De nieuwe Wijerd van september is uit!

De droogstand van de beken en het Veluws waterbekken als strategische watervoorraad zijn twee van de belangrijkste aandachtspunten van Ella de Hullu, de nieuwe voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Ze vertelt dat in in een kennismakingsinterview in het septembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Bekenstichting.

Ella De Hullu neemt in het jaar dat de stichting het 40-jarig jubileum viert de bestuurshamer over van Jan van de Velde. In het jongste nummer van De wijerd vertelt ze dat ze de droogstand van de beken als een van haar grootste uitdagingen ziet. Ze wil als stichting voortdurend met diverse partijen in gesprek blijven. Bijvoorbeeld om de watervoorraad duurzaam op peil te houden: ,,Wij hebben zoveel kennis en kunde in huis dat onze inbreng van grote waarde kan zijn.’’

Naast deze beleidsmatige betrokkenheid noemt Ella de Hullu het in het vraaggesprek belangrijk dat het verhaal van de beken verteld blijft worden aan de inwoners van de Veluwe: ,,Het is hun geschiedenis en het gebied waarin zij leven. Een gebied met mooie natuur en ook vanuit cultureel oogpunt de moeite waard.’’

Naast het interview met de nieuwe voorzitter van de Bekenstichting is er in het septembernummer van De Wijerd in verschillende artikelen ook ruim aandacht voor achtereenvolgens de Handelse beek tussen Vaassen en Emst, de Assenbeek bij Laag-Soeren en de Zwaanspreng en de Kayersbeek in Apeldoorn. Verder zijn er gesprekken opgenomen over de geschiedenis van het waterbeheer en cultuurhistorie in het landschap en over beekbeheer rond Putten.

Voor meer informatie of het bestellen van een nummer van De Wijerd kunt u contact opnemen met het secretariaat Z. Hottinga-Doornbosch info@sprengenbeken.nl

De nieuwe jubileum Wijerd van juni is uit!

Wethouder Epe pleit voor realisatie centrum industriële geschiedenis èn hotel

Jan Aalbers oppert plan in glossy magazine van 40-jarige Bekenstichting

Epe – Wethouder Jan Aalbers van de gemeente Epe pleit voor de realisatie van een speciaal kenniscentrum over de industriële geschiedenis van de Veluwse regio. Hij ziet dit het liefst verrijzen in combinatie met een hotel, waarmee toeristen op de Veluwe een interessante pleisterplaats wordt geboden. Aalbers oppert het idee in De Wijerd, het kwartaalblad van Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.

De Bekenstichting bestaat 40 jaar en ter gelegenheid daarvan brengt de redactie van De Wijerd vandaag een speciale glossy uit. In dit nummer staat een interview dat hoofdredacteur Henri Slijkhuis had met de Eper bewindsman. Jan Aalbers daarin: ,,Het zou prachtig zijn om een informatie- en kennis-centrum vorm te kunnen geven over de industriële geschiedenis, die aan beken, sprengen en watermolens is verbonden, inclusief de geschiedenis van de wasserijen, die later op de plek van watermolens zijn ontwikkeld. Uiteraard leren we daar ook over de natuurwaarden en is het centrum een startpunt voor wandelingen en excursies.’’

Hotel

Uit het vraaggesprek wordt duidelijk dat wethouder Aalbers er al flink over heeft nagedacht: ,,Zo’n centrum kost investeringen én onderhoud, moet steeds kunnen vernieuwen om interessant te blijven. Dat betekent, dat er ook een economische energiebron nodig is. Dat zou een combinatie met een hotelfunctie kunnen zijn. De recreanten zijn immers een doelgroep, die je heel veel kunt bieden met historie, natuur, landschap, wandelen en een spetterspeelplaats voor kinderen.’’

De ideeën van Aalbers zijn een fragment uit de vele verhalen die de redactie voor dit nummer maakte over verleden, heden en toekomst van de 40-jarige Bekenstichting.

