Massale vissterfte verwacht door droogte

1-06-2020 – De toekomst ziet er somber uit voor vissen en andere waterdieren, meldt Omroep Gelderland op zaterdag 30 mei. De omroep baseert zich daarbij op Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek (RAVON) dat stelt dat deze zomer bij aanhoudende droogte beken zullen droogvallen waardoor regionale populaties zullen uitsterven.
Al drie zomers op een rij is het droog. Recent onderzoek van RAVON wijst uit dat vijftig tot zestig procent van de beekprikken en rivierdonderpadden in 2018 en 2019 acuut werden bedreigd. ‘Dat betekent dat als het echt droog gaat vallen, je in één klap een heleboel van die dieren kwijt kunt zijn’, zegt onderzoeker Martijn Dorenbosch.
In het artikel van Omroep Gelderland zegt Dorenbosch zijn hart vast te houden vanwege de aanhoudende droogte. ,,Het zou nog wel eens erger kunnen zijn dan dat we tot nu toe gezien hebben’’, stelt hij. ,,De grondwaterbalans ziet er op veel plekken slechter uit dan voorgaande jaren.’’ (TvdS)

Leemlaag en rivierkreeft voor sprengen bij Ermelo

21-05-2020 – Grote plannen voor beken en sprengen tussen Ermelo en Putten, bericht verslaggever Hemmy van Reenen op 20 mei in de Westveluwse editie van de Stentor en op de site van het dagblad. In het zeer uitvoerige artikel valt te lezen dat Natuurmonumenten in samenwerking met de provincie Gelderland en de Universiteit Wageningen, meerdere Europese rivierkreeften wil gaan uitzetten op het landgoed Oud Groevenbeek in Ermelo.

De inheemse rivierkreeft is een uiterst zeldzame diersoort geworden in Nederland. Hij komt nog slechts op één plek in het land voor; op het landgoed Warnsborn bij Arnhem. Op alle andere plekken is de Europese rivierkreeft uitgestorven. Mede door de kreeftenpest die via een exoot, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, het land is binnengekomen.

Maar voor het zover is moeten er wel speciale voorbereiding worden getroffen, aldus het Stentor-artikel. In een vijverpartij op landgoed Oud Groevenbeek en in het beekje de Groevenbeek kunnen de kreeften goed gedijen, denkt Natuurmonumenten. Maar daarvoor moet de beek wel worden aangepast, want nu valt hij te vaak droog. Gebiedsmanager Machiel Bosch van Natuurmonumenten in de Stentor: ,,We willen dit jaar eerst een herstelproject doen aan de Groevenbeek. Door de bodem te belemen met een niet-waterdoorlatende leemlaag, hopen we te realiseren dat de beek langer vol water blijft staan. De beek valt een deel van het jaar droog, mede omdat het verderop gelegen Bosbad Putten veel grondwater onttrekt. Droge beken willen we niet, dus gaan we ingrijpen. De bodem van de vijver bij Oud Groevenbeek hebben we eerder al beleemd.’’ (TvdS)

Waterschap voorkomt leegloop Apeldoorns Kanaal

18-05-2020 – Waterschap Vallei en Veluwe is halverwege mei druk geweest te voorkomen dat het Apeldoorns Kanaal bij Epe zou leeglopen in de Grift. Dat bericht dagblad De Stentor op maandag 18 mei. Ter hoogte van de Vemderweg moesten reparateurs in actie komen om de twaalf meter brede kade aldaar te repareren. De kade was ondergraven door een beverfamilie die er verschillende gangen in had gemaakt. 
Op aangeven van een beverdeskundige gaat het waterschap nu op twee plekken een verhoging maken aan de westkant van de Grift, zodat de bevers daar een burcht kunnen maken. (TvdS) 

