Leden van de werkgroep Hydrologie

Ir. Wim P.C. Zeeman
(geo) hydroloog. Voorzitter van de werkgroep. Lid van Platform Beek- en rivierherstel en werkzaamheden voor STOWA. In het verleden was hij o.a. Secretaris ECCR en als senior wateradviseur werkzaam bij Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied. Secretaris ECCR.

Ir. Yolt IJzerman
Vanaf oprichting bestuurslid Bekenstichting. Opgeleid als ecoloog/ natuurbeheerder aan de WUR (1970-1979).
Was tot 2019 werkzaam bij SBB. Bijzondere belangstelling voor natuurbeheer in relatie tot (grond)waterbeheer en relatie natuur en cultuurhistorie. Daarnaast specialist op het gebied van (water)molens.

Dr. Flip Witte
Was onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute, nu zelfstandig adviseur. Bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit afd. systeemecologie. Hij is gericht op de samenhang water en natuur en de verdroging van de Veluwe gaat hem aan het hart. Flip heeft van 1991 – 2004 gewerkt aan de Wageningen Universiteit waar hij hydrologie, natuurbouw en ecohydrologie doceerde.

Dr. Gé van den Eertwegh
Eigenaar van FutureWater, thans H2O.
Specialist in aquatische en terrestrische ecologie, transport van stoffen in de bodem en kwaliteit van oppervlaktewater. Verder bestuurslid Nederlandse hydrologische Vereniging en voorzitter van de TNO-Gebruikersraad Geo-modellen Ondiep.

Ing. Piet Warmerdam
Zijn expertise is stroomgebiedshydrologie, neerslag- afvoermodellering, meting van neerslag en het onderzoek naar de verdamping van neerslag.

Ing. Ad Bot
Docent bij Van Hall/ Larenstein.

Dr. Victor Bense
WUR, Departement Omgevingswetenschappen, onderdeel, Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer.

Dr. Frank de Zanger
Fysisch geograaf (UvA).

Adviseurs van de werkgroep zijn:
Ir. Teun Spek, ecohydroloog, Prov. Gelderland;
Ir. Almer Bolman, hydroloog, waterschap Vallei en Veluwe;
Mark de Vries, omgevingsmanager Vitens.

Overige boeken

De Kopermolen in Zuuk                     Aanbieding van € 10,00 voor             €   5,00

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

De Wenumse Watermolen                Aanbieding van € 12,50 voor             € 10,00

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd                              €   4,00

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

Veluwse Beken en Sprengen,           Aanbieding van € 34,95 voor             € 18,00

een uniek Landschap

 

Deze boekenprijzen zijn allemaal exclusief verzendkosten van € 2,00 tot €   4,00

 

De Klaarbeek                          Oude uitgave  inclusief verzendkosten          €   7,50

-de waardevolle functie van ons water door de eeuwen heen

Loenense bekenroute – aangepast 15-04-2018

(de aanpassingen in de route staan dikgedrukt weergegeven)

Het kaartje uit het wandelboekje op blz. 18 en 19, is ongewijzigd. Het bij punt 5 omschreven alternatief 1, is echter niet op kaart uitgewerkt. De overige informatie in het boekje is ongewijzigd, met uitzondering van de informatie die bij De Middelste Molen staat vermeld op blz 20/21. Aan het eind van de tekst over deze molen moet nog worden vermeld dat m.i.v. 9-4-2018 ter plaatse van deze molen een nieuw bezoekerscentrum in gebruik is genomen.

 1. Vanuit de parkeerplaats volgt u het fietspad langs de Hoofdweg, met de rug naar de spoorlijn gekeerd
 • Conferentieoord Bosoord aan de linkerkant passeren en de eerste weg linksaf Veldhuizen.
 • De klinkerweg buigt iets naar rechts en wordt asfalt. Aan de linkerkant achter de afrastering ligt bedrijventerrein Veldhuizen
 • Aan het eind op de T splitsing rechtsaf, nog steeds Veldhuizen.
 • (Twee boerderijen passeren de weg wordt half verhard)
 • De eerste weg links nemen ( zandpad), richting huisnummer 32 en 34.
 • Doorlopen tot iets voorbij de bosrand. Hier ziet u op een kruising de Vrijenbergerspreng.
 1. De spreng oversteken en gelijk rechtsaf het fietspad oplopen.
 • Steeds rechtdoor. U volgt de spreng die rechts van u loopt.
 • Aan het eind van het fietspad de slagboom passeren en bij P- 22895 rechtsaf. Hier ziet u de Vrijenbergerspreng onder het kanaal doorgaan
 • (Wanneer u linksaf zou gaan kunt u iets verderop aan de overkant van het kanaal het pompgebouw zien waar water wordt opgepompt voor de infiltratiebekkens van Vitens op de Schalterberg.)
 • Rechtsaf volgt u een smal zandpad langs de verkeersweg tot aan de stoplichten
 • Bij de stoplichten linksaf de verkeersweg en het Apeldoorns kanaal oversteken.
 1. Direct na de brug rechtsaf langs het kanaal het geasfalteerde fietspad volgen.
 • Na ongeveer 700 meter passeert u de Voorsterweg ( bij ophaalbrug)
 • U blijft het fietspad volgen richting de Middelste molen (c). Een bezoek aan het nieuwe Museum Bezoekerscentrum De Middelste Molen is aan te raden
 • Net na de Middelste Molen loopt u over een bruggetje over de Loenense Molenbeek
 1. Bij de eerstvolgende brug gaat u rechtsaf en steekt u het kanaal en de voorrangsweg over.
 • Deze rustige asfaltweg uitlopen en aan het eind rechtsaf : de Eerbeekse dijk. Halverwege wordt de half verharde weg een asfaltweg. Deze loopt u uit tot punt 5 op de kaart. U heeft nu 2 mogelijkheden

