De nieuwe Wijerd van september!

De Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken heeft zich ten doel gesteld om juist dat te bereiken. “De Wijerd”, het officiële orgaan van de Stichting, is daar een mooi voorbeeld van. In september komt er weer een prachtige nieuwe uitgave met verhalen over sprengen en molens van Dieren tot Heerde, over de watertoevoer van de fonteinen van Paleis het Loo, en over de prachtige bomen die langs de waterwegen te vinden zijn.

Wist u bijvoorbeeld dat de prachtige eik bij de molen van kasteel Cannenburgh een omvang heeft van 528 cm en de Mariabeuk op landgoed Molencate maar liefst 541 cm omtrek meet.

En dat bij de molen van Heerde door goed na te denken over het gebruik van oude en nieuwe technieken, zonder aantasting van het traditionele karakter, nu weer gebruik kan worden gemaakt van de waterkracht van deze molen?

Kasteel Middachten zal iedereen bekend zijn, maar bijvoorbeeld de roerige geschiedenis van de Middachterallee, met zijn prachtige bomenrijen, misschien minder. En dit is nog maar een greep uit de soms verrassende, maar altijd boeiende informatie die ook deze “Wijerd” biedt.

Nieuwsgierig geworden?

Bestel een exemplaar bij het secretariaat:
Mevr. Zwier Hottinga,
mail: info@sprengenbeken.nl
tel: 0578 631459 www.sprengenbeken.nl