Mogelijk ontmoet u hem in het veld: Bart Stornebrink, fotograaf namens de Bekenstichting

De Bekenstichting wil haar beken zo goed mogelijk onder de aandacht brengen en zij prijst zich erg gelukkig met vrijwilliger Bart Stornebrink, professioneel en gepassioneerde fotograaf. We hebben Bart gevraagd om de beken te fotograferen en dat doet hij graag. In maart bezoekt hij daarvoor de Emsterbeken, maar ook de andere beekclusters komen aan bod. 

Bart Stornebrink

Wij hebben hem gevraagd zoveel mogelijk delen van de beek te fotograferen. Hij is breed geïnteresseerd en groot natuurkenner. Behalve de beek fotografeert hij landschappen en allerlei aspecten van de menselijke cultuur. Hij maakt zoveel mogelijk gebruik van openbare wegen en paden of beheerpaden van het waterschap, maar soms moet hij een particulier perceel betreden. Dan zal hij uw toestemming vragen. We hopen uiteraard dat u hem toelaat en dat we een fraaie beekrapportage kunnen maken.  

Namens de Bekenstichting bedanken wij u alvast. Wie weet ontmoeten jullie elkaar in het veld.

Wilt u meer weten van zijn werk, of wilt u gebruik maken van zijn diensten, bekijk dan zijn prachtige portfolio: https://www.bartfotografie.eu/f39363702 of kijk op de Beken Atlas Veluwe  en de fotorapportages van bijvoorbeeld de Nergenase Beek te Bennekom, het Zilverbeekje te Hierden, of de Wendhorstbeek te Heerde.

Het Bestuur,
maart 2021

Bekenstichting vraag opnieuw aandacht voor klimaatcrisis

13 maart 2021 ,,We weten al decennia dat we de opwarming van de aarde moeten tegengaan. We weten ook al jaren hoe we dat moeten doen: minder vliegen, minder auto’s op de weg, minder productie en consumptie. Eerder durfden we die sprong niet aan, maar de coronacrisis laat zien dat een overheid tot veel in staat is, als de gezondheid van de bevolking op het spel staat.’’ Met dit kernachtige betoog opent Epenaar Henri Slijkhuis het laatste deel van zijn lezenswaardige reeks ‘Milieubederf in historisch perspectief’, die afgelopen maanden in De Wijerd werd gepubliceerd.

Continue reading

Inspraakreactie van de Bekenstichting op de behandeling van BOP en begroting in de Cie t.a.v. FBA van het waterschap Vallei en Veluwe

2 november 2020

Wat is het doel van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken

De Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken heeft tot doel:
Het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen en beken, ook in de omgeving (ensembles) waarin deze liggen.

De accenten van de Bekenstichting liggen op:
– de cultuurhistorische waarden van sprengen en beken, de watermolens, waterpartijen en alle andere met de beken verbonden objecten;
– de rijkdom van planten- en dierenwereld in en langs de beken;
– de landschappelijke en recreatieve waarden van beken en beekdalen op de Veluwe.

De Veluwse sprengenbeken zijn in haar voorkomen en ontstaansgeschiedenis uniek in de wereld.

De afgelopen (droge) jaren blijkt dat de hoeveelheid water die in de zomer door de beken stroomt problematisch is geweest; veel van de beken staan of stonden droog, wat voor de ecologische betekenis, de cultuurhistorische en de recreatieve waarde negatieve effecten heeft.

Lees verder

Aan de contactpersonen

Juli 2020 – Na een bijzondere periode komt het normale leven hopelijk wat meer op gang. Ik hoop dat jullie deze periode gezond doorkomen en er ook bij jullie naasten niemand ziek is geworden. Veel van jullie zijn vast veel buiten geweest. Het was een bijzonder voorjaar dat ook ik van heel dichtbij heb meegemaakt en intensiever dan veel andere jaren. Maar door de lock down hebben we elkaar wel veel minder gesproken dan de bedoeling was. Geen jaarvergadering en geen bekenforum de eerste helft van dit jaar. We hopen dat we dit het najaar wel kunnen organiseren. Voor de vakantie begint, nog een korte samenvatting van ontwikkelingen bij de Bekenstichting.

Lees verder

Van het Bestuur

Na een heel mooi jubileumjaar richten we ons op de toekomst: wat vraagt onze aandacht, waar moeten we op reageren en op welke manier. De afgelopen jaren nam cultuurhistorie een belangrijke plaats in, in onze activiteiten. Dat is effectief geweest. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft, mede door onze invloed, cultuurhistorie als een van de uitgangspunten voor het beleid. Het molen- en beken register heeft veel aandacht gekregen en op verschillende plaatsen zijn en worden watermolens of waterraderen herbouwd.

Lees Verder

Zwier Hottinga heeft een lintje gekregen!

Zwier in het zonnetje gezet

Op 24 april 2020 is aan Zwier Hottinga- Doornbosch door burgemeester Koops-Scheele van Heerde telefonisch medegedeeld dat aan haar de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau is verleend. Telefonisch, want als gevolg van de Coronacrisis was uitreiking op het gemeentehuis niet mogelijk.
Redenen voor de verlening waren de jarenlange formidabele inzet van Zwier voor de Bekenstichting, de Buurtbus, het Multifunctionele Centrum in Vorchten en als mantelzorger voor velen.
Later in het jaar zal de officiële uitreiking alsnog plaatsvinden. Bij die gelegenheid meer over de achtergronden.
Het bestuur heeft op een bij deze tijd gepaste manier van zijn vreugde over de benoeming laten blijken.

Felicitaties op gepaste afstand

Maak kennis met Ella de Hullu

Sinds maart 2019 heeft de Bekenstichting een nieuwe voorzittter. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken en te horen wat haar achtergrond en plannen zijn. We spreken af in Restaurant Groot Warnsborn, een bij uitstek Veluwse omgeving. En in korte tijd krijg ik veel informatie over plannen, problemen en een visie op de Bekenstichting.

Ella de Hullu groeit op in een dorp in Zeeuws-Vlaanderen, waar water altijd een centrale rol speelt. Opgroeiend ontwikkelt ze veel belangstelling voor omgevingsfactoren en na het lezen van de boeken van Konrad Lorentz (grondlegger van de gedragsbiologie) weet ze het zeker: ze wil biologie gaan studeren. Uiteindelijk is ze niet in de gedragsbiologie beland, maar, gelukkig voor ons, in de plantenwereld, met name in het gebied tussen land en water.

lees meer