Titel publicatie Prijs*
VELUWSE WATERVERHALEN € 14,95
DE VELUWSE BEKEN EN SPRENGEN -dvd € 18;   +dvd  € 20,00
Kopermolen in Zuuk € 5,00
De Wenumse Watermolen € 10,00
De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd € 3,00
Verder op pad langs stromend water Bekenpad Epe € 8,50
Verder op pad langs stromend water Bekenpad Vaassen € 8,50
Verder op pad langs stromend water Bekenpad Heerde € 8,50
Te Voet Langs Stromend Water deel 1 Hattem-Apeldoorn € 9,95
De Klaarbeek € 3,00
Jubileumnummer Wijerd en andere nummers € 3,95

 

Uitgave van anderen

Titel publicatie Prijs*
Wandelboekje Natuurvrienden € 20,00
De Buurtschappen Gortel en Niersen € 10,00
De Renkumse en Heelsumse Beekdalen € 20,00

 

* Verzendkosten afhankelijk gewicht 2 tot 4,50 euro!

Bestellen van bovengenoemde publicaties kan via info@sprengenbeken.nl of tel: 0578 631459
Via dit mailadres kunt u informatie krijgen over verkoopadressen in de regio.

 

“Veluwse Waterverhalen, de economische en ecologische kant van sprengen en beken”.

Op 30 augustus is in het Koetshuis van kasteel De Cannenburgh in Vaassen het boek “Veluwse waterverhalen” gepresenteerd door de voorzitter van de Bekenstichting Ella de Hullu en een van de schrijvers, Henri Slijkhuis.
De Veluwe, een gebied met grote economische en ecologische betekenis en ook van belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat gebied staat op allerlei manieren onder grote druk, o.a. door verdroging. De vele toeristen die er komen weten vaak niet dat op de Veluwe zoveel regenwater valt en zich als een bel ophoopt in de bodem. Vitens haalt hier weer zuiver drinkwater uit de grond.
De Bekenstichting heeft in het kader van haar 40 jarig jubileum met de werkgroep Oral History werkgroep Gelderland, 22 mensen op de Veluwe geïnterviewd en hieruit verhalen opgetekend in dit boek over de wijze waarop het water van de beken en sprengen hun leven heeft beïnvloed en van groot belang is geweest in hun leven.

Het boek is te verkrijgen via info@sprengenbeken.nl en het kost € 14,95. De verzendkosten zijn € 4,35.

Wandel/Fietsroutes

Door op de titel van de route te klikken, kunt u meer informatie opvragen.

Verder op pad langs stromend water, deel 1 Bekenpad Epe                      €  8,50

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

Verder op pad langs stromend water, deel 1 Bekenpad Vaassen              €   8,50

Henri Slijkhuis, vormgever Eric Harleman

 

Verder op pad langs stromend water 3, deel 3 Bekenpad Heerde           €   8,50

 

Te voet langs stromend water op de Veluwe deel 1                                     €   8,50

Nieuwe Bekenpadgids Vaassen is nu verkrijgbaar!

Henri Slijkhuis en Eric Harleman hebben als schrijver respectievelijk vormgever de bekenpadgids Vaassen geheel vernieuwd. Na deel 1 Bekenpad Epe die vorig jaar is uitgegeven is er nu ook deel 2 in de reeks ‘Verder op pad langs stromend water’.

In Vaassen en omgeving vindt u een uniek sprengenlandschap. Het landschap wordt nog altijd gedomineerd door elementen, die onze verre voorvaderen hebben aangelegd. Zij groeven in de zestiende en zeventiende eeuw een complex bekensysteem, dat een zuiver economisch doel diende.
Het stelsel van deze sprengenbeken is nog compleet aanwezig. Dit door mensenhand ontstane landschap, met een grote ecologische en cultuurhistorische waarde, is ook van praktische betekenis. Het water voedt de visvijvers en waterpartijen rondom kasteel de Cannenburch.
De historische betekenis van de Vaassense beken is groot. Eeuwenlang zijn molens aangedreven met waterkracht. Tegenwoordig is de economische betekenis verschoven naar recreatie en toerisme. De beken lopen als aders door het landschap en zorgen er mede voor dat de campings en bungalowparken het hele jaar flink bezet zijn. Van de wandel- en fietsroutes in de omgeving van de beken wordt veel gebruik gemaakt, zowel door toeristen als de lokale bevolking.