Alternatief 1

 • U slaat linksaf:. Op het eind van de weg weer linksaf .( Slatsdijk) Na ongeveer 50 meter ziet u rechts een beek door het weiland lopen en onder de weg doorgaan. Deze beek komt van een sprengkop ( de kop van Biezeman). Deze sprengkop ligt op het eind van de  Weversweg vlakbij de Horstweg. De Weversweg is de eerstvolgende onverharde weg rechts .
 • U keert terug naar De T- splitsing en gaat nu rechtsaf. Aan de linkerkant ligt een boerderij . Rechts ervan loopt de Loenense beek.(Op de BekenAtlas Veluwe en op de Waterschapskaarten wordt dit de Sloot Slatsdijk genoemd). Ook deze beek gaat onder de weg door. Iets verderop kruisen de beken elkaar ( aquaduct). De Loenense beek loopt onder door en gaat iets verderop rechtsaf richting achterkant van kasteel Ter Horst richting Apeldoorns kanaal. De beek (Sloot Slatsdijk) vanaf de kop van Biezeman loopt bovenlangs en gaat rechtdoor  naar het Lonapark. In het Lonapark  gaat hij rechtsaf (en wordt hier Sloot Lonapark genoemd) en  voedt het water rondom kasteel ter Horst. Het brede water ernaast heet Strobroekbeek.
 • U volgt deze beek en gaat rechtdoor naar het Lonapark i.p.v. linksaf de asfaltweg te volgen. U loopt langs de voetbalvelden. Links ziet u het clubgebouw.
 • Op het eind van de weg ziet u voor u een bruggetje. U gaat over het bruggetje en slaat rechtsaf ( de Hoofdweg) richting Klarenbeek. Wanneer u deze volgt komt u bij het startpunt.
 • U kunt echter ook even naar de sprengkop van de Strobroeksebeek lopen. In dat geval steekt u de weg over en slaat rechtsaf de Vrijenbergerweg in . Wanneer u deze volgt passeert u de Groote Modderkolk (boerderij Natuurmonumenten). Als u doorloopt tot aan de bosrand( totaal ongeveer 500 meter verder) ziet u rechts een brede sloot die meestal droog staat. Naast deze sloot ziet u de sprengkop van  de Strobroekse beek. De beek loopt het bos in, achter de Groote Modderkolk langs en steekt vlakbij de spoorweg en bij Bosoord de Hoofdweg over.
 • U loopt terug naar de hoofdweg, steekt deze over en gaat linksaf. ( richting Klarenbeek) Na ongeveer 300m ziet u vlak voor de spoorlijn een zandpad naar rechts lopen. Als u dit pad even inloopt ziet u een gebouw van de Strobroekse molen: (vroeger was dit een volmolen). Vlak ervoor op particulier terrein heeft de molen gestaan.
 • U loopt terug naar de spoorlijn en steekt deze over . Iets verderop ligt Bosoord.

Alternatief 2

 • Op de Molenallee slaat u rechtsaf. Aan de linkerkant ziet u de Loenense Molenbeek
 • Bij een huis maakt de weg een bocht naar links. Voor de volgende bocht naar links ligt in een weiland voor huis nr 20 het restant van de Bovenste molen. Als u goed kijkt ziet u een deel van een lage muur in het weiland met rechts daarvan een watervalletje.
 • De weg buigt naar rechts en kruist de spoorlijn.
 • U ziet links voor de spoorwegovergang langs de spoorlijn een beek lopen die op dit punt uitmondt in de Loenense Molenbeek. Dit is de Strobroekse beek. Deze beek Is de Hoofdweg overgestoken (zie alternatief 1)
 • Meteen voorbij het spoor wordt het een asfaltweg en buigt naar links. De Loenense Molenbeek beek stroomt hier rechtdoor richting Apeldoorns kanaal en kruist dit ter plaatse van de Middelste Molen.
 • U volgt de asfaltweg naar links. Aan het eind van deze weg steekt u de verkeersweg ( Hoofdweg) over en komt u uit bij conferentieoord Bosoord.
 • Mocht u de plek van de Stobroekse molen nog willen zien dan steekt u niet de weg over maar gaat linksaf de spoorlijn over en vlak daarna gaat u links het zandpad in (zie alternatief 1)

