Herstel watermolen Quadenoord draait op volle toeren

10-9-2020 – Renkums restauratieproject dingt mee naar Molenprijs 2020

Sinds het voorjaar wordt er op Landgoed Quadenoord, in het Renkums Beekdal, hard gewerkt aan het herstel van de historische watermolen. De molen is het laatste tastbare gebouw uit de rijke watermolengeschiedenis van het beekdal. Het project maakt kans op de Molenprijs 2020, een publieksprijs waaraan een geldprijs van €75.000,- verbonden is. Hiermee kan het ‘hart’ van de molen – de draaiende delen – worden hersteld én kan er een breed educatief programma voor jong én oud ontwikkeld worden!

BankGiro Loterij Molenprijs

De Molenprijs is een landelijke wedstrijd die vereniging De Hollandsche Molen jaarlijks met de BankGiro Loterij organiseert. De restauratie van watermolen Quadenoord is samen met drie andere molenprojecten genomineerd. Het project dat bij een verkiezing via internet de meeste publieksstemmen weet te trekken, wint de hoofdprijs. De wedstrijd in het Renkums Beekdal wordt officieel geopend door wethouder Leonie Rolink (o.a. Monumentenzorg), die bij de watermolen als eerste haar stem zal uitbrengen.

Campagne voeren

Het publiek kan online vanaf 9 september 10:00 uur een stem uitbrengen op het Renkumse project via www.molenprijs.nl/quadenoord. Een stem is pas geldig als deze via een bevestigings-email vastgelegd wordt! De strijd om de Molenprijs 2020 duurt tot 1 oktober 12:00 uur. Met de slogan Breng onze watermolen weer tot leven, door jouw stem aan Quadenoord te geven!” zal daarom volop campagne gevoerd worden. Via huis-aan-huis bezorging van flyers, een kleurplaatwedstrijd voor de basisscholen van Renkum, posters en stemkaarten worden er zoveel mogelijk stemmen gewonnen. Gedurende de campagneperiode wordt er een infopunt bij de watermolen ingericht. Publiek kan hier een kijkje nemen en in de weekenden onder begeleiding zelfs een blik op het binnenwerk richten. Het project wordt breed binnen de gemeente gesteund. Veel lokale bedrijven en organisaties dragen belangeloos een steentje bij.

lees meer

“Als het waaide dan wapperden de panden van de grijze kiel achter hem aan”

Herinneringen van Janna Rodijk-Heering aan haar oom, Aart Johan Heering, de laatste molenaar op de Kopermolen in Zuuk (1900-1975).  

Door Jan Wouter van der Straaten en Henri Slijkhuis

Inleiding

Jan en Janna Rodijk wonen al decennia in het huis, dat hoort bij de Kopermolen in Zuuk. Janna stamt uit de familie Heering. Deze familie is al sinds 1858 eigenaar van de Kopermolen. Aart Johan Heering is de laatste actieve molenaar. Hij overlijdt in 1975. Janna noemt hem “oom”. Haar vader erft de molen en verhuist met zijn vrouw en dochter naar de molen. Dat is geen verre reis, want zijn boerderij staat tegenover de Kopermolen. Janna trouwt in 1981 met Jan Rodijk en zij passen sindsdien zorgvuldig op het monument. Hier volgt haar verhaal over Aart Johan Heering, de laatste molenaar.

De Klaarbeek

 “Ik wist niet anders dan dat oom Aart aan de overkant op de Kopermolen woonde. Ik speelde daar vaak met vriendinnen. In de Klaarbeek vingen we visjes zoals stekelbaarsjes en modderkruipers. Die laatste noemden wij “meerpoeten”.  Er zaten ook heel veel palingen. Mijn vriendinnen zeiden ook “oom” tegen hem.

lees verder

Grifthof

03-09-2020 – “Grift terug in de binnenstad van Apeldoorn”; aanleg Grifthof.

Het laatste ontbrekende stukje van de Grift, tussen de Kanaalstraat en Beurtvaartstraat, wordt momenteel aangelegd. Op het terrein tussen de Stationsstraat, Beekstraat en de Kanaalstraat komt een nieuw parkje: een groene plek “met ruimte voor water, natuur, spelen en ontspanning”: de Grifthof.