Zoals alle cultuurelementen in het landschap moeten sprengen, sprengenbeken en opgeleide beken worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan raken ze in verval en verdwijnen uiteindelijk. De sprengen moeten op diepte worden gehouden om de wateraanvoer te garanderen, dat betekent dat er regelmatig zand en modder moet worden verwijderd. Ook wijerds zullen af en toe uitgebaggerd moeten worden om te voorkomen dat ze gevuld raken met slib en bladeren. Bij de opgeleide beken als de Hattemse Molenbeek en Geelmolense Beek hebben de wallen regelmatig onderhoud nodig en moeten beschoeiing en leemlaag worden hersteld om te voorkomen dat de beek gaat lekken. Langs de beken bevinden zich een aantal cultuurhistorische pareltjes, die in dit boekje beschreven worden.

De eerste versie van deze bekenpadgids is al geschreven in 1983 door Wim Oosterloo. In 2002 heeft Wim gewerkt aan een herziene versie. Die is echter nooit uitgegeven. Bij het schrijven van de nieuwe bekenpadgids Vaassen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van zijn inspanningen.
De 90 pagina’s dikke gids is uitgebracht met meer dan 100 kleurenfoto’s die speciaal door de auteurs zijn gemaakt en is uitgevoerd met een luxe ringband. Naast duidelijke routekaartjes en beschrijvingen is er veel informatie over Vaassense natuur- en cultuurhistorie in de gids te vinden. Het wordt gedrukt in een beperkte oplage, dus wacht niet te lang.

U kunt deze gids bestellen via de mail of telefoon bij het secretariaat van de Bekenstichting (info@sprengenbeken.nl). Vanaf 23 juli zal het boek ook op diverse lokaties in Epe, Emst en Vaassen te verkrijgen zijn.

Veluwe Buitengewoon

Tachtig natuurcolumns zijn gebundeld in het fraai vormgegeven boek Veluwe Buitengewoon, zo kun je onze mooie Veluwe nog beter te leren kennen. Auteur Gert Jan Blankena schreef 33 jaar ‘stukjes over de natuur’ onder de titel Buitengewoon voor De Stentor. De mooiste columns uit deze enorme collectie  zijn gebundeld in een hard-cover boek en voorzien van prachtige natuurfoto’s.

Zo kun je de natuur bekijken door de ogen van de eigenwijze ecoloog, die met zijn groene blik altijd weer net iets anders ziet dan gewone stervelingen. Verdwalen op de Veluwe kan nu dus gewoon vanuit je luie stoel, en met droge voeten. Ondanks dat laatste gaan heel wat zijn verhalen over water, beken en sprengen.

Het boek kost 19,50 euro en is verkrijgbaar bij veel Veluwse boekhandels, waaronder Nawijn en Polak in Apeldoorn en alle Primera-winkels. De opbrengst van het boek gaat geheel naar Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn. (‘HAPS-kamp’) Kijk voor meer informatie, o.a. de andere boekwinkels op de Veluwe waar het boek te koop is op www.veluwebuitengewoon.nl. Om de smaak te pakken te krijgen zijn de eerste 10 verhalen uit het boek hier te lezen.

Nieuw boek over de Wenumse Watermolen.

Symbool voor zeven eeuwen geschiedenis van de buurtschappen Wenum en Wiesel.

