De Molecatense Beek bij Hattem en een succesvolle zienswijze

In een beschrijving van de Molencatensebeek komt het volgende voor:

Een tweede wijer bevindt zich tussen de weg naar Molecaten en ‘De Watermulder’, het zwembad van Hattem. Het is een deel van de oorspronkelijk veel grotere wijer. Het grootste deel is gebruikt voor het zwembad. Hier heeft de uit de 14e eeuw daterende Korenmolen, de Onderste Molen van Molecaten, gestaan. Aan de oostkant van het openluchtbad staat een bakstenen witgeschilderd gebouwtje, een deel van de voormalige molen. Daarnaast bevindt zich de waterval.

Het zwembad is inmiddels buiten gebruik; Hattem kreeg een nieuw zwembad. Het nieuwe ontwerp Bestemmingsplan ‘Kom Hattem’ geeft voor deze locatie nu ‘kantoorbestemming’ aan. Omdat het hier gaat om een cultuurhistorisch monument en een essentieel deel van het huidige bekenstelsel heeft de Bekenstichting hiertegen een zienswijze ingediend. Het verdwijnen van de wijerd zou een onherstelbaar verlies van cultureel erfgoed en een vervlakking van het landschap betekenen.

De reactie van de gemeente die hierop volgde:

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft in een reactie aangegeven op zich geen probleem te hebben met het dempen van het natuurbad, maar dat het dempen van het oppervlaktewater wel gecompenseert zal moeten worden. Op de Topografische kaart Militaire kaart van 1905 staat de locatie aangegeven als Watermulders Kolk. In het verleden heeft hier een werkende watermolen gestaan welke nu nog op het naast gelegen perceel aanwezig is. Voorgesteld wordt dit water alsnog te bestemmen als ‘Water’ met een aanduiding ‘cultuurhistoriscsch waardevol’.