Winnemolens

Winnemolens   Ugchelse Beek

In 1616 werd hier op de Ugchelse Beek een eerste papiermolen gebouwd. In 1812 is sprake van een Kleine (op de rechteroever) en een Grote (op de linkeroever) Winnemolen. De naam is ontleend aan een windmolen die daar in de buurt stond. In 1868 brandden de molens af, maar werden herbouwd. In 1896 brandden beide molens opnieuw af en werden herbouwd als wasserij. Het bedrijf op de linker oever werd de wasserij van Quartel. Langs het gebouw loopt nog steeds de molenbeek met waterval. In 1993 is er een houten goot aangebracht.

Molen 186b winnemolen

Winnemolens

Molen 186a winnemolen

Wenumse Watermolen

Wenumse Watermolen   Wenumse Beek

De oorspronkelijke Wenumse korenmolen (Wenumer Saatmolen) wordt al genoemd in 1313. In 1767 werd door de eigenaar van de Rotterdamse Kopermolen hier een tweede koperfabriek met drie raderen gesticht: De Nieuwe Molen. Tevens werd de wijerd vergroot. In 1858 werd er een run- en een korenmolen in ondergebracht, elk met één rad. De runmolen werd later omgebouwd voor de productie van Zwitserse kaas. In 1917 werd de huidige molen ingericht als korenmolen met drie maalgangen. Het gebouw werd aan de straatkant hoger opgebouwd. In 1970 werd de molen door de gemeente Apeldoorn gekocht en in 1976 gerestaureerd. In 1990 is een nieuw waterrad geïnstalleerd. In de kelderruimte van het molenhuis is in 2014 een horizontale zaagmachine aangedreven door waterkracht geplaatst. De molen die nog altijd maalvaardig en geregeld in werking is, ligt aan de oude weg tussen Apeldoorn en Zwolle.

Wenumse Watermolen met oude molenstenen

Wenumse Watermolen met oude molenstenen

Het rad van de Wenumse Watermolen. Rechts in de muur het dichtgemetselde asgat van het tweede rad (RS)

Het rad van de Wenumse Watermolen. Rechts in de muur het dichtgemetselde asgat van het tweede rad (RS)

Watermolen in Harderwijk

Watermolen in Harderwijk   De Sypel

Eind 15e, begin 16e eeuw heeft er in Harderwijk een watermolen gestaan aan de toenmalige De Sypel. Van deze molen is verder niets bekend.

Wasmolen Koudebeek

Wasmolen Koudebeek   Leuvenumse Beek

Een papiermolen in of kort na 1661 gesticht op een eigen beek die beneden de molen in de hoofdbeek uitmondt in de onmiddellijke nabijheid van het huis Leuvenum. In 1812 was er geen papiermakerij meer, misschien wel een wasbedrijf tot omstreeks 1834.

Vol- en Papiermolen te Hulsbergen

Vol- en Papiermolen te Hulsbergen   Voormalige Grift bij Wapenveld

De volmolen is als molen van het klooster Hulsbergen in 1629 op de ‘nije Grift’, een gracht van het klooster, gebouwd maar vanwege gering succes in 1643 afgebroken. Het molengebouw werd daarna opnieuw ingericht maar nu als papiermolen. In 1655 kwam ook aan de papiermakerij en de papiermolen een eind.

Veense Papiermolen

Veense Papiermolen   Middelste Heerderbeek

De bouwdatum is onbekend. De molen brandde in 1822 af maar in datzelfde jaar werd de nieuwbouw aanbesteed. In 1866 bestond de molen niet meer. De molen stond in het Heerder Veen op de Middelste Heerderbeek een eindje ten noorden van de Nieuwe of Kleine Molen op Steensvoort.

Van Lennepsmolen

Van Lennepsmolen   Rozendaalse Beek

De korenmolen, in de omgeving van het huis Biljoen, wordt voor het eerst genoemd in 1391. De molen is in 1967 herbouwd en kreeg toen een nieuwe functie, dat van restaurant.

Restaurant ‘De Watermolen’ in de voormalige Van Lennepsmolen

Restaurant ‘De Watermolen’ in de voormalige Van Lennepsmolen

Waterval en waterrad van de voormalige Van Lennepsmolen in Velp

Waterval en waterrad van de voormalige Van Lennepsmolen in Velp

Tweede Heelsumse Papiermolen

Tweede Heelsumse Papiermolen   Heelsumsebeek

Deze is gesticht in 1669. In 1879 brandde de molen af en is niet herbouwd. De plaats was in de nabijheid van het huidige pand Kerkweg 31.

Het pand Kerkweg 31. Hierachter stond deze molen

Het pand Kerkweg 31. Hierachter stond deze molen

Tullekensmolen

Tullekensmolen   Oude Beek

Een volmolen gebouwd in of kort na 1535. De molen werd in 1601 verpacht aan Marten Orges die er een papiermolen van maakte. Er tegenover stond ook nog een tweede molen. Na een brand in 1872 werd alleen de molen op de zuidelijke oever herbouwd. In 1890 brandde de molen opnieuw af. In 1904 maakte de papierfabricage plaats voor een wasserij die tot de opheffingsdatum in 1968 gebruik maakte van waterkracht. In 1971 werd het rad verwijderd. In het gebouw, gelegen naast een tuincentrum, is nu een automuseum gevestigd.

Voorzijde van het gebouw Tullekensmolen

Voorzijde van het gebouw Tullekensmolen

Beekzijde van de Tullekensmolen. Rechts een restant van het laatste waterrad

Beekzijde van de Tullekensmolen. Rechts een restant van het laatste waterrad