De Wenumse Watermolen kent een geschiedenis van meer dan 7 eeuwen. De molen is de enige nog in werking zijnde door water aangedreven korenmolen in de gemeente Apeldoorn en de oudste nog maalvaardige waterkorenmolen op de Veluwe. De molen is van grote cultuurhistorische betekenis. Het dient als symbool voor het grote belang dat waterkracht heeft gehad voor de economische ontwikkeling van deze gemeente en met name voor de buurtschappen Wenum en Wiesel.

De cultuurhistorische waarde van de molen is van recente datum. Eeuwenlang heeft  de economische functie centraal gestaan. Nationale en zelfs internationale economische veranderingen hebben invloed op de molen gehad.

De werkomstandigheden zijn niet altijd gemakkelijk geweest.  De molenaars van de verschillende molens aan de Wenumse Beek zitten elkaar nogal eens dwars. Onbelemmerde wateraanvoer is van levensbelang voor alle molens. Het opstuwen van water is voor de ene molenaar gunstig, maar voor een collega kan dit nadelig zijn.

Het stroomgebied van de Wenumse Beek loopt van de sprengen in Wiesel tot aan de Grift. Een afstand van circa 5 kilometer die makkelijk in één dag te verkennen is. Eeuwenlang is het stroomgebied belangrijk geweest als akker-, wei- en hooilanden voor de boeren. Thans is het van groot ecologisch belang door de vele overgangen van nat naar droog gebied. Voor historische geïnteresseerden,  natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers valt er veel te genieten.

In het nieuwe boek van Henri Slijkhuis wordt de geschiedenis van de Wenumse Watermolen en de beide buurtschappen beschreven. Niet alleen de verschillende toepassingen van de waterkracht wordt verwoord, maar ook het effect van veranderende economische omstandigheden wordt toegelicht.

Het boek is eind oktober 2017 gepresenteerd en kost 12,50 euro. Verzendkosten van dit boek zijn 3,00 euro.

Bestellen kan bij info@sprengenbeken.nl of tel. 0578 631459.

 

Verder op pad langs stromend water, deel 1, Bekenpad Epe, nu te bestellen!

22 april 2017, tijdens de voorjaarsexcursie in Tongeren (Epe), is het eerste exemplaar van het Bekenpad Epe uitgereikt aan de directeur van landgoed Tongeren, Charlotte Rauwenhoff. Ook de deelnemers aan de excursie op het landgoed Tongeren en in het beekdal van de Smallertse Beek hebben een exemplaar ontvangen. Het boekje bevat een viertal wandelingen en fietstochten langs de Eper beken. De tekst is geschreven door Henri Slijkhuis en de vormgeving is verzorgd door Eric Harleman.

De Eper beken bestaan uit een uitgebreid en ingewikkeld stelsel, dat de Tongerense-, Paal-, Vlas- of Vles-, Verloren- en Dorpsbeek omvat. Voor een deel gaat het om laaglandbeken, maar er zijn ook sprengen. Laaglandbeken zijn van oorsprong natuurlijk. Ze worden gevoed door neerslag en vooral ondiep grondwater. Sprengen zijn gegraven tot in het grondwater en dienen om een grotere hoeveelheid water in de beek te krijgen.
De betekenis van de Eper beken is groot. Uiteraard niet meer voor het leveren van waterkracht voor molens. De economische betekenis is verschoven naar recreatie en toerisme. De beken lopen als aders door het landschap en zorgen er mede voor, dat de campings en bungalowparken het gehele jaar flink bezet zijn. Van de wandel- en fietsroutes in de omgeving van de beken wordt veel gebruik gemaakt, zowel door toeristen als de lokale bevolking. Zoals alle cultuurelementen in het landschap, moeten sprengen, sprengenbeken en opgeleide beken worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan raken ze in verval en verdwijnen uiteindelijk. De sprengen moeten op diepte worden gehouden om de wateraanvoer te garanderen, dat betekent dat er regelmatig zand en modder moet worden verwijderd. Ook wijerds zullen af en toe uitgebaggerd moeten worden om te voorkomen dat ze gevuld raken met slib en bladeren. Bij de opgeleide beken als de Tongerense-, Vlas- en Klaarbeek vragen de wallen regelmatig onderhoud en moeten beschoeiingen en de leemlaag worden hersteld om te voorkomen dat de beek gaat lekken.
Langs de beken bevinden zich een aantal cultuurhistorische pareltjes. Eén van de mooiste is de Kopermolen in Zuuk. Deze molen staat er bij alsof er gisteren gemalen is. Veranderingen blijven plaatsvinden. Een paar jaar geleden is de Witte Beek dichtgegooid ten behoeve van natuurontwikkeling. Deze beek was een gegraven spreng, die de eveneens gegraven Tongerense Beek van water voorzag. Goed voor de natuur maar de keerzijde van het dempen is minder water in het Klaarbeekstelsel en dus ook minder water bij de nog in tact zijnde molen, de Kopermolen in Zuuk. Van de Witte Beek is de sprengkop als een cultuurhistorisch monumentje blijven bestaan.