Verwaarloosd

De Bekenstichting is opgericht in 1979 toen de beken op de Veluwe sterk verwaarloosd waren en er vele door gebrek aan onderhoud geen water meer voerden. Ze werden ooit gegraven voor het opwekken van energie om watermolens te laten draaien voor de productie van papier, graan en koper in deze regio. Mede door de inzet van de stichting is in de afgelopen 40 jaar met succes aandacht gevraagd en gekregen voor het herstel van de beken op de Veluwe. De inzet van de vele vrijwilligers van de stichting is nog steeds broodnodig, want nieuwe bedreigingen kloppen inmiddels aan de deur, in de vorm van klimaatverandering, een extreem droog jaar, wateronttrekking en plannen voor een strategische watervoorraad.

Jeugd

Het jubileum wordt door de Bekenstichting op verschillende momenten gevierd met uiteenlopende evenementen, waarbij ook de jeugd wordt betrokken. De stichting ziet het als een belangrijke taak om de waarde en het nut van sprengen en beken bij jongeren onder de aandacht te brengen. Om dat op een zo leuk mogelijke manier te doen is contact gezocht met diverse scoutinggroepen in het werkgebied van de Bekenstichting. Zo zullen in Heerde op zaterdag 6 juli scouts kinderen gaan begeleiden met allemaal water-gerelateerde activiteiten in een aantrekkelijke mix van leuk en leerzaam. Deelnemers komen op die manier bijvoorbeeld te weten waarom het water zo koud is en wat er allemaal in het water zit. Wie weet wordt er net als op 18 mei in Hattem weer een badeendjes-race gehouden.  Voor alle deelnemers is er bovendien een klein cadeautje van de jarige stichting, die ook langs een aantal sprengen en beken Geocaching realiseert, een hypermoderne vorm van schatzoeken.

Voor meer informatie over de stichting of voor het bestellen van een exemplaar van de jubileum-Wijerd, kunnen belangstellenden contact opnemen met Zwier Hottinga-Doornbosch info@sprengenbeken.nl, zie ook www.sprengenbeken.nl

Activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van de Bekenstichting

Van de lustrumcommissie

De volgende activiteiten vinden in 2019 plaats in verband met het veertig jarig bestaan.

Activiteiten die al uitgevoerd zijn

  • Presentatie van de Bekenpad Heerde (Verder op pad langs stromend water 3 Bekenpad Heerde) op zaterdag 11 mei30 uur Locatie Koffie bij de Molen, Beeklandseweg 13 Heerde. Vanaf 11 mei verkrijgbaar in lokale winkels en via www.sprengenbeken.nl
  • Excursie langs Horsthoeker beken in Heerde na de presentatie van het wandelboekje op zaterdag 11 mei30  uur vanaf De Keet van Heerde.
  • Uitzending VARA/BNN Vroege Vogels (opname gemaakt op woensdag 8 mei).

Activiteiten die nog komen

  • Introduceren van “geocaching”; dit is al gerealiseerd op een drietal plekken en er volgen meer routes.
  • In samenwerking met scouting een vijftal bekenmiddagen op vijf verschillende plekken op de Veluwe: Hattem-18 mei, Heerde- 6 juli, Vaassen- 29 juni, Arnhem- 24 augustus en Roosendaal.
  • In juni presentatie speciale uitgave van de Wijerd, bewaarexemplaar en een boekje met Oral History verhalen.
  • Een symposium in het najaar in verband met een project dat in samenwerking met het Rijks Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd (RCE).
  • Jubileumdag 26 oktober, met receptie, forum en diner in Eerbeek en de presentatie jaarkalender 2020.

 

 

 

 

Zaterdag 11 mei: Presentatie Fiets/Wandelboekje Bekenpad Heerde én Voorjaarsexcursie Horsthoeker beken

Op zaterdag 11 mei, 12.30 uur is de presentatie van het Fiets- en Wandelboekje “Verder op pad langs stromend water 3 Bekenpad Heerde” in Heerde in. Locatie: “Koffie bij de Molen” bij Volkers, Beeklandseweg 13 in Heerde. De burgemeester van Heerde, mevrouw mr. J.A. (Jacqueline) Koops-Scheele zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het fiets- en wandelboekje is uitgegeven door de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (Bekenstichting). De auteur is Henri Slijkhuis; vormgeving en foto’s: Eric Harleman. Op de locatie bij de Molen van Volkers is onlangs een informatiebord geplaatst door de Bekenstichting.

