Velp, maart 2012

Velp, maart 2012
In Velp aan de Rozendaalsebeek staat de Van Lennepsmolen. Het is een rijksmonument en het op één na oudste monument van Velp en wordt al in 1391 vermeld. Er is een restaurant in gevestigd. Eind maart begint de restauratie van deze historische watermolen. De noodzaak kwam naar voren toen het waterrad zo’n drie jaar geleden stuk raakte. Monumentenwacht inspecteerde het gehele gebouw en maakte een lijst van onderdelen die aan onderhoud toe zijn.

Voorst, maart 2012

Voorst, maart 2012
Waterschap Veluwe herstelt momenteel de Voorster Beek zo dat de oude, bochtige loop weer zichtbaar wordt. Bij de graafwerkzaamheden waar de beek in Voorst de Rijksstraatweg kruist stuitte men op restanten van de Nijenbeker Korenmolen: een oude stenen vloer, de vermoedelijke molengoot en een molensteen. Deze vondst is bijzonder. Het ontgravingsplan is nu aangepast zodat de molendelen in de grond blijven.
De Nijenbeker molen wordt al in 1296 genoemd. Het was een onderslagmolen, de Voorster waterkorenmolen. In 1372 is de molen verwoest. Na een lange onderbreking werd een nieuwe molen gesticht in 1597. Deze molen, een korenmolen met twee onderslagraderen was eigendom van het kasteel Nijenbeek. In 1931 werden de raderen en het stuwwerk weggebroken, gevolgd in 1935 door algehele afbraak.
In het boekje ‘Nederlandse Watermolens in oude ansichten’ staat over deze molen:
‘ De Nijenbeker molen, aan de benedenloop van de Voorster beek, vormde met zijn twee onderslagraderen aan het houten gebouwtje een van de schilderachtigste molentaferelen op de Veluwe. In 1296 heette deze molen, in het bijzonder wegens zijn schoepenraderen, in de volksmond ‘tredenmoelen’. De molen, die bij het kasteel Nijenbeek behoorde, werd in 1372 verwoest tijdens de oorlogen tussen de Hekerens en de Bronkhorsten, een strijd om de troon van het hertogdom Gelre. Tot de laatste partij behoorden de eigenaren van Nijenbeek. Pas in 1597 is de molen herbouwd. Sinds 1779 was de molen in handen van de molenaars. De molen is tot begin deze eeuw in gebruik geweest. Na 1920 kwam hij steeds meer tot verval en is in 1935 afgebroken.’

Putten, maart 2012

Foto Marjolein Banis: De molenplaats van de voormalige Vanenburger Molen. Links de oude beek met op de achtergrond muurresten, rechts de huidige beekloop.

Putten, maart 2012
Aan de Engersteeg bij Putten heeft de Papiermolen van het Huis Vanenburg gestaan. De molen is in 1661 of kort daarna aan de Schoonderbeek op het landgoed Vanenburg gebouwd. In 1871 werd de papierproductie beëindigd en in 1874 werd de molen voor afbraak verkocht. Er bleef een watervalletje maar ook deze is na 1918 afgebroken. Ook werd de beekloop verlegd en naast en parallel aan de Engersteeg gebracht. Er zijn echter nog altijd muurresten van de waterval in de oude beekloop te zien. Het Puttens Historisch Genootschap heeft het plan om de oorspronkelijke waterval te herstellen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de originele aanwezige stenen. Om de waterval te laten functioneren moet ook de oorspronkelijke beekloop worden hersteld. Het genootschap hoopt dat de werkzaamheden nog dit voorjaar beginnen.

TV Gelderland zond hierover op 17 augustus 2012 als onderdeel van het nieuws deze video (van 1:57 tot 3:00) uit. Geplaatst met toestemming van Omroep Gelderland.

Apeldoorn, februari 2012

Apeldoorn, februari 2012
Met een investering van enkele miljoenen is er een eind gekomen aan de overstort van vuil rioolwater op de Grift. Het schone water van de sprengenbeken waarmee de Grift wordt gevoed kan nu probleemloos de rioolzuivering in Apeldoorn-Noord passeren. Verschillende voorzieningen bij de rioolzuivering voorkomen dat vuil water in de beek terecht komt. Voor de Grift is ter plekke een nieuwe bedding gegraven. Het beekwater zoekt daarin z’n eigen weg waardoor de beek uit zichzelf gaat meanderen. Een onderhoudspad maakt het wandelen langs de nieuwe bedding mogelijk.

Oosterbeek, februari 2012

Oosterbeek, februari 2012
Bij bodemonderzoek van de Oosterbeekse beken en vijvers is veel oorlogsmateriaal boven water gekomen. Het gaat om granaten, munitie en uitrustingsstukken die afkomstig zijn van de Slag om Arnhem in september 1944. Maar ook is moderner materiaal aangetroffen zoals kluizen en geldkistjes. Waterschap Vallei en Eem moet nu de bodems van beken en vijvers schonen.