De Hartense Papiermolen

De Hartense Papiermolen(Papiermolen op Harten) Molenbeek

De Hartense Papiermolen is gebouwd, nadat in 1720 obligaties zijn uitgegeven. De bouw was waarschijnlijk in 1721.
In 1754 is de molen verkocht en uit de beschrijving in de akte blijkt het gebouw een geheel te vormen met de oude korenmolen.
Beide watermolens hadden ieder een eigen rad. Abraham Pannekoek was de papiermaker op de Hartense Papiermolen. In 1808 maakte hij verschillende soorten papier met een eigen watermerk. Hij overleed in 1852, waarna de oude Korenmolen en de Papiermolen werden verkocht aan Willem Sanders. Drie jaar later werd stoomkracht ingevoerd en dit was het begin van de papierfabriek.

(tekst deels overgenomen uit het boek van Ruud Schaafsma over de Renkumse en Heelsumse beken.

De Hartense Korenmolen

De Hartense Korenmolen Molenbeek

Voor het eerst bekend in 1570 op kaart van Witteroos.
In 1720 wordt een papiermolen aangebouwd en in 1754 blijkt de korenmolen gecombineerd te zijn met een papiermolen, de Papiermolen op Harten.
In 1853 werden beide molens gescheiden door de korenmolen iets verder nieuw te bouwen. In 1895 moest de molen het veld ruimen voor de uitbreiding van de oude papierfabriek van Van Gelder.

Zuuker Korenmolen

Zuuker Korenmolen   Klaarbeek

Deze molen is bekend in 1553. Na de afbraak van de Korenmolen in Zuuk werd boven de molen een wijerd aangelegd met meer verval en kreeg de molen twee raderen. Het rad werd in 1950 stilgelegd en verwijderd. Bij het 45- en 55-jarig bestaan van de hier nu gevestigde VMI, werd weer een goot en rad (in 1990) en een tweede rad (in 2000) geplaatst. Op de andere oever heeft een molen gestaan, gesticht in of na 1751, die achtereenvolgens kopermolen (duitenknipperij), papiermolen (1862), en zagerij was. De molen brandde in 1882 af. Daarna kwam op deze plaats een wasserij en, tot de voorloper van de VMI zich hier vestigde, een boterfabriek die ook van waterkracht gebruik maakte.

Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen

Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen

Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen

Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen

Zilvense Korenmolen

Zilvense Korenmolen   Loenense Beek

Voor het eerst genoemd in 1584. De molen is in de Tachtigjarige Oorlog tot tweemaal toe verwoest en werd in 1630 weer geheel opgebouwd. In 1913 brandde de molen af. Het jaar daarop werd op de andere oever het tegenwoordige rechthoekige gebouw neergezet. De molen had vroeger een grote wijerd met een oppervlakte van ca. 3 are. In 1952 is de wijerd gedempt. Het rad is in 1954 verdwenen. In het pand is anno 2016 een dierenspeciaalzaak gevestigd.

Historische opname uit 1936 van de waterval van de Zilvense Korenmolen

Historische opname uit 1936 van de waterval van de Zilvense Korenmolen

Zandmolen

Zandmolen   Leuvenumse Beek

Een papiermolen gebouwd in 1692. In 1732 werd er een tweede molen bijgebouwd. De Zandmolen had vaak last van droogte. De molen werd in 1864 gesloopt. De waterval is vervangen door een vistrap. Op een informatiebord is het verhaal van de Zandmolen te lezen.

Historische opname van de waterval van de voormalige Zandmolen

Historische opname van de waterval van de voormalige Zandmolen

Cascade van de voormalige Zandmolen

Cascade van de voormalige Zandmolen

Wollen-dekenfabriek

Wollen-dekenfabriek   Apeldoorns kanaal, bij 1e sluis

Deze stond bij de eerste sluis aan het Apeldoorns Kanaal. Dit bedrijf werd, even voor watermolen De Vlijt, gebouwd in 1841. De molen had een bovenslagrad. In 1864 is het bedrijf weer opgeheven. Het gebouw kreeg een andere bestemming. In 1876 wordt de fabriek niet meer genoemd.

Witte Molen (Jammerlomolen, Vorsterburchmolen)

Witte Molen  (Jammerlomolen, Vorsterburchmolen) Sint Jansbeek

Vroeger werd deze molen Jamerlomolen, en ook wel Vorsterburchmolen genoemd. Langs de beek stond, vanaf 1281 bekend, de bovenste van twee korenmolens, de Jamerlomolen. De geschiedenis van de huidige molen gaat terug naar 1563. In 1965 werd met de restauratie van de molen begonnen. De feestelijke opening vond plaats in 1968. In 1983 werd in de landbouwschuur naast de watermolen een stedelijk bezoekerscentrum gevestigd. De gerenoveerde molen functioneert nu weer als maalderij.

Witte Molen (Jammerlomolen, Vorsterburchmolen)

Witte Molen (Jammerlomolen, Vorsterburchmolen)

Waterval van de Witte Molen

Waterval van de Witte Molen

Wisselse Papiermolens

Wisselse Papiermolens   Paalbeek

De eerste molen werd gebouwd in 1615. Spoedig daarna werd een tweede gebouwd als korenmolen, noordelijk van de eerste, later omgebouwd tot papiermolen. Deze noordelijke molen werd in 1897 omgebouwd tot wasserij. In 1910 is deze molen gesloopt. De zuidelijke molen werd in 1906 ook omgebouwd tot wasserij waarbij het waterrad nog lang in gebruik bleef.

Historische opname van omstreeks 1895 van de voormalige Wisselse Papiermolen

Historische opname van omstreeks 1895 van de voormalige Wisselse Papiermolen

Wisselse Korenmolen

Wisselse Korenmolen   Paalbeek

Voor het eerst bekend in 1553. In het begin van de 19e eeuw werd op de molen een grutmolen gevestigd. Het molengebouw is in 1970 afgebroken. Eerder al werden molenhoofd, rad en binnenwerk gesloopt. Een waterval over een keistenen glooiing geeft de plaats aan.

Plaats van de voormalige Wisselse Korenmolen, links van de weg

Plaats van de voormalige Wisselse Korenmolen, links van de weg

Historische opname van de achterzijde van de voormalige Wisselse Korenmolen

Historische opname van de achterzijde van de voormalige Wisselse Korenmolen

Winnemolens

Winnemolens   Ugchelse Beek

In 1616 werd hier op de Ugchelse Beek een eerste papiermolen gebouwd. In 1812 is sprake van een Kleine (op de rechteroever) en een Grote (op de linkeroever) Winnemolen. De naam is ontleend aan een windmolen die daar in de buurt stond. In 1868 brandden de molens af, maar werden herbouwd. In 1896 brandden beide molens opnieuw af en werden herbouwd als wasserij. Het bedrijf op de linker oever werd de wasserij van Quartel. Langs het gebouw loopt nog steeds de molenbeek met waterval. In 1993 is er een houten goot aangebracht.

Molen 186b winnemolen

Winnemolens

Molen 186a winnemolen