De nieuwe Wijerd van september is uit!

De droogstand van de beken en het Veluws waterbekken als strategische watervoorraad zijn twee van de belangrijkste aandachtspunten van Ella de Hullu, de nieuwe voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Ze vertelt dat in in een kennismakingsinterview in het septembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Bekenstichting.

Ella De Hullu neemt in het jaar dat de stichting het 40-jarig jubileum viert de bestuurshamer over van Jan van de Velde. In het jongste nummer van De wijerd vertelt ze dat ze de droogstand van de beken als een van haar grootste uitdagingen ziet. Ze wil als stichting voortdurend met diverse partijen in gesprek blijven. Bijvoorbeeld om de watervoorraad duurzaam op peil te houden: ,,Wij hebben zoveel kennis en kunde in huis dat onze inbreng van grote waarde kan zijn.’’

Naast deze beleidsmatige betrokkenheid noemt Ella de Hullu het in het vraaggesprek belangrijk dat het verhaal van de beken verteld blijft worden aan de inwoners van de Veluwe: ,,Het is hun geschiedenis en het gebied waarin zij leven. Een gebied met mooie natuur en ook vanuit cultureel oogpunt de moeite waard.’’

Naast het interview met de nieuwe voorzitter van de Bekenstichting is er in het septembernummer van De Wijerd in verschillende artikelen ook ruim aandacht voor achtereenvolgens de Handelse beek tussen Vaassen en Emst, de Assenbeek bij Laag-Soeren en de Zwaanspreng en de Kayersbeek in Apeldoorn. Verder zijn er gesprekken opgenomen over de geschiedenis van het waterbeheer en cultuurhistorie in het landschap en over beekbeheer rond Putten.

Voor meer informatie of het bestellen van een nummer van De Wijerd kunt u contact opnemen met het secretariaat Z. Hottinga-Doornbosch info@sprengenbeken.nl