“Verder langs stromend water, deel 1, Bekenpad Epe” is verkrijgbaar bij de boekhandel in Epe en Vaassen en bij het VVV in Epe of bestellen bij het secretariaat van de Bekenstichting.
De gids van 87 pagina’s bevat naast de route-beschrijvingen veel informatie over planten, dieren en cultuurhistorie, die u op uw route kunt zien.

Bestellen kan bij info@sprengenbeken.nl of tel. 0578 631459

Boek over Kopermolen in Zuuk

Afgelopen vrijdag 26 juni 2015 heeft Henri Slijkhuis het eerste exemplaar van zijn boek “De Kopermolen in Zuuk” aan de huidige eigenaren van deze molen aangeboden. In 2015 hebben organisaties in het kader van de Gelderse Maakindustrie in de gemeente Epe (waaronder de Bekenstichting) ervoor gekozen om aan de Kopermolen een tentoonstelling te wijden. Ter ere daarvan hebben Eric Harleman en Henri Slijkhuis  een boek gemaakt over deze molen.

bandomslag kopermolen Zuuk pagina 2-3 kopermolen Zuuk

Het boek is te koop bij museum de Hagedoornse Plaatse in Epe en te bestellen via de Bekenstichting. Tevens zullen een aantal lokale boekhandels het boek gaan verkopen. De prijs van boek is 10 euro. Verzendkosten bedragen 3 euro. Het is een zeer fraai gebonden boekje geworden. Dit is mogelijk gemaakt door een grote bestelling van de grootste huidige maakindustrie in Epe, nl Veluwse Machine Industrie (VMI).

2015-06 Kopermolen Zuuk 1 naamloos-20 naamloos-18

In de Wijerd van juni 2015 is overigens ook een kort artikel over deze molen te vinden.

Bestellen kan bij info@sprengenbeken.nl of tel. 0578 631459

Boeiende historie van de Grift in boekvorm

 Met een boekje over het ontstaan en de geschiedenis van de Grift neemt historicus Henri Slijkhuis  uit Epe de lezer mee op een reis door de tijd. Deze oudste waterweg van de Veluwe kent een bewogen geschiedenis die al start in 1370 als monnik Hendrik van Kalkar de Grift laat graven.  In de loop der tijd heeft de Grift vele functies  gehad, die aan de hand van oude bronnen, tekeningen en mooie foto’s worden blootgelegd.  Het boekje is vanaf  te bestellen bij de Bekenstichting.

