Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit voor de Sint Jansbeek in Arnhem

De Sint Jansbeek in Arnhem is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018. Voorzitter van de jury Jan Terlouw en gedeputeerde Josan Meijers reikten op donderdag 22 november de prijzen uit in het Koelhuis in Zutphen.

De Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘landschap nieuwe stijl’. Zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs is een cheque van 10.000 euro waarmee de winnaars een financiële steun in de rug krijgen hun project uit te voeren en zo het betreffende landschap (nog) mooier te maken. Gedeputeerde Meijers licht toe: ‘‘Overal om ons heen is landschap. Gelderland is gelukkig rijk bedeeld in meerdere soorten prachtig landschap. Ons landschap wordt doorlopend aangepast aan nieuwe behoeftes. Verandering is niet erg, als we maar zorgen dat we zo veel mogelijk schoonheid en kwaliteit erin houden of zelfs brengen. Daar gaat deze prijs over”.

Sint Jansbeek

Het stedelijke beeklandschap de Sint Jansbeek is volgens de jury een gebiedstransformatie met lef, die navolging verdient en waarvan het resultaat met recht een landschap nieuwe stijl genoemd kan worden. Herwaardering van het bekenlandschap speelt een grote rol bij de Sint Jansbeek. De beek heeft zijn historische karakter in meer of mindere mate teruggekregen. De manier waarop de Sint Jansbeek het verleden verbindt aan de toekomst is uniek, aldus juryvoorzitter Jan Terlouw.

Bewoners hebben het initiatief genomen en samen met de gemeente is vervolgens het idee uitgevoerd. Het plan van de bewoners was om de Sint Jansbeek, die onzichtbaar onder het centrum van Arnhem doorliep, weer terug te brengen in het landschap van de binnenstad. Dit is uitgewerkt met betrokkenheid van het waterschap, omwonenden en ondernemers. De eerste fase is nu gereed, in het gebied tussen de historische binnenstad en de Rijn. De cheque is een impuls voor de tweede fase. Daardoor zal de Sint Jansbeek al vanaf het Gele Rijdersplein door de historische binnenstad naar het wederopbouwgebied gaan stromen. Met het realiseren van deze fase wordt de gehele historische loop -weliswaar in een nieuw jasje- hersteld.

Van Forum Gelderland: https://forum.gelderland.nl

Sloten en Beken in Bennekom

Bennekom heeft een interessante ligging tegen een heuvel, waardoor er veel verschillende typen landschappen voorkomen in het gebied. Onder andere het water wat aanwezig is in dit gebied zorgt voor deze grote verscheidenheid in het landschap.

Historische Vereniging Oud Bennekom bracht een kort artikel uit waar een drietal beken in het gebied kort besproken worden. Het artikel wat verscheen kunt u hier lezen!

Ingrijpende wijzigingen Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. Hierdoor krijgen gemeenten tot 2029 de tijd om hun lokale beleidsinstrumentarium geheel aan de wet aan te passen. Een aanpassing die ook sterke invloed heeft op de erfgoedsector: erfgoedverordening en welstandnota’s zullen verdwijnen. Deze worden namelijk vanaf dat moment opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Het hele stelsel verschuift zo van sectoraal naar een nieuw integraal stelsel. In principe is dit niet direct een verkeerde wending, aangezien het inderdaad kan leiden tot een meer optimale omgevingskwaliteit.

De laatste plannen van het kabinet zorgen echter voor ingrijpende veranderingen in de omgevingswet. Deze verandering drukken zwaar op het creeëren van de optimale omgevingskwaliteit, zo stelt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit na het bestuderen van de Invoeringswet. Deze wet regelt onder andere de overgang richting het nieuwe stelsel.

Wilt u meer lezen over de ingrijpende veranderingen binnen de omgevingwet? Klik dan hier!

 

Najaarsexcursie 2018-10-27

Met een grote groep van 38 mensen hebben we ons afgelopen zaterdagmiddag verzameld bij de Witte School in Arnhem bij het begin van de Beek op de Paasberg. Het begin wordt gemarkeerd door de kwelvijver vlak bij de school aan de Bronbeeklaan. Dit gebied ligt in een zeer geaccidenteerd terrein in Arnhem, zuidelijk van de A12, waardoor nog wel eens wateroverlast ontstaat bij zware regenval. Waterschap en gemeente Arnhem beraden zich op te treffen maatregelen in dit gebied tussen het begin van de beek en park Angerenstein. Ook een plaatselijke werkgroep probeert in samenspraak met de verschillende partijen tot een verbetering van dit gebied in meerdere opzichten te komen. Onder leiding van Hans Kampschreur van Waterschap Rijn & IJssel begeven we ons langs de beek, waar Hans over de vele bijzonderheden vertelt. Bij het Beekland Lyceum komen we bij Park Angerenstein, waar de beek en de vijvers ook gevoed worden door de sprengkoppen, die hier tevens de vele vijverpartijen voeden met water. Een deel van de beek heeft zich voor het park afgesplitst naar het naastgelegen Insula Dei. De waterhuishouding in het park luistert zeer nauw. Bij de ene stuw is het een plankje meer en bij de andere een plankje minder om de waterniveau’s goed te regelen. Ook Ronald Bos van gemeente Arnhem levert met bijzondere details zijn bijdrage. Een prachtig park en zeker met het mooie najaarsweer. Daarna over de Velperweg naar het Park Sacre Coeur, waar we tot aan de spoorlijn naar Zutphen lopen. Hier ligt de samensmelting van de Beek op de Paasberg met de Bronbeek in een prachtige oude duiker onder het spoor.

Een zeer leerzame een mooie excursie. We raden u aan op een mooie dag hier eens te gaan wandelen. De foto´s geven een beeld van het gebied. Deze kunt u bekijken door hier te klikken!

Wiebe Kiel
Lid DB

Online lezen nieuwsbrieven Natuurlijk Water

Hieronder kunt u twee links vinden naar de nieuwsbrieven van Natuurlijk Water van september en oktober. In het septembernummer kunt u onder andere meer lezen over het project rondom Erfgoed en Beken vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het boek wat hierover is geschreven. Dit nummer kunt u lezen door op deze link te klikken:

NATUURLIJK WATER 2018 08.PDF

In het oktobernummer staat onder andere een artikel van Frans te Maten over de Kayersbeek te Apeldoorn. Daarnaast kunt u in dit nummer ook meer informatie vinden over de Baakse Beek (tevens doel van de voorjaarsexcursie 2018) en de droogte in de rivieren. Dit nummer kunt u lezen door op de volgende link te klikken:

NATUURLIJK WATER 2018 09.PDF

Beide nummers zijn uitermate interessant om door te lezen en hebben mooie raakvlakken met het gebied waar onze stichting zich ook mee bezig houdt!

Najaarsexcursie dd. 27-10-2018 – Beek op de Paasberg, Park Angerenstein, Insula Dei en Sacre Coeur

Start excursie 13.15 u bij Restaurant Kumpulan op landgoed Bronbeek. Verzamelen op de parkeerplaats naast het restaurant.

Adres van Restaurant Kumpulan: Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

De ingang is precies op de hoek van de Velperweg en de Bronbeeklaan bij het verkeerslicht.  U rijdt dan over de toegangsweg tussen het Museum Bronbeek en het restaurant door naar de Parkeerplaats voor bezoekers.

We lopen eerst in een klein kwartiertje naar het beginpunt van de excursie op de kruising van de Beek op de Paasberg met de Bronbeeklaan. Hier zal onze begeleider, Hans Kampscheur van Waterschap Rijn en IJssel ons opwachten. We lopen dan langs de beek naar park Angerenstein, waar we de ingewikkelde loop van de beek door het park en door het gebied van Insula Dei zullen volgen tot in het park Sacre Coeur. Ongetwijfeld zal Hans ons veel kunnen vertellen over dit gebied, het beheer en onderhoud van de beek en de mogelijkheden tot waterberging in dit gebied en de toekomstvisie voor het gebied en de beek.

Uiterlijk 16 u beëindigen we de excursie en wandelen we terug naar restaurant Kumpulan voor een drankje.

Meld u vóór 22-10 aan bij het secretariaat info@sprengenbeken.nl of telefoon 0578 631459 voor deze mooie excursie.

Wiebe Kiel

6 oktober, 25-jarig jubileum IVN werkgroep Sprengen en Beken

Op zaterdag 6 oktober is in gebouw De Beken in het Renkums beekdal, het 25 jarig jubileum gevierd van de IVN werkgroep Sprengen en Beken in het Renkums beekdal. Ons voormalig bestuurslid Ruud Schaafsma, zie foto, is nog steeds de drijvende kracht achter deze werkgroep, die nu uit drie kleinere werkgroepen bestaat, nl. in het gebied van de Heelsumse beken, bij de beken in Oosterbeek en in het Renkums beekdal. De Heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe noemde de werkgroep een voorbeeld voor overige werkgroepen die momenteel functioneren in het waterschapsgebied op de Veluwe en voor werkgroepen die nog opgericht worden. De samenwerking met het Waterschap is uitstekend, evenals met Natuurmonumenten en met Staatsbosbeheer. Een hele prestatie dit zolang en met zoveel visie vol te houden.

