De Wijerd van maart 2020: Gras tiert welig op verdroogde sprengenbeekbodems

Bekenstichting op zoek naar verloren water

Je zou het na de kletsnatte februarimaand niet zeggen, maar er is nog steeds niet genoeg water gevallen op de Veluwe. ,,Het mag best nog een poosje doorregenen’’, tekende dagblad de Stentor vorige week nog op uit de mond van boswachter Machiel Bos van Natuurmonumenten, die het water in de Hierdense- en Leuvenumsebeek bij Ermelo nauwlettend in de gaten houdt.

Lees meer

Thermometer van de Veluwe staat in het rood

Deskundigen: ‘Beken moeten weer watervoerend worden’

VELUWE, december 2019 – Beken en sprengen zijn de thermometer van de Veluwe, en die thermometer staat in het rood. ,,Als er iets mis is met de beken, is er iets mis met het watersysteem. De druk is er af en daar moeten we iets aan doen.’’

Deze waarschuwende woorden komen van de directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen, Peter van den Tweel, en zijn te lezen in het zojuist verschenen decembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. De metafoor en het citaat werden op 26 oktober opgetekend in restaurant “de Korenmolen” in Eerbeek, waar de 40-jarige Bekenstichting een jubileumdag hield. Onderdeel was een paneldiscussie met bestuurders en deskundigen over de waterproblematiek waar de Veluwe momenteel mee kampt. Continue reading

De nieuwe jubileum Wijerd van juni is uit!

Wethouder Epe pleit voor realisatie centrum industriële geschiedenis èn hotel

Jan Aalbers oppert plan in glossy magazine van 40-jarige Bekenstichting

Epe, juni 2019 – Wethouder Jan Aalbers van de gemeente Epe pleit voor de realisatie van een speciaal kenniscentrum over de industriële geschiedenis van de Veluwse regio. Hij ziet dit het liefst verrijzen in combinatie met een hotel, waarmee toeristen op de Veluwe een interessante pleisterplaats wordt geboden. Aalbers oppert het idee in De Wijerd, het kwartaalblad van Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Continue reading

Ingrijpende wijzigingen Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. Hierdoor krijgen gemeenten tot 2029 de tijd om hun lokale beleidsinstrumentarium geheel aan de wet aan te passen. Een aanpassing die ook sterke invloed heeft op de erfgoedsector: erfgoedverordening en welstandnota’s zullen verdwijnen. Deze worden namelijk vanaf dat moment opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Het hele stelsel verschuift zo van sectoraal naar een nieuw integraal stelsel. In principe is dit niet direct een verkeerde wending, aangezien het inderdaad kan leiden tot een meer optimale omgevingskwaliteit.

De laatste plannen van het kabinet zorgen echter voor ingrijpende veranderingen in de omgevingswet. Deze verandering drukken zwaar op het creeëren van de optimale omgevingskwaliteit, zo stelt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit na het bestuderen van de Invoeringswet. Deze wet regelt onder andere de overgang richting het nieuwe stelsel.

Wilt u meer lezen over de ingrijpende veranderingen binnen de omgevingwet? Klik dan hier!

 

Beekruimers in de bronbossen van Middachten

Wat een bikkels zijn het!

December 2017. Als iedereen aan de speculaas of de glühwein zit of met een boek bij de open haard, zijn de beekruimers actief in de bronbossen van Middachten. Het is winterwerk/ ruige arbeid, maar met heel veel resultaat. Dit jaarlijks onderhoud aldaar kan alleen maar handmatig, omdat op die plekken geen machines kunnen komen. Vrijwilligers zorgen dat blad en blubber en gevallen takken verwijderd worden uit het water om een goede doorstroming en afvoer van de beek te bevorderen.
Het is al een oud beroep: dat van beekruimer. De beekruimers werden toentertijd ingehuurd door een eigenaar of pachter, die verantwoordelijk was voor het onderhoud op andere momenten van het jaar. Het was een goed betaald beroep. Meestal in het voor- en/of najaar, maar soms ook door het jaar heen, was hij actief in de beek om opstoppingen te voorkomen en blad en ander afval te verwijderen. Continue reading

Wat doet biodiversiteit met de waterkringloop?

‘Slimme vegetatie’ tegen verdamping van water.

december 2016: Door Ingrid Maan; foto’s Jan van de Lagemaat (beiden zijn lid van de Gelderse werkgroep oral history)

Als hij weer eens in het water was gevallen, kreeg Flip Witte er van zijn vader van langs. Nu werkt hij als wateronderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en is hij bijzonder hoogleraar ecohydrologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij wateradviseur bij de Bekenstichting en voorzitter van Vijf Dorpen in ’t Groen in de gemeente Renkum. Op een foto bij een artikel staat de breeduit lachende ecohydroloog in zijn laarzen middenin een snelstromende beek en ik vraag hem of kleine Flip vroeger ook met zijn laarzen aan dammetjes bouwde in beken. Wat doet water met hem en waarom wordt iemand waterwetenschapper? Continue reading

Samen sterk voor de unieke beekprik

Nieuwe informatieborden bij de Koppelsprengen in Ugchelen

Maart, 2016.

In de Koppelsprengen bij Ugchelen zwemt de beekprik. Dit ‘palingachtig visje’ is uniek en wettelijk beschermd. Op initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe zijn hier drie informatieborden geplaatst om mensen bewust te maken van de beekprik en hoe zij dit unieke beestje kunnen sparen. Vertegenwoordigers van diverse partijen stonden hierbij stil op 23 maart. Continue reading

Sporen van een oude beekloop

Het Korte Broek is een natuurgebied pal aan de zuidkant van Vaassen. De naam ‘broek’ duidt op een nat, vaak moerassig stuk land. ‘Kort’ heeft in dit geval de betekenis van smal. Het Korte broek was dus een smal, nat stuk land. Inderdaad, het Korte broek is slechts 100 tot 200 meter breed maar wel bijna 1,5 kilo­meter lang. Continue reading