Werkgroep Eerbeekse beek en Gravinnebeek

Egbert van Gessel, onze contactpersoon van de Eerbeekse beek, schreef ons het volgende over de Werkgroep Eerbeekse beek en Gravinnebeek:

Op initiatief van Maria Bruggink heb ik als contactpersoon van de Eerbeekse beek samen met haar ruim twee jaar geleden een werkgroep samengesteld om het onderhoud aan de Eerbeekse beek ter hand te nemen. Vooraf is een aantal gesprekken gevoerd met het Waterschap en de Stichting  Landschapsbeheer Gelderland, die de begeleiding en materialen verzorgt van de vrijwilligersgroepen op verzoek van het Waterschap. Sindsdien maken we de Eerbeekse beek schoon voor zover ons door het Waterschap is toegestaan, dat wil zeggen het gerenoveerde gedeelte vanaf de sprengkoppen tot aan de Harderwijkerweg en het gedeelte van de Kopermolen tot aan het kanaal. In het dorp Eerbeek  werken we nog niet. Er zijn veel ontwikkelingen m.b.t. de Eerbeekse beek. De beek wordt wellicht in de komende tijd om twee fabrieken geleid (ze stroomt daar nog onderdoor), er zijn plannen voor een fietspad langs de beek en er is al een wandelroute door het hele gebied. Er zijn ook contacten met de ondernemers in de toeristenbranche. De ontwikkelingen staan formeel los van de werkgroep, maar er zijn natuurlijk dwarsverbanden.


Sinds enkele maanden werken we ook in de Gravinnebeek om die weer watervoerend te krijgen. Dat is een hele klus en er is overleg over met de eigenaar, het Waterschap, de industrie, de gemeente en provincie om te zien of er subsidie verkregen kan worden omdat het graafwerk machinaal moet gebeuren. De beek is ruim een kilometer lang. Onderwijl werken de werkgroepleden aan het verwijderen van bomen en blad in de beek, die al ruim 20 jaar droog staat.


De werkgroep bestaat voornamelijk uit IVN-leden. Vanuit de IVN is ook het idee gekomen om de Gravinnebeek weer watervoerend te maken. Vandaar dat Jos Rouland de voortrekker is van dat project en ik van de Eerbeekse beek. Het is dus een samengestelde werkgroep, niet iedereen werkt in beide beken. Het is aardig om te vermelden dat sinds een paar maanden een aantal vluchtelingen zich bereid hebben verklaard mee te werken, voornamelijk Eritrese en Syrische mannen. Ze werken in de beek voor zover hun schooltijden in het kader van de inburgeringsverplichting dat toelaat, maar ook helpen ze bij IVN bij het knotten op zaterdag. Het is goed voor hun integratie en taalontwikkeling.

februari 2017

 

Voortgang groot onderhoud Beekhuizerbeek

Natuurmonumenten is in samenwerking met de gemeente Rheden bezig met groot onderhoud van de Beekhuizerbeek tot aan de grote vijver. Aannemer Vaarkamp is eind oktober 2016 begonnen. Zo ziet het er na een week of twee werken uit:

2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-21a 2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-14a
2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-19a 2016-11-09-beekhuizen-schonen-beek-12a

Op de onderste foto’s wordt het slib uit de sprengkop verwijderd, midden in het bronbos. Moeilijk toegankelijk voor zowel de kraan als ook de afvoer van het slib. Maar het lukt zo te zien prima.

(foto’s: Ronald de Boer)

Herstelwerk Molenbeek

Het waterschap voert herstelwerk uit aan de Molenbeek in Renkum tpv de ijsbaan, Onder de Bomen. De opgeleide beek krijgt een nieuwe leembodem. Door de droogstand voor de herinrichting van het Renkums beekdal (2010-2012) is de beek lek geraakt door mollen. Dankzij de inspanningen van de IVN werkgroep bovenstrooms in de beek komt het water nu bijna tot aan de Rijn. Alleen de laatste 200 meter door privé tuinen wordt nu helaas niet aangepakt. De Bekenstichting pleit voor spoedig herstel van deze laatste schakel.