Duiker door beverdam Heelsumse Beek

12-05-2020 – Het waterschap Vallei en Veluwe heeft in maart vorig jaar een zogeheten ‘beaver deceiver’ aangelegd in de Heelsumse Beek om overlast door oprukkende bevers in te dammen. Dat valt te lezen in het Publieksjaarverslag 2019 dat het schap vorige week op haar site publiceerde. 
De beaver deceiver is een Canadese vondst. Het gaat bij Heelsum om een twaalf meter lange duiker van pvc die dwars door een beverdam is geplaatst zodat het water kan blijven stromen. Door de dammen van de bevers steeg de waterstand in de Heelsumse Beek en zorgde voor wateroverlast voor flora en fauna in de omgeving. 
Het waterschap is tevreden over de effecten van de deceiver, zo valt te lezen in het jaarverslag: ,,De beaver deceiver is ideaal want deze zorgt voor een goede waterhuishouding en is tegelijk diervriendelijk.” (TvdS)

Droogte in de sprengen en beken

Juli 2018. De langdurige droogte treft nu ook de toevoer van grondwater in de sprengen en beken op de Veluwe. Het secretariaat krijgt tal van meldingen via haar contactpersonen van drooggevallen beken. Door het Waterschap Vallei en Veluwe is via de media bekend gemaakt dat in een aantal beken, met drooggevallen delen, gevist wordt en deze vissen worden weer uitgezet in De Grift. Vanmiddag ontmoette ik na een excursie van Hagedoorns Plaatse naar de Kopermolen in Zuuk leden van werkgroep De Prik die, samen met een beroepsvisser uit Terwolde, in de Verloren beek met schepnetten vissen vingen in het lage water. Ik sprak Gertjan Blankena en hij vertelde mij dat zij elritsen, beekprikken, maar ook snoekjes en stelbaarsjes vingen. Ook in de wijerd en bij de Kopermolen van Zuuk zijn op 20 juli vissen gevangen. De familie Rodijk was erg blij met dit initiatief, omdat zij zich grote zorgen maakte over de droogval in de Klaarbeek en het mogelijk sterven van diverse vissoorten. Het is verheugend om te constateren dat het Waterschap haar verantwoordelijkheid neemt en in de droogvallende beken vissen laat vangen en weer uitzet in De Grift. Via de vistrappen kunnen vissen na deze droge periode weer terug zwemmen in de beken.

Adrie Hottinga Continue reading

Diverse onderwerpen


Mooie onderwaterfoto’s Veluwse sprengenbeken, zie hier


Gedownload en geplaatst met toestemming van www.ijsvogels.nl
Op deze website kunt u de prachtigste foto’s zien en bestellen.

IJsvogel (Alcedo atthis, de vogel uit ons logo)

IJsvogel
IJsvogel in love
Kan hij niet lezen?
Kan hij niet lezen?

Beekherstel met kokerjuffers
Klik hier voor meer informatie


Uit ‘de Stentor’ van 6 december 2008

Beekprik
De beekprik is bezig zichzelf uit zijn bedreigde en beschermde status te zwemmen.
Daar lijkt het tenminste sterk op.
Dik 25 jaar geleden maakte de kersverse Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, zeg maar de Bekenstichting, zich druk over het gebrek aan onderhoud aan de sprengen waardoor de beekprik tot de zeldzaamheden was gaan behoren. Want het visje heeft helder water en vlot stromend water nodig. Sindsdien is er hard gewerkt aan de beken. Eerst door de Bekenstichting en haar ruimploegen, tot beekonderhoud de taak werd van het Waterschap Veluwe.

lees verder

Samen sterk voor de unieke beekprik

Nieuwe informatieborden bij de Koppelsprengen in Ugchelen

Maart, 2016.

In de Koppelsprengen bij Ugchelen zwemt de beekprik. Dit ‘palingachtig visje’ is uniek en wettelijk beschermd. Op initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe zijn hier drie informatieborden geplaatst om mensen bewust te maken van de beekprik en hoe zij dit unieke beestje kunnen sparen. Vertegenwoordigers van diverse partijen stonden hierbij stil op 23 maart. Continue reading