Op 11 mei om 13.30 uur gaan we naar “De Keet van Heerde” voor een excursie naar de Horsthoeker beken. René Harleman geeft om 13.40 uur informatie over de Horsthoeker beken en rond 14.00 uur vertrekken we voor een excursie tot ongeveer 16.30 uur. We sluiten de middag af met een drankje in “De Keet van Heerde”.

Opgave voor de excursie en/of informatie bij Zwier Hottinga-Doornbosch, via 0578-631459 of info@sprengenbeken.nl.

Deelnemers aan de excursie krijgen voor 10 euro 2 consumpties en het fiets- en wandelboekje.

Het wandelboekje gaat € 8,50 kosten en is verkrijgbaar vanaf 11 mei o.a. bij de TIP en Bruna in Heerde.

De Bekenstichting viert dit jaar haar 40 jarig jubileum en organiseert dit jaar tal van activiteiten voor iedereen, jeugd en volwassenen. Inmiddels is de eerste route geocaching langs de Horsthoekerbeek in Heerde online; er volgen nog meer geocaching routes. Interactieve dagen met scouting en jeugd worden op meerdere locaties op de Veluwe georganiseerd; De eerste “waterbeleef” dag is op 18 mei bij de Molecatense Beek Hattem. Zie voor nieuws rond het jubileum onze website www.sprengenbeken.nl

Geslaagden watermolen examen!

Op 18 april 2019 zijn op “Den Haller” watermolen te Diepenheim geslaagd voor hun watermolen examen:

Judith Knoek molenaar op de Witte Watermolen op de Sint Jansbeek te Arnhem (Park Sonsbeek) en op de Oliemolen van huis te Eerbeek op de Eerbeek te Eerbeek en

Joop Kruizinga molenaar op de middelste molen van Molecaten op de Molecatensebeek te Hattem.

Eerder op zaterdag 13-4-2019 heeft Guus Hilgenkamp molenaar eveneens op de Middelste Molen van Molecaten op de Molecatensebeek te Hattem zijn getuigschrift voor de watermolen in ontvangst mogen nemen op de Algemene Leden Vergadering van de Hollandse Molen.

Allen van harte gefeliciteerd!

Overige boeken

De Kopermolen in Zuuk                     Aanbieding van € 10,00 voor             €   5,00

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

De Wenumse Watermolen                Aanbieding van € 12,50 voor             € 10,00

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd                              €   4,00

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

Veluwse Beken en Sprengen,           Aanbieding van € 34,95 voor             € 18,00

een uniek Landschap

 

Deze boekenprijzen zijn allemaal exclusief verzendkosten van € 2,00 tot €   4,00

 

De Klaarbeek                          Oude uitgave  inclusief verzendkosten          €   7,50

-de waardevolle functie van ons water door de eeuwen heen

Wandel/Fietsroutes

Door op de titel van de route te klikken, kunt u meer informatie opvragen.

Verder op pad langs stromend water, deel 1 Bekenpad Epe                      €  8,50

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

Verder op pad langs stromend water, deel 1 Bekenpad Vaassen              €   8,50

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

Verder op pad langs stromend water 3, deel 3 Bekenpad Heerde           €   8,50

 

Te voet langs stromend water op de Veluwe deel 1                                     €   8,50

Terugblik jaarvergadering 28 maart

Donderdag 28 maart is de jaarvergadering gehouden van de stichting. Hierbij zijn verschillende interessante lezingen gehouden voor de aanwezigen. Naast deze lezingen was het eveneens tijd om de voorzittershamer door te geven: Jan van de Velde nam afscheid en Ella de Hullu nam het van hem over. Naast deze overdracht nam ook een aantal bestuursleden afscheid, te weten Bernard Willemsen, Adri Hottinga en Dick Wouda. We willen hen allen van harte bedanken voor hun inzet voor de stichting de afgelopen tijd! Daarnaast willen we Ella de Hullu van harte welkom heten als voorzitter van deze mooie stichting!