Wandelroute Middelste Molen

April 2018: De Bekenstichting heeft voor de Stichting Museum Middelste Molen in het kader van de opening van het nieuwe Museum en bezoekerscentrum, een wandelroute ontwikkeld langs de loenense- en Strobroekse beek. Het gebied ten oosten van Loenen, waarbij u wandelt langs de beken en langs restanten van oude molenlocaties. De flyer van de wandeling (ca 10, resp. 6 km) is te verkrijgen in Museum de Middelste Molen (kanaal Zuid 497 te Loenen), maar ook Bij Bron van Smaak bij Kieveen (Hoofdweg 92 te Loenen).

Rob Wolfs heeft de route ontwikkeld en de vormgeving is uitgevoerd door Eric Harleman. De basis van de route is geweest de wandeling langs de Loenense beken, zoals beschreven in het boekje “Wandelen langs stromend water, deel 2”. Dit boekje is momenteel echter niet meer verkrijgbaar.

Wij wensen u een mooi bezoek aan de Middelste Molen toe en een fijne wandeling. Een suggestie voor een mooie dagtocht wellicht.

Wiebe Kiel

Wandelboekje van natuurvrienden

UITGEVERIJ BLAUWDRUK
PERSBERICHT 16-6-2016
………………………………………………………………………………………
40 FAVORIETE WANDELINGEN
Wandelboekje van natuurvrienden

omslag Wandelboekje

‘Komt, makkers, mee naar buiten!’ schreven natuurvorsers Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-1945) in 1900 in het Wandelboekje voor Natuurvrienden.
Hun zeer populaire boek was bedoeld ‘om erop uit te trekken en met open oogen rond te zien in de natuur’.
Ruim een eeuw later lieten 40 prominente bestuurders van natuurbeschermingsorganisaties zich door Thijsse en  Heimans inspireren. Publicist en wandelaar Wim Huijser
verzamelde hun favoriete wandelingen in het Wandelboekje van natuurvrienden. Het boek is een ode aan Thijsse en Heimans – het bevat fragmenten van het oude
‘Wandelboekje’ – en biedt tegelijkertijd een gevarieerde, actuele staalkaart van Nederlandse natuur- en landschapsorganisaties.
Bovenal is het een uitnodiging om de natuur aan den lijve te ervaren in 40 favoriete wandelingen, van de Helderse duinen tot het Limburgse Eyserbos, en van de
Hoeksche Waard tot het Haaksbergerveen. Want het natuurlandschap mag dan veranderd zijn, het motto van  Heimans en Thijsse geldt nog altijd.
Vrijdag 24 juni wordt het Wandelboekje in Wageningen gepresenteerd met de voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting Frank Berendse en auteur Wim Huijser.

U bent van harte welkom om 15.30 uur in het Schip van Blaauw, Generaal Foulkesweg 72, Wageningen.
Graag aanmelden via www.uitgeverijblauwdruk.nl.

Wandelboekje van natuurvrienden
Samenstelling Wim Huijser en Harry Harsema
Voorwoord Frank Berendse
Prijs € 20,– / paperback / 256 pag. genaaid met ronde hoeken
/ inclusief routekaarten / 13×19,5 cm / full colour / juni 2016
/ ISBN 978-90-75271-973 / www.uitgeverijblauwdruk.nl /

Werkgroep Hydrologie

Sinds 2016 kent de Bekenstichting een werkgroep Hydrologie. Deze werkgroep bestaat uit één bestuurslid en verder professionals die werkzaam zijn of waren bij bedrijven of organisaties die zich richten op de problematiek van grondwater op de Veluwe.
Daarnaast heeft de werkgroep adviseurs vanuit relevante organisaties.

De werkgroep voorziet het bestuur professionele inbreng, zodat de Bekenstichting actief en met kennis kan inspelen op het beleid van overheden waar het gaat om de (geo)hydrologie op de Veluwe.

Aandachtspunten voor de werkgroep zijn onder andere:

 • Stimuleren van hydrologisch onderzoek.
 • Meer inzicht verkrijgen in de hydrologie van de Veluwe op groot én klein schaalniveau,
 • Streven naar doorlopende afvoermetingen in de sprengenbeken
 • Beleid beïnvloeden rond thema’s als verdroging en grondwaterwinning.
 • Verzamelen van onderzoeksthema’s voor studenten. De Veluwe is een interessant onderzoeksobject, dat bovendien dicht bij zowel de WUR als VHL ligt.