Contactpersonen naar kasteel Rozendaal

Verslag contactpersonenmiddag 1 oktober naar kasteel Rozendaal en reconstructie Koningsberg

Met 22 aanwezigen wordt gestart met de excursie naar de reconstructie van de Koningsberg onder leiding van Ciska van der Genugten, Cultuur Historisch medewerkster van GLK. Marianne Poorthuis, contactpersoon van onze Stichting, gaf aansluitend uitleg over het deel van de Rosendaelse beek, die er vlak langs loopt.

Groep aanwezige contactpersonen op de gecreëerde hoogte in het park

Groep aanwezige contactpersonen op de gecreëerde hoogte in het park

Uitleg van Ciska van der Genugten

Uitleg van Ciska van der Genugten

Ciska legt uit dat de Koningsberg en het omliggende parklandschap vroeger deel uitmaakt van het park bij het kasteel Rozendaal. Omdat dit parkdeel erg verwaarloosd was, is door GLK besloten tot reconstructie van dit waardevolle parkdeel. De reconstructie is in oktober jl. opgeleverd. Oorspronkelijk was dit “Sterrenbos” bedoeld voor jacht en houtkap. Koning Stadhouder Willem III kwam regelmatig naar een hiertoe speciaal gebouwde Belvedere op de top van de berg. Tot 1874 waren er geen activiteiten. De toenmalige eigenaar, Reinhard baron van Pallandt, besloot toen tot een parkaanleg en nodigde hiertoe Peter Wattez, een bekend landschapsarchitect uit voor een ontwerp, waarbij de lanen werden hersteld en nieuwe bomen en planten werden aangebracht. In 1990 is door GLK een nieuwe beheersvisie opgesteld omdat van de indertijd herstelde structuur vrijwel niets meer te zien was. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande documenten van de parkgeschiedenis, oud bedrijfskaarten en het actuele hoogtebestand van Nederland, waarop de oorspronkelijk lanen nog goed zichtbaar zijn. De Omgevingsvisie is in goed overleg met de bewoners van het dorp Rozendaal tot stand gekomen.

Uitzicht op omgeving vanaf de Koningsberg via de zichtlanen

Uitzicht op omgeving vanaf de Koningsberg via de zichtlanen

  Uitzicht op het dorp Rozendaal vanaf Koningsberg


Uitzicht op het dorp Rozendaal vanaf Koningsberg

Rosendaelse beek onderaan de Koningsberg

Rosendaelse beek onderaan de Koningsberg

Wijerd in de beek voor de voormalige locatie van Kopermolen De Hoop

Wijerd in de beek voor de voormalige locatie van Kopermolen De Hoop

Het opgeleverde project levert nu mooie zichtlanen op, waarin tot ver in de omgeving kan worden gekeken met daarbij passende bomenstructuren, zeker vanaf de aangelegde hoogte. Er zullen nog wel kleine aanpassingen moeten worden gedaan om de zichtlanen het goede beeld te laten behouden. Marianne Poorthuis vertelt aansluitend over de Rosendaelse beek en de oorspronkelijke molenlocaties, zoals Kopermolen De Hoop, de Oude Pannenmolen en de Wijerds in dit deel van de beek (Zie ook de BekenAtlas). De sprengen van de beek ontspringen in het park achter het kasteel. De Koningsberg ligt als een waterscheiding tussen de Rosendaelse- en de Beekhuizense beek. Vanaf half oktober wordt door het Waterschap R&IJ onderhoudswerk uitgevoerd aan de sprengkop van de Beekhuizense beek en de vijvers. De voorzitter bedankt Ciska voor haar uitleg.

Hierna een vervolg van de middagbijeenkomst in het theehuis van het kasteel. Hierin werden door de aanwezige contactpersonen diverse ontwikkelingen in hun gebieden besproken en werden actiepunten benoemd voor het bestuur en voor de verschillende werkgroepen.

Uitleg van contactpersoon Johan de Putter over ontwikkelingen in het Renkums Beekdal

Uitleg van contactpersoon Johan de Putter over ontwikkelingen in het Renkums Beekdal

Uitleg van contactpersoon Dirk van Alphen over ontwikkelingen in het Vaassense- en Emster bekenstelsel

Uitleg van contactpersoon Dirk van Alphen over ontwikkelingen in het Vaassense- en Emster bekenstelsel

Teruggekeken kan worden op een leerzame middag.

Wiebe Kiel
(foto’s Hans van Eekelen)