‘De Hierdense Beek…….een plaatje’

Onder de titel ‘De Hierdense Beek……..een plaatje’, heeft een KNNV werkgroep “Camera Natura”  van 25 amateurfotografen een fotopresentatie gemaakt van de 25 km lange Hierdense beek. Deze fotopresentatie wordt op woensdag 8 januari om 15.30 u geopend in de hal van het gemeentehuis van Ermelo door wethouder Tom Nederveen. De schoonheid van het landschap vanaf Uddel tot aan de uitmonding bij het Veluwemeer staat bij deze tentoonstelling centraal. De toeschouwer krijgt tevens een goed beeld van flora en fauna en van de grote natuur- en cultuurhistorische waarden van de beek in het landschap. Bij de opening zullen vertegenwoordigers van KNNV en Bekenstichting kort iets over de beek en de rol van hun vereniging/stichting voor het voetlicht brengen. De fototentoonstelling is na de opening op 8 januari tot 14 februari te bezichtigen in de hal van het Ermelose gemeentehuis, van 17 tot 31 maart in het Harderwijker gemeentehuis en enige weken in april/mei in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bij het Transferium Nunspeet.

Voor meer informatie zie hier en in dit persbericht.