Cultuurhistorie van de Veluwe: beken, sprengen en watermolens.

Het volgende project is ook bedoeld voor leerlingen van de basisschool.

‘Raderen draaien’

‘Raderen draaien’ is een educatief project voor de bovenbouw van de basisschool over cultuurhistorie in het landschap. In dit erfgoedproject gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag onder begeleiding van de docent om informatie te vergaren over watermolens, papierindustrie, beken en sprengen. De leerlingen kunnen als voorbereiding op een excursie het thema verkennen rond vier of vijf deelvragen over de diverse onderwerpen.
Er zijn drie excursies mogelijk:Een cultuurhistorische wandeling langs een sprengenbeek in de omgeving van de school.Een excursie met aandacht voor techniek in het Nederlands Watermuseum en de Witte Watermolen in Arnhem.Een excursie met aandacht voor een kunstzinnige verwerkingsvorm in De Middelste Molen in Loenen.Op school kijken de leerlingen terug op hun onderzoekje en de excursie(s) en kiezen voor een vorm om hun ervaringen en de opgedane kennis met anderen te delen. Uitbreiding van dit project is mogelijk met een map vol met keuzeopdrachten voor de leerlingen. Deze map bestaat uit verschillende onderwerpen die met watermolens, papierindustrie, beken of sprengen te maken hebben.
Bij het lespakket is een film voor de introductie van dit project (zie ook You Tube: ‘Raderen draaien’). Voor de leerkracht is er achtergrondinformatie bijgevoegd.

Marianne Poorthuis
Oktober 2011, De Steeg

Het project is te bestellen bij:
EDU-ART
Zeelandsingel 40
6845 BH ARNHEM
T: 026 400 1900
F: 026 400 1999
E: info@edu-art.eu
W: www.edu-art.eu

22-10-2011