Molenbeek (foto: Johan de Putter)

Molenbeek (foto: Johan de Putter)

Afronding project Lunterse Beek Klein Wolfswinkel-Engelaar

Op vrijdag 5 juni 2015 hebben GS van Utrecht, het DB van het Waterschap Vallei en Veluwe en de Gebiedscoöperatie O-gen de werkzaamheden van het project Lunterse Beek Klein Wolfswinkel-Engelaar feestelijk afgerond met een bijeenkomst waar, naast vertegenwoordigers van de genoemde organisaties, ook veel andere betrokken buurtbewoners, gebiedseigenaren en andere betrokken organisaties voor waren uitgenodigd.

naamloos-4 naamloos-6
naamloos-7 naamloos-8
naamloos-9 naamloos-11

Het traject dat nu is aangepakt betreft een deel van de Lunterse beek, westelijk van Renswoude, net zuidelijk van de N224 tot aan de Liniedijk van de Grebbelinie.

Omdat de Lunterse beek een bak vol water is, met weinig stroming en dynamiek, heeft het waterschap een nevengeul gemaakt, die landschappelijk in het gebied moest worden ingericht en de beek een beter ecologisch milieu moet geven. Deze nevengeul dient tevens als overloop bij grote waterafvoeren. Dat dit al heeft plaats gevonden en de nevengeul op deze wijze een eigen vorm krijgt is op de foto’s te zien. Bij de aansluiting van de Munnikenbeek is een overstort gemaakt voor deze af en toe voorkomende situatie. Omdat in de doorsnijding van de liniedijk een stuw zit in de beek, is de nevengeul via een duiker door de liniedijk gevoerd, waarna deze meanderend aansluit op de Lunterse beek na de stuw. Juist bij deze werkzaamheden zijn geologisch interessante opgravingen gedaan door buro RAAP. Uit de vondst van oude stenen pijlpunten blijkt dat hier lang geleden al mensen leefden op deze strategische positie langs de beek.

naamloos-12 naamloos-13
naamloos-14 naamloos-16

De nevengeul loopt door een klein bosgebied van Klein Wolfswinkel, waar vlak langs een dassenburcht moest worden gegraven, op een van de foto’s is de kraamkamer te zien. Verder zijn er verblijfplaatsen van de vos, de havik en de buizerd en is er een reigerskolonie.

De ecologie zal verder worden gevolgd, zowel bij de oevers, waar men stobben heeft toegepast als oeverafscheiding, in de beek en ook ten aanzien van de beplanting welke langs de beek is geplaatst op een aantal plaatsen. De inrichting heeft zodanig plaats gevonden dat er weinig tot geen onderhoud aan zal plaats hoeven te vinden.

Naast korte toespraken van de nieuwe Heemraad Schoonman van het Waterschap, de voorzitter van de Gebiedscoöperatie O-gen en de wethouder van Renswoude werd de openingshandeling verricht door deze mensen samen met een aantal gebiedsbewoners/-eigenaren.

naamloos-17 naamloos-18
naamloos-19 naamloos-21

Het gebied is in principe niet toegankelijk. Er komt vanaf de Lunterse beek nog wel een wandelpad (klompenpad?) over de beek het gebied in van Klein Wolfwinkel, waar t.z.t. woningen worden gebouwd op in te richten landgoederen.

Een laatste werk aan de Lunterse beek is in voorbereiding, nl. het opengraven van een geul bij Huize Scherpenzeel. Daarna volgt aansluiting op het Valleikanaal.

Als Stichting zullen we ons best doen dit weer te volgen.

Opening fototentoonstelling Hierdense beek

We hebben al eerder bericht over de KNNV fototentoonstelling rond de Hierdense beek. Op 8 januari is de tentoonstelling geopend in het gemeentehuis in Ermelo. Een verslag van deze opening kunt u hier vinden.

De fototentoonstelling is nog tot 14 februari te bezichtigen in de hal van het Ermelose gemeentehuis. Daarna van 17 tot 31 maart in het Harderwijker gemeentehuis en enige weken in april/mei in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bij het Transferium Nunspeet.

Duurzame energie uit de Heerdense beek.

Studenten tuinarchitectuur hebben de opdracht gekregen om een molen/turbine te ontwerpen die energie uit de Heerdense beek moet gaan halen. Zij hebben hun onderzoek gedaan op landgoed Vosbergen te Heerde, en de resultaten 20 december jl. gepresenteerd. De eindpresentatie van dit project is 20 januari 2014 op het landgoed Vosbergen. Meer info:  http://www.madeinvelp.nl/wordpress/

Mooi dat jonge mensen met de duurzame ontwikkeling van beken bezig zijn!

(14 januari 2014 stond het volgende artikel in de Stentor)