor bezoekers.

We lopen eerst in een klein kwartiertje naar het beginpunt van de excursie op de kruising van de Beek op de Paasberg met de Bronbeeklaan. Hier zal onze begeleider, Hans Kampscheur van Waterschap Rijn en IJssel ons opwachten. We lopen dan langs de beek naar park Angerenstein, waar we de ingewikkelde loop van de beek door het park en door het gebied van Insula Dei zullen volgen tot in het park Sacre Coeur. Ongetwijfeld zal Hans ons veel kunnen vertellen over dit gebied, het beheer en onderhoud van de beek en de mogelijkheden tot waterberging in dit gebied en de toekomstvisie voor het gebied en de beek.

Uiterlijk 16 u beëindigen we de excursie en wandelen we terug naar restaurant Kumpulan voor een drankje.

Meld u vóór 22-10 aan bij het secretariaat info@sprengenbeken.nl of telefoon 0578 631459 voor deze mooie excursie.

Wiebe Kiel

Opening waterfilterkelder Heveadorp.

Al eerder heeft u hier kunnen lezen over het geweldige project om de waterfilterkelder in Heveadorp te restaureren. Vrijdag 7 julo was daar de feestelijke opening van. Na een introductie over de geschiedenis van de waterfilter kelder, werd een informatiebord onthuld, waarmee symbolisch het project was afgerond. De aanwezigen konden daarna de waterfilterkelder uitgebreid bekijken.

Wil u meer weten? Lees dan ook dit artikel in Hoog en Laag! Daarnaast kunt u ook dit artikel nog lezen, uit Rijn en Veluwe.

 

 

 

Alle deelnemende partijen rondom dit project

Boek ‘De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied’

Wil je meer weten over de sprengen en beken in Apeldoorn en Ugchelen? Waar liggen de sprengkoppen en waar stroomt al dat water naar toe? Wat is hun geschiedenis en doel?

Het boek “De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied” vertelt het verhaal.

​Er is al veel geschreven over de korenmolens, papiermolens en wasserijen in Apeldoorn en omgeving. Er was echter heel weinig te vinden over het water dat deze industrieën mogelijk maakte. Continue reading

Opening Watermolen van Heerde en opening van “koffie bij de molen”

Op vrijdagmiddag 29 juni 2018 is het nieuw geplaatste waterrad bij de Watermolen van Heerde aan de Beeklandseweg 13 te Heerde in gebruik genomen. Een proces van 5 jaar herstel is hiermee afgerond van een gemeentelijk monument dat in 2013 nog bijna op instorten stond door betonrot. Al in 1499 wordt in officiële documenten het bestaan van deze voormalige korenmolen aan de Zuidelijke Heerderbeek vermeld . Eigenaar Beerd Volkers en zijn echtgenote hebben er alles aan gedaan om in Heerde een locatie te maken, waar je als wandelaar en fietser op je gemak een kopje koffie kunt drinken, zowel binnen als buiten. Een echte plek waar je het water van de Veluwse sprengen en beken kunt beleven. Continue reading

Excursie landgoed Hackfort en Baakse beek

Op zaterdag 21 april 2018 vond de voorjaarsexcursie plaats op het landgoed Hackfort en bij delen van de Baakse beek. Excursieleiders waren Willem Regtop, boswachter bij natuurmonumenten en Leon Klein Tank, projectmanager bij het waterschap Rijn en IJssel. Er waren 30 donateurs inclusief bestuursleden die deelnamen aan de excursies. Continue reading