Eerbeekse beken stromen weer dankzij vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 18 december 2017

De Veluwe staat bekend om zijn vele beken en sprengen. Het is waardevol erfgoed dat behouden en beheerd moet blijven. Sinds twee jaar helpen vrijwilligers uit Eerbeek het Waterschap Vallei en Veluwe bij het onderhoud.

Met de schop 
De werkgroep Eerbeekse beek en Gravinnebeek en IVN Eerbeek werkgroep Venel onderhouden een deel van twee beken: de Eerbeekse beek en de Gravinnebeek. Met de hand! Continue reading

De Modderbeek opnieuw ingericht

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld is opnieuw ingericht door waterschap Vallei en Veluwe. Zo is langs de beek meer ruimte gemaakt om water vast te houden, zodra er meer neerslag valt. Voor het project rondom de Modderbeek is een 40 meter brede beekzone aangelegd, die ontstond na een vrijwillige kavelruil van verschillende grondeigenaren. In totaal is er over een lengte van 5,7km gewerkt aan de beek, die smaller en minder diep is gemaakt. Hierbij is er gebruikt gemaakt van hermeandering, oftwel het aanleggen van bochten, en het verwijderen van stuwen. Hierdoor werd de invloed van de natuur groter, wat gunstig is voor flora en fauna in en rondom de beek. Continue reading

4 november 2017, Sprengen De Goudvink in Ugchelen bladvrij gemaakt

Zaterdagochtend 4 november hebben tientallen vrijwilligers de sprengen rond de Goudvink in Ugchelen bladvrij gemaakt. Doordat het blad uit de sprengen werd verwijderd kan het water weer vrij stromen. Onder de aanwezigen waren ook kinderen aanwezig, die een beekruimersdiploma overhielden aan de werkzaamheden. Daarnaast hadden de kinderen ook de mogelijkheid om te zien wat er in sprengen qua flora en fauna aanwezig is.

De vrijwilligers werden voor hun werkzaamheden beloond met oliebollen en een broodje kroket. De organisatie van deze schoonmaakactie was in handen van de Commissie Water van Dorpsraad Ugchelen.

Over deze werkzaamheden is ook een korte video gemaakt door De Stentor, die hier te zien is!