De Veluwe, de blauwe motor van Nederland staat onder druk

Gepubliceerd op 14 mei 2020 door het Waterschap Vallei en Veluwe

Per 18 mei 2020 geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar dat is niet genoeg! Waterschap Vallei en Veluwe overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen.

Lees verder

Oplevering waterspeelplaats naast het waterfiltergebouw aan de Seelbeek door Waterschap Vallei & Veluwe

Op zaterdagmorgen 14 december 2019 heeft Frans ter Maten, heemraad bij Waterschap Vallei & Veluwe, de waterspeelplaats aan de Seelbeek in Heveadorp geopend.

Al tijdens de feestelijke oplevering van het door de Bekenstichting geconsolideerde waterfiltergebouw in de zomer van 2018 werd de voorgenomen aanleg van deze waterspeelplaats door Frans ter Maten aangekondigd!

In maart 2019 konden de bewoners van Heveadorp op locatie kennis maken met het conceptontwerp en zelf wensen en ideeën kenbaar maken voor de inrichting. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig ontwerp van Paul Paardekoper uit Renkum.

De waterspeelplaats vormt nu een geheel met het waterfiltergebouw. Via een verdeelwerk kunnen kinderen het Seelbeekwater de waterfilterkelder in laten stromen. Het water stroomt dan verder door de gemetselde watergoot langs de buitenmuur van het waterfiltergebouw. Deze oorspronkelijke watergoot werd door het Waterschap gerestaureerd. Het bouwkundige werk werd wederom uitgevoerd door Bouwbedrijf A. Methorst uit Renkum.

In de waterinlaat zijn afbeeldingen van koeien te zien. Een beeldende verwijzing naar de voormalige modelboerderij Het Huis ter Aa.

Verder zijn naast het bruggetje over de Seelbeek stapstenen aangebracht in de vorm van laars afdrukken, een creatieve link naar de voormalige Hevea rubberfabrieken. Naast het bruggetje is een bijenhotel geplaatst.

Deze waterspeelplaats is prachtig ingepast in het Seelbeekdal.

Roos Kwakernaak onthulde het informatiebord van de waterspeelplaats.

Frans ter Maten stelde tenslotte voor om de Seelbeek in het vervolg Speelbeek te noemen!

 

17 December 2019,  Lodewijk Rondeboom

 

Renovatie oude sprengkop in de Apeldoornse wijk Orden

In Orden stroomt in de eerste plaats de Orderbeek. Daarnaast zijn er nog enkele sprengenbeken namelijk de Beek in het Orderveen en de Rode Beek. Het brongebied van de Rode Beek staat ook bekend als het Waterbronpark. Dit gebied is gelegen aan de Pieter de Hoochlaan; voorheen bekend als de Veenweg. In 2015 zijn de beken in dit gebied uitgebreid onder handen genomen in het kader van het beekherstel. Continue reading

Werkzaamheden Gravinnenbeek en Eerbeekse beek

5 november 2018,

De werkzaamheden rondom de Gravinnenbeek en Eerbeekse beek zijn volop in gang. De foto’s hieronder geven hier een goed beeld van.


Egbert van Gessel geeft uitleg bij Kerstensmolen in de Gravinnebeek
Smeestraat in het dorp aan de Eerbeek
Bovenstrooms de Oliemolen
Aanbrengen leem in de opnieuw gegraven beek
Aanbrengen leem in de opnieuw gegraven beek

 

 

Eerbeekse beken stromen weer dankzij vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 18 december 2017

De Veluwe staat bekend om zijn vele beken en sprengen. Het is waardevol erfgoed dat behouden en beheerd moet blijven. Sinds twee jaar helpen vrijwilligers uit Eerbeek het Waterschap Vallei en Veluwe bij het onderhoud.

Met de schop 
De werkgroep Eerbeekse beek en Gravinnebeek en IVN Eerbeek werkgroep Venel onderhouden een deel van twee beken: de Eerbeekse beek en de Gravinnebeek. Met de hand! Continue reading

De Modderbeek opnieuw ingericht

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld is opnieuw ingericht door waterschap Vallei en Veluwe. Zo is langs de beek meer ruimte gemaakt om water vast te houden, zodra er meer neerslag valt. Voor het project rondom de Modderbeek is een 40 meter brede beekzone aangelegd, die ontstond na een vrijwillige kavelruil van verschillende grondeigenaren. In totaal is er over een lengte van 5,7km gewerkt aan de beek, die smaller en minder diep is gemaakt. Hierbij is er gebruikt gemaakt van hermeandering, oftwel het aanleggen van bochten, en het verwijderen van stuwen. Hierdoor werd de invloed van de natuur groter, wat gunstig is voor flora en fauna in en rondom de beek. Continue reading

4 november 2017, Sprengen De Goudvink in Ugchelen bladvrij gemaakt

Zaterdagochtend 4 november hebben tientallen vrijwilligers de sprengen rond de Goudvink in Ugchelen bladvrij gemaakt. Doordat het blad uit de sprengen werd verwijderd kan het water weer vrij stromen. Onder de aanwezigen waren ook kinderen aanwezig, die een beekruimersdiploma overhielden aan de werkzaamheden. Daarnaast hadden de kinderen ook de mogelijkheid om te zien wat er in sprengen qua flora en fauna aanwezig is.

De vrijwilligers werden voor hun werkzaamheden beloond met oliebollen en een broodje kroket. De organisatie van deze schoonmaakactie was in handen van de Commissie Water van Dorpsraad Ugchelen.

Over deze werkzaamheden is ook een korte video gemaakt door De Stentor, die hier te zien is!