Vanaf het Amaliapark loopt de Grift door het centrum van Apeldoorn. Ter hoogte van (voormalige) V&D, gaat de beek tot dusverre ondergronds. In de nieuwe plannen komt de beek bovengronds. Zie: https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/projecten/beken_en_sprengen/grift/grift_binnenstad/definitief_ontwerp.pdf

lees verder

Mededelingen Vallei en Veluwe over zakking waterpeil en gebruik van oppervlaktewater

12-08-2020 – Er is de afgelopen dagen in het werkgebied van Vallei en Veluwe nauwelijks regen gevallen. Waar dat wel gebeurde ging dat om enkele mm. De komende dagen wordt geen regen verwacht. Gevolg is dat waterpeilen verder onderuit zakken. Door de hitte dalen waterstanden in de kleinere beken en sloten en vallen watergangen steeds meer droog. Blauwalgmeldingen en meldingen van dode vissen zijn binnengekomen. Treft u dergelijke zaken aan, dan vragen we u ons dit te melden via 055-5272600. We troffen afgelopen dagen maatregelen en onderzoeken verder om water in te laten op plekken waar dat ecologisch het meest nodig is. Watervoorraad is er nauwelijks. Voor grondeigenaren is de regeling Watersparen interessant. Deze nieuw regeling houdt in dat € 400.000 euro beschikbaar is voor maatregelen die verdroging tegengaan, het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad.

Sinds eind mei mag er geen oppervlaktewater gebruikt worden voor vernatting op welke manier dan ook in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Dit geldt voor alle (sprengen)beken en het Apeldoorns kanaal. Uitzondering daarop staan op de site en is o.a. het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJssel. Informatie en eventuele overtredingen kunt u melden via de site www.vallei-Veluwe.nl/droogte.

Water in de beken; ofwel de rol van de Grift

Door: Jan van de Velde, mei 2020

INLEIDING:
Behoort de Grift tot de Veluwse beken?
In ieder geval is de Grift er voor de Veluwse beken, met name om ervoor te zorgen dat daarin voldoende water aanwezig is (ook in droge tijden).

De Grift
Over deze gegraven smalle en ondiepe waterweg vond -voor zover te achterhalen is- vanaf de 16e eeuw scheepvaart plaats met platbodems (ik stel me dan een Berkelzomp voor). Bovendien diende de Grift in het verleden voor de levering van waterkracht aan molens. Ook zal ze wel als leverancier van proceswater voor de papierproductie zijn ingezet.

lees meer

De Veluwe, de blauwe motor van Nederland staat onder druk

Gepubliceerd op 14 mei 2020 door het Waterschap Vallei en Veluwe

Per 18 mei 2020 geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar dat is niet genoeg! Waterschap Vallei en Veluwe overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen.

Lees verder

Oplevering waterspeelplaats naast het waterfiltergebouw aan de Seelbeek door Waterschap Vallei & Veluwe

Op zaterdagmorgen 14 december 2019 heeft Frans ter Maten, heemraad bij Waterschap Vallei & Veluwe, de waterspeelplaats aan de Seelbeek in Heveadorp geopend. Al tijdens de feestelijke oplevering van het door de Bekenstichting geconsolideerde waterfiltergebouw in de zomer van 2018 werd de voorgenomen aanleg van deze waterspeelplaats door Frans ter Maten aangekondigd! Continue reading

Renovatie oude sprengkop in de Apeldoornse wijk Orden

In Orden stroomt in de eerste plaats de Orderbeek. Daarnaast zijn er nog enkele sprengenbeken namelijk de Beek in het Orderveen en de Rode Beek. Het brongebied van de Rode Beek staat ook bekend als het Waterbronpark. Dit gebied is gelegen aan de Pieter de Hoochlaan; voorheen bekend als de Veenweg. In 2015 zijn de beken in dit gebied uitgebreid onder handen genomen in het kader van het beekherstel. Continue reading

Werkzaamheden Gravinnenbeek en Eerbeekse beek

5 november 2018,

De werkzaamheden rondom de Gravinnenbeek en Eerbeekse beek zijn volop in gang. De foto’s hieronder geven hier een goed beeld van.


Egbert van Gessel geeft uitleg bij Kerstensmolen in de Gravinnebeek
Smeestraat in het dorp aan de Eerbeek
Bovenstrooms de Oliemolen
Aanbrengen leem in de opnieuw gegraven beek
Aanbrengen leem in de opnieuw gegraven beek