de Grift omslag RGB

De Grift is ooit begonnen als  afwateringskanaal  om de zompige Oost Veluwe geschikt te maken voor landbouw.  Het graafwerk is begonnen in Ugchelen en geëindigd in Heerde. Volgens Slijkhuis stroomt er al  gauw zoveel water door de Grift  dat het idee ontstaat  het water  te benutten voor waterkracht. “In die volgende eeuwen zie je overal  op de route molens verschijnen. Koren, olie, papier, koper, leer,  hennep,  alles waar geld mee te verdienen is,  wordt in de molens gemaakt of bewerkt. We hebben daar schitterend materiaal over gevonden in de archieven”, aldus de schrijver die in het boekje de interessante historie van al die molens de revue laat passeren.  Om de gemaakte goederen te vervoeren verschijnen platbodems op  de Grift en wordt het een heuse waterweg.  Slijkhuis: “dat gaat een tijdje goed maar door enerzijds achterstallig onderhoud en anderzijds grotere schepen, zal er tegen hoge kosten opnieuw gegraven moeten worden om de Grift bevaarbaar te houden.  Koning Willem I besluit uiteindelijk  net naast de Grift een nieuw kanaal aan te leggen. Dat betekent het einde van de Grift als economische factor”.

Riool

In het boekje valt te lezen hoe het daarna snel bergafwaarts gaat met de Grift en hoe het kan dat het door afvalwaterlozing uiteindelijk een open riool wordt.  Het zal nog tot 1970 duren voor het dan net opgerichte Zuiveringsschap orde op zaken gaat stellen.  Volgens schrijver Henri Slijkhuis breken er dan weer betere tijden aan. “Je ziet een historisch besef ontluiken hoe belangrijk de Grift is geweest voor het ontstaan van Apeldoorn. In de negentiger jaren is de tijd rijp om de op vele plaatsen gedempte of aan het zicht onttrokken Grift weer aan de oppervlakte te brengen.” Slijkhuis laat in het boekje zien waar er wordt gewerkt aan het  restaureren van de Grift en hoe  het realiseren van een watergang met een recreatieve en ecologische functie vorm krijgt.

Henri Slijkhuis is actief lid van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Zijn passie voor water op de Veluwe  zal ongetwijfeld ontstaan zijn doordat hij in Vaassen praktisch naast een beek is opgegroeid. Tijdens zijn loopbaan bij de provincie Overijssel heeft hij gewerkt aan milieu- en plattelandsproblematiek.

Henri bij de Grift RGB

De historicus is het opgevallen, dat veel Veluwenaren niet precies weten wat de Grift is en welke belangrijke rol die heeft gespeeld. Met dit boekje wil  hij de informatie daarover gemakkelijk en breed toegankelijk maken. Slijkhuis zegt met veel plezier aan het boekje te hebben gewerkt. “Het boeiende is dat je gaandeweg ziet dat in elke tijdsperiode anders wordt omgegaan met een gegraven kanaal. Over pakweg honderd jaar zal dat waarschijnlijk weer heel anders zijn.  Daarom heb ik het boekje ook een spiegel van de tijd genoemd. “

‘De Grift, een spiegel van de tijd’ is voor 5 euro (verzendkosten 2 euro) te bestellen bij de Bekenstichting,  tel.  0578 631459, email: info@sprengenbeken.nl. Het boekje is ook te verkrijgen in de Bruna’s in Heerde, Epe en Vaassen.

Veluwse Beken en Sprengen, een uniek landschap

Omslag van het nieuwe boek van de Bekenstichting – Dit boek is in mei 2007 uitgebracht als standaardwerk over de Veluwse sprengen en beken. Voor meer informatie klik op de omslag.

Dit in mei 2007 uitgebrachte boek laat in tekst en illustraties de rijkdom zien van het beken- en sprengenlandschap. Het stelsel van beken en sprengen is waardevol erfgoed en dient daarom behouden en zorgvuldig beheerd te worden. Het boek wil een bijdrage leveren om het bekenlandschap de aandacht en zorg te geven die het verdient. Te bestellen bij www.matrijs.com of via de Bekenstichting. De prijs van dit boek is 34,95 euro. Verzendkosten bedragen 3,90 euro.

AANBIEDING vanaf 26 juni!
Te bestellen via info@sprengenbeken.nl of telefoon 0578-631459.
Van € 34,95 voor € 20 met DVD; zonder DVD € 18! Verzendkosten: € 4,00