De nieuwe normen voor A, B en C wateren.

Vaassen, woensdag 1 april 2015

Geachte donateurs en andere geïnteresseerden,
op vrijdag 27 maart 2015 werden wij op het Waterschapshuis in Apeldoorn door ons Waterschap Vallei & Veluwe nader geïnformeerd over de nieuwe normen voor A, B en C wateren.

Dat is de nieuwe indeling van al het water op de Veluwe in categorieën A, B of C water. De categorie bepaalt wie het water moet onderhouden, het waterschap of de aanliggende eigenaar.

Hotspots

Er zijn een viertal aandachtspunten rondom de afwaardering van a-water-gangen, welke door de Bekenstichting al op 3 december 2014 als Hot-spots bij Waterschap WSV&V naar voren werden gebracht. Het betreft afwaarderingen van:

  • 1.    Een deel van het sprengenstelsel van de Molecatensebeek (Hattem),
  • 2.    De bovenloop Nederwoudse Beek (Barneveld),
  • 3.    De westelijkse sprengen van de Hierdensebeek (Ermelo),
  • 4.    Het bijzondere sprengenstelsel van de Volenbeek (Groevenbeek) en de Schoonderbeek (Putten).

Het Waterschap heeft haar voorlopige vaststellingen van destijds opnieuw bezien. Het resultaat is nu op 27 maart 2015 als volgt: Het waterschap heeft de vier locaties opnieuw beoordeeld en ook bestuurders van het waterschap hebben de locaties bezocht.

Het waterschap licht over de vier locaties toe:

  • 1.      Spreng Molecaten (Hattem): Beoordeeld was dat de status B watergang moet worden. Na de herbeoordeling wordt dit C status.
  • 2.      Bovenloop Nederwoudsebeek (Barneveld): Beoordeeld was dat de status B watergang moet worden. Dit is door het waterschap niet goed gedaan en op basis van de afvoer en de onderhoudsinspanningen wordt het deel tussen Barneveldseweg en Broeksteeg alsnog A water.
  • 3.      Een westelijke spreng aan de Hierdensebeek (Ermelo): Waterschap had beoordeeld dat status B en C kan worden en is na herbeoordeling van mening dat dit zo moet blijven. Reden is dat er – gezien alle beken en sprengen rond de Veluwe – geen uitzonderlijke ecologische of cultuurhistorische waarden zijn vertegenwoordigd.
  • 4.      De Volenbeek en Schoonderbeek (Putten): Waterschap had beoordeeld dat delen van het stelsel de status C en B krijgen. Het waterschap beoordeelt dit op basis van de huidige situatie van de beken. De herbeoordeling geeft hierop geen andere zienswijze. Het waterschap zegt toe dat het wil onderzoeken of de status geheel B kan worden, zodat er toezicht gehouden wordt op het onderhoud.

Eind 2015 en begin 2016 komen deze keuzen van WSV&V in de inspraak.

We kunnen en zullen dan zogenaamde zienswijzen indienen.

met vriendelijke groet
Jan van de Velde