 

Wiebe Kiel
Lid DB

Nieuwe Wijerd September!

De Wijerd, het blad van de ‘Bekenstichting’ is weer uit. Een blad boordevol artikelen over de beken van de Veluwe en alles wat daarbij hoort.
De droogte van deze zomer heeft de leden van de Bekenstichting en ook de geïnteresseerden zeer veel zorgen gebaard. Een stukje over de tragiek door de droogte van de Verloren Beek treft u dan ook aan in deze Wijerd.

Herinneringen aan de Dam in de Eerbeekse beek leveren een goed beeld van hoe het er in die tijd aan toe ging. Zo was de sleutel van een afsluiter verstopt onder de varens. Nostalgie dus. Ook geschiedenis is het artikel over Frans Jan Haack, onder andere eigenaar en bouwer van watermolens in Zuuk.

Aan de opening van de Waterfilterkelder bij Heveadorp konden we natuurlijk niet voorbijgaan. Dit prachtige project van vele jaren werd feestelijk afgesloten. Tegelijk was het een begin van verdere plannen. In het artikel ‘Wie de jeugd heeft………’ kunt u lezen hoe de Bekenstichting ook de jeugd bij de

beken wil betrekken. Een prachtig initiatief dat van kinderen èn ouders veel positieve reacties kreeg.

Marianne Poorthuis beschrijft vervolgens het wel en wee en een stuk geschiedenis van boerderij ‘De Wolfskuil’ op landgoed Middachten. Een interview met haar over haar geweldige inzet als contactpersoon voor de Bekenstichting treft u ook aan in deze Wijerd. Liefhebbers van natuur komen ook aan h

un trekken met het verhaal van Harm Werners over de natuur van de Beeckewallen.

Maar liefst twee keer komen boeken over beken aan bod. Het boek over de Apeldoornse Grift en het boekje/de gids Bekenpad Vaassen, deel 2. Beide boeken zijn zeer de moeite waard voor de liefhebbers van onze stromen op de Veluwe. Kortom, in deze Wijerd weer heel veel informatie, met voor ieder wat wils!

Bestel een exemplaar bij het secretariaat,
Mevr. Zwier Hottinga,
mail: info@sprengenbeken.nl
tel: 0578 631459

Verder op pad langs stromend water 2, Bekenpad Vaassen

Afgelopen maandag 23 juli was er een feestelijke bijeenkomst vanwege het uitkomen van het boek “Verder op pad langs stromend water 2 Bekenpad Vaassen”. Dit keer over de beken in en rond Vaassen. Een wandelgids boordevol interessante informatie. Na de opening van de bijeenkomst door jan van de Velde, kwam auteur Henri Slijkhuis aan het woord. Hij schetste in het kort de geschiedenis en het belang van de beken in verleden en heden. Wethouder Eric Visser ontving een exemplaar en vertelde dat de beken ook de gemeente na aan het hart liggen. Bekenstichting en gemeente hebben Hogeschool Saxion gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toeristische waarde ervan.

De auteur Henri Slijkhuis (l) en vormgeven /fotograaf Eric Harleman. © Foto D. Damsté

Oproep aan onze donateurs

Als Bekenstichting beschikken wij over een, door de redactie prachtig vorm gegeven, “Wijerd” en actieve redacties van Facebook en website. Toch merken wij als bestuur ook dat communicatie per email soms handiger is. Zo kan het aardig zijn om op een actualiteit te wijzen door een artikel aan geïnteresseerden door te sturen of te wijzen op een recent bericht op de website. Alleen willen email adressen nog wel eens wijzigen! Daarom aan ieder een verzoek of jullie een mailtje kunnen sturen aan info@sprengenbeken.nl zodat wij de lijsten kunnen actualiseren.

Daarnaast meteen ook een tweede verzoek. Het dagelijks bestuur is enthousiast maar kent een beperkt aantal handen en soms zijn meer handen welkom. Wij zoeken nog mensen die het bestuur willen versterken, maar ook op allerlei andere punten zou het fijn zijn om van jullie hulp en kennis gebruik te kunnen maken. Enkele voorbeelden: we denken na over een update van de film over beken en zoeken hiervoor een scenarioschrijver, zijn bezig met nieuwe tentoonstellingen en willen activiteiten organiseren rondom ons lustrum. Ook de werkgroep ecologie zou nieuw leven ingeblazen moeten worden. Dus wederom aan jullie allen een verzoek: als je toch een mail stuurt, kun je daarin ook aangeven of we je mogen benaderen met dit soort vragen voor hulp en zo ja, waar jouw voorkeur eventueel naar uit gaat?

Jaap Postma, secretaris