De nieuwe Wijerd staat in het teken van de verdroging

In het herfstnummer 2020 van de Wijerd is er veel aandacht voor de verdroging.

Eind mei is het al helemaal mis en staat de Klaarbeek in Epe ter hoogte van de Kopermolen in Zuuk en de Zuuker korenmolen droog. De drie waterraderen van de molens hangen in de lucht en gras groeit in de beekloop voor en na deze molens. Een vreemd gezicht. Er is een tijd geweest, dat dezelfde beek water kon leveren voor de energieopwekking van vijf watermolens. Waar is het water gebleven? Ook verschillende andere beken voeren geen of nog maar weinig water af.

lees meer

Coronacrisis aanleiding voor extra dikke Wijerd

Nieuwe plannen voor toekomst sprengenbekenlandschap

De toekomst van het sprengenbekenlandschap. Dat is een van de uitgebreide artikelen die de tweede Wijerd van 2020 sieren. Het gaat om een extra dikke uitgave van het kwartaalmagazine van de Bekenstichting, want het bestuur heeft besloten dat er wel wat extra’s gedaan mocht worden nadat door het uitbreken van de coronacrisis de afgelopen maanden bijeenkomsten als de jaarvergadering van de stichting en de traditionele voorjaarsexcursie zijn afgeblazen. 

lees verder

De Wijerd van maart 2020: Gras tiert welig op verdroogde sprengenbeekbodems

Bekenstichting op zoek naar verloren water

Je zou het na de kletsnatte februarimaand niet zeggen, maar er is nog steeds niet genoeg water gevallen op de Veluwe. ,,Het mag best nog een poosje doorregenen’’, tekende dagblad de Stentor vorige week nog op uit de mond van boswachter Machiel Bos van Natuurmonumenten, die het water in de Hierdense- en Leuvenumsebeek bij Ermelo nauwlettend in de gaten houdt.

Lees meer

Thermometer van de Veluwe staat in het rood

Deskundigen: ‘Beken moeten weer watervoerend worden’

VELUWE, december 2019 – Beken en sprengen zijn de thermometer van de Veluwe, en die thermometer staat in het rood. ,,Als er iets mis is met de beken, is er iets mis met het watersysteem. De druk is er af en daar moeten we iets aan doen.’’

Deze waarschuwende woorden komen van de directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen, Peter van den Tweel, en zijn te lezen in het zojuist verschenen decembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. De metafoor en het citaat werden op 26 oktober opgetekend in restaurant “de Korenmolen” in Eerbeek, waar de 40-jarige Bekenstichting een jubileumdag hield. Onderdeel was een paneldiscussie met bestuurders en deskundigen over de waterproblematiek waar de Veluwe momenteel mee kampt. Continue reading

De Veluwse beken moeten weer watervoerend worden!

Daar waren de ruim 100 aanwezigen bij het 40-jarig jubileum van de Bekenstichting het wel over eens. De bestuurders in het panel die ieder hun visie op de problematiek gaven, wezen ook op de complexe problematiek. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland schetste het zo: “Iedereen wil een deel van het kostbare Veluwe water, voor de beken, voor drinkwater, voor proceswater en voor beregening en er moeten nieuwe afspraken over de verdeling komen en dat is niet eenvoudig.” Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen constateerde dat beken een signaalfunctie hebben: “Als er iets mis is met de beken is er iets mis met het watersysteem, de druk is er af, daar moeten we iets aan doen.” Frans ter Maten, Heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe, gaf richting aan een mogelijke oplossing: “Het is toch zonde dat we miljoenen liters van dat mooie schone water afvoeren naar het IJsselmeer en vervolgens de Waddenzee in pompen, dat kan slimmer!” Dat leek dan ook de conclusie: minder water verspillen en meer water recirculeren en her-infiltreren om de watervoorraad weer aan te vullen. ”Toerisme kan ook een nuttige rol vervullen in het in stand houden van voorzieningen en waarden”, aldus Herre Dijkema van Visit Veluwe. Het Veluwefonds lanceert daarom een initiatief om Veluws bronwater te bottelen en aan te bieden in restaurants. Een deel van de omzet kan dan terugvloeien naar het herstel van beken en natte natuur. Continue reading

Ingrijpende wijzigingen Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. Hierdoor krijgen gemeenten tot 2029 de tijd om hun lokale beleidsinstrumentarium geheel aan de wet aan te passen. Een aanpassing die ook sterke invloed heeft op de erfgoedsector: erfgoedverordening en welstandnota’s zullen verdwijnen. Deze worden namelijk vanaf dat moment opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Het hele stelsel verschuift zo van sectoraal naar een nieuw integraal stelsel. In principe is dit niet direct een verkeerde wending, aangezien het inderdaad kan leiden tot een meer optimale omgevingskwaliteit.

De laatste plannen van het kabinet zorgen echter voor ingrijpende veranderingen in de omgevingswet. Deze verandering drukken zwaar op het creeëren van de optimale omgevingskwaliteit, zo stelt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit na het bestuderen van de Invoeringswet. Deze wet regelt onder andere de overgang richting het nieuwe stelsel.

Wilt u meer lezen over de ingrijpende veranderingen binnen de omgevingwet? Klik dan hier!

 

Beekruimers in de bronbossen van Middachten

Wat een bikkels zijn het!

December 2017. Als iedereen aan de speculaas of de glühwein zit of met een boek bij de open haard, zijn de beekruimers actief in de bronbossen van Middachten. Het is winterwerk/ ruige arbeid, maar met heel veel resultaat. Dit jaarlijks onderhoud aldaar kan alleen maar handmatig, omdat op die plekken geen machines kunnen komen. Vrijwilligers zorgen dat blad en blubber en gevallen takken verwijderd worden uit het water om een goede doorstroming en afvoer van de beek te bevorderen.
Het is al een oud beroep: dat van beekruimer. De beekruimers werden toentertijd ingehuurd door een eigenaar of pachter, die verantwoordelijk was voor het onderhoud op andere momenten van het jaar. Het was een goed betaald beroep. Meestal in het voor- en/of najaar, maar soms ook door het jaar heen, was hij actief in de beek om opstoppingen te voorkomen en blad en ander afval te verwijderen. Continue reading

Wat doet biodiversiteit met de waterkringloop?

‘Slimme vegetatie’ tegen verdamping van water.

december 2016: Door Ingrid Maan; foto’s Jan van de Lagemaat (beiden zijn lid van de Gelderse werkgroep oral history)

Als hij weer eens in het water was gevallen, kreeg Flip Witte er van zijn vader van langs. Nu werkt hij als wateronderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en is hij bijzonder hoogleraar ecohydrologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij wateradviseur bij de Bekenstichting en voorzitter van Vijf Dorpen in ’t Groen in de gemeente Renkum. Op een foto bij een artikel staat de breeduit lachende ecohydroloog in zijn laarzen middenin een snelstromende beek en ik vraag hem of kleine Flip vroeger ook met zijn laarzen aan dammetjes bouwde in beken. Wat doet water met hem en waarom wordt iemand waterwetenschapper? Continue reading

Samen sterk voor de unieke beekprik

Nieuwe informatieborden bij de Koppelsprengen in Ugchelen

Maart, 2016.

In de Koppelsprengen bij Ugchelen zwemt de beekprik. Dit ‘palingachtig visje’ is uniek en wettelijk beschermd. Op initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe zijn hier drie informatieborden geplaatst om mensen bewust te maken van de beekprik en hoe zij dit unieke beestje kunnen sparen. Vertegenwoordigers van diverse partijen stonden hierbij stil op 23 